IPSIG bouwt aan de gezondheidszorg van morgen

9 maart 2020

1000 toekomstige gezondheidswerkers leren interprofessioneel samenwerken op UAntwerpen

Het belang van interprofessioneel samenwerken in de gezondheidssector neemt almaar toe. UAntwerpen heeft die boodschap al lang begrepen, en organiseert deze week voor de vijftiende keer de IPSIG-module. Op vrijdag 13 maart 2020 zetten zo’n duizend studenten en een negentigtal tutoren met een plenaire sessie een punt achter deze leerrijke week.

IPSIG staat voor ‘Interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg’. De Universiteit Antwerpen organiseert de module, in samenwerking met de Artesis Plantijn Hogeschool, de Karel de Grote Hogeschool, de Thomas More Hogeschool en de Hogeschool Zeeland. Bedoeling is studenten uit verschillende opleidingen in de gezondheidszorg – geneeskunde, kinesitherapie, ergotherapie, verpleeg- en vroedkunde, voedingsleer, logopedie etc. – met elkaar in contact te brengen, en zo probleemoplossend en efficiënt te leren samenwerken in teamverband.

“Via IPSIG worden studenten zich meer bewust van het belang van een goede communicatie binnen een samenwerking. Door onderwijs te bieden waarbij de verschillende professionals met elkaar in interactie gaan, verlaagt de drempel om bij elkaar hulp te vragen, vergroot het inzicht in elkaars expertise en kan er doelgericht samengewerkt worden”, legt coördinator Giannoula Tsakitzidis (UAntwerpen) uit. “Zelfs hulpverleners vanuit het werkveld bevestigen dat ook zij hier nog steeds nood aan hebben. Dit alles in functie van zorg waarbij de patiënt centraal staat.”

Uniek en internationaal

Onder de vakkundige begeleiding van een negentigtal tutoren leren de studenten over de beroeps-, maar ook over de landsgrenzen heen samenwerken. Elk jaar worden er modules in het Engels aangeboden, en ook Nederlandse studenten van de Hogeschool Zeeland nemen deel. “Voor internationalisering hoef je nog geen 100 kilometer verderop te zijn. België: andere taal, ander zorgsysteem, ander onderwijssysteem”, aldus Jacquéline Sturm, tutor op de Hogeschool Zeeland.

De module bestaat uit hoorcolleges, zelfstudie, groepswerk, reflectie en feedback. Het merendeel van de activiteiten gebeurt in kleine groepjes. De studenten werken daarbij met concrete casussen, die ze vanuit hun eigen stageterrein meebrengen. IPSIG is dit jaar aan haar vijftiende jaargang toe, en wordt geprezen in binnen- en buitenland voor haar unieke opzet. De week wordt feestelijk afgesloten op vrijdag 13 maart met een plenaire sessie en paneldiscussie (8.30-12.30 uur).