Side header image

Onderwijsevaluaties

Volgende onderwijsevaluaties worden intern aan de UAntwerpen georganiseerd:

Programma-evaluaties

Dit is een evaluatie van het opleidingsprogramma in zijn geheel. (kandidaturen / licenties, bachelor / master). De programma-evaluatie heeft als doel het programma van de opleiding te verbeteren in functie van de vooropgestelde opleidingsdoelen. Een opleiding dient een programma-evaluatie te doorlopen in de aanloop naar een visitatie, en dit minstens 1 maal om de 8 jaar.

Evaluatie van opleidingsonderdelen (vakevaluaties)

Dit is een evaluatie van de afzonderlijke opleidingsonderdelen per vak/docent combinatie van een opleiding. De evaluatie van opleidingsonderdelen heeft als doel enerzijds de lesgevers feedback te geven over hun onderwijs zodat ze dit eventueel kunnen bijsturen, en anderzijds de onderwijscommissies te ondersteunen bij het evalueren en verbeteren van de kwaliteit van de opleidingsonderdelen. De vroegere docentevaluaties werden met de vakevaluaties geintegreerd. De evaluaties worden verwerkt tot docentrapporten en opleidingsrapporten.

Documenten