Praktische informatie

Proeflessen worden georganiseerd door de opleidingen Biologie, Bio-ingenieurswetenschappen, Chemie, Fysica, Wiskunde en Informatica.

Inschrijven

Leerlingen kunnen zich individueel online inschrijven voor de proeflessen via de Open lesdagen site: www.uantwerpen.be/openlesdagen.

De leerlingen schrijven telkens in voor een volledige lessenreeks van een opleiding. Indien gewenst kunnen ze verschillende lessenreeksen op verschillende dagen volgen. Men kan niet inschrijven voor individuele lessen.

Voor leerkrachten:
Leerkrachten die een groepje leerlingen willen begeleiden, zijn uiteraard ook welkom. Ze brengen de universiteit hiervan op de hoogte door een e-mail te sturen naar studiostem@uantwerpen.be, met vermelding van hun school en de namen van de leerlingen die zij begeleiden. Voor een goede organisatie vragen we leerkrachten om steeds leerling per leerling via de website in te schrijven. De leerlingen krijgen dan ook meteen alle praktische informatie via e-mail toegestuurd.

Dagplanning

Een lessenreeks van een opleiding bestaat uit drie tot vier kortdurende hoorcolleges (± 30 minuten) met een pauze tussenin. Deze handelen over specifieke onderwerpen en geven een idee van de inhoud van de opleiding en de manier van lesgeven aan de universiteit. De proeflessen worden gegeven door de docenten uit 1ste bachelor, en laten de leerlingen toe zich te oriënteren in de opleidingen wetenschappen en kennis te maken met "het leven zoals het is" aan de universiteit. De namiddag wordt afgesloten met een rondleiding door enkele practicalokalen en laboratoria.

13.00 uur Aanmelding en registratie aan het opgegeven lokaal op Campus Groenenborger (CGB) of Campus Middelheim (CMI).
13.15 uur Introductie, lesblokken 1 en 2 (met pauze en vragenronde)
16.15 uur Rondleiding
17.00 uur Einde

Je kiest telkens voor de volledige lessenreeks van een opleiding. Als je de lessenreeksen van verschillende opleidingen wil volgen, kan je je inschrijven voor meerdere namiddagen.

Wegbeschrijving

Wegbeschrijving Campus Groenenborger
Wegbeschrijving Campus Middelheim 

Wegbeschrijving Drie Eiken