Technologie haalt 70 procent vervuilde deeltjes uit de lucht

70 procent vervuilde deeltjes worden uit de lucht gezuiverdUAntwerpen adviseert stad en Q-Park rond luchtzuivering in parking Zuiderdokken.

De lucht in de nieuwe parking onder de Gedempte Zuiderdokken en de lucht die de parking zal uitstoten, moet zo zuiver mogelijk zijn. De bio-ingenieurs van UAntwerpen adviseren Stad Antwerpen en Q-Park om die doelstelling te realiseren.

Na een periode van overleg met buurtbewoners gaan de werken aan de ondergrondse parking Steendok op de Gedempte Zuiderdokken binnenkort opnieuw van start. Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “De heraanleg van het plein resulteert in een verhoogde leefbaarheid van de hele buurt. We halen de auto’s van het plein en verhinderen zoekverkeer dankzij een nieuw circulatieplan. Bovendien voorzien we de beide ondergrondse parkings in samenwerking met de Universiteit Antwerpen van de allerbeste technologie op het vlak van luchtzuivering.”

Uitgebreid rekenwerk

De wetenschappers van het Departement Bio-ingenieurswetenschappen van de Antwerpse universiteit beschikken over heel wat expertise rond luchtzuivering. “We doen er sinds lang onderzoek naar”, vertelt prof. Siegfried Denys. “Op de markt zijn er heel wat toestellen beschikbaar om de lucht in parkings te zuiveren. Maar het is zinloos voor een parkinguitbater om zomaar een toestel aan te kopen. Om een maximaal resultaat te behalen moet er eerst uitgebreid rekenwerk gebeuren.”

Dat rekenwerk zullen de bio-ingenieurs voor hun rekening nemen. Denys: “Op basis van de te verwachten passage en de bezettingsgraad van de parking kunnen we gaan berekenen en modelleren hoeveel en welke polluenten er zullen worden uitgestoten. Nadien kunnen we op basis van die gegevens adviseren welke technologie het beste resultaat zal boeken, en op welke exacte locatie en in welke hoeveelheid de luchtzuiveringstoestellen geïnstalleerd moeten worden. Ook de situatie mét luchtzuiveringstoestellen kunnen we modelleren.”

Vuile deeltjes krijgen lading

Op dinsdag 3 december gaven de onderzoekers een demo in hun labo op Campus Groenenborger. “Luchtzuivering in ondergrondse parkings gebeurt via de ESP-technologie, wat staat voor elektrostatische precipitatie”, legt prof. Tom Tytgat uit. “Eerst vindt er ionisatie plaats: de fijnstofdeeltjes krijgen een elektrische lading. Die deeltjes passeren vervolgens een collector. De geladen vervuilde deeltjes blijven achter op de collectorplaten. Op die manier wordt 70% van de vervuilde deeltjes uit de lucht gehaald. Op UAntwerpen onderzoeken we ook hoe we andere innovatieve technologieën kunnen toepassen om de lucht in de toekomst nog zuiverder te kunnen maken."

Ontdek de opleiding bio-ingenieurswetenschappen