Doctoreren

Doctoreren bij het Departement Wiskunde-Informatica van de Faculteit Wetenschappen is sterk verweven met de onderzoeksactiviteiten van het departement. Van kandidaten wordt verwacht dat zij tijdens en na hun doctoraat brede algemene en zeer uitgebreide specifieke kennis op het gekozen kennisdomein opbouwen. Het onafhankelijk uitvoeren van onderzoek is een andere vereiste. Doctoreren kan in het Nederlands en in het Engels.

Vacatures

Bij het Departement Wiskunde-Informatica komen regelmatig vacatures voor doctoraten beschikbaar voor talentvolle studenten die enthousiast zijn over onderzoek. Deze vind je via de academisch personeel vacatures.

Antwerpse Doctoraatschool

De Antwerpse Doctoraatsschool (ADS) helpt je het doctoraatstraject tot een succesvol einde te brengen en bereidt je voor op je verdere carrière.