Wetenschappen

Onderwijsevaluaties

Volgende onderwijsevaluaties worden intern aan de UAntwerpen georganiseerd:

Programma-evaluaties

Dit is een evaluatie van het opleidingsprogramma in zijn geheel (bachelor/master). De programma-evaluatie heeft als doel het programma van de opleiding te verbeteren in functie van de vooropgestelde opleidingsdoelen. Een opleiding dient een programma-evaluatie te doorlopen in de aanloop naar een moment van Interne Procesbewaking en -Sturing (onderdeel van de zesjarige kwaliteitszorgcyclus).

Evaluatie van opleidingsonderdelen (vak-evaluaties)

Dit is een evaluatie van de afzonderlijke opleidingsonderdelen per vak/docent combinatie van een opleiding. De evaluatie van opleidingsonderdelen heeft als doel enerzijds de lesgevers feedback te geven over hun onderwijs zodat ze dit eventueel kunnen bijsturen en anderzijds de onderwijscommissies te ondersteunen bij het evalueren en verbeteren van de kwaliteit van de opleidingsonderdelen. De evaluaties worden verwerkt tot docentrapporten en opleidingsrapporten.

Focusgesprekken

Dit zijn gesprekken met een groep studenten van een studiejaar betreffende de studiebelasting, de studeerbaarheid en de examinering van de vakken van het afgelopen en lopende semester. De bedoeling van deze gesprekken is kort op de bal feedback aan de docenten te kunnen geven over hun vakken en eventuele knelpunten. De onderwijscommissies bespreken de verslagen en brengen waar nodig verbeteringen aan. Deze focusgesprekken zijn complementair aan de formele evaluaties van opleidingsonderdelen.