Nederlands-Engelse woordenlijst van wiskundige termen

Dit woordenboek wil een aanvulling zijn van algemene woordenboeken, en bevat termen uit wiskunde, en verwante disciplines die als toepassingen van wiskunde kunnen gezien worden. De lijst bevat termen die in algemene woordenboeken niet of verwarrend opgenomen zijn.

Auteur van de documenten is Dirk Van Hemeldonck.

Graag ontvangen we uw suggesties voor aanvullingen en aanpassingen. Indien u bijkomende trefwoorden voorstelt, vermeld dan ook de Nederlandstalige en/of Engelstalige tekst waarin u de term aantrof.
U kunt uw reactie sturen naar het secretariaat van het departement Wiskunde-Informatica