Math tools

Woordenlijst wiskundige termen

Dit woordenboek is een aanvulling op algemene woordenboeken en bevat termen uit de wiskunde en verwante disciplines (toepassingen van wiskunde).

Auteur: Dirk Van Hemeldonck

Indien u bijkomende trefwoorden voorstelt, gelieve de bron te vermelden.