Side header image

Collen-Francqui Leerstoel Sabina De Geest

Sabina De Geest, professor verpleegkunde, directeur van het Institute of Nursing Science en voorzitter van het Department of Public Health van de Faculty of Medicine van de Universiteit van Bazel (Zwitserland) en deeltijds hoogleraar aan het Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde van het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg van de KU Leuven, is de laureate van de Collen-Francqui Leerstoel 2018-2019 aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Professor Tinne Dilles, voorzitter van onderzoeksgroep NuPhaC, is promotor van deze Collen-Francqui Leerstoel aan de Universiteit Antwerpen.

In een reeks van zes lezingen in het voorjaar van 2019 deelde professor Sabina De Geest haar expertise in implementatiewetenschap. Het onderzoeksdomein van de implementatiewetenschap is in opmars en is zeer relevant voor gezondheidswetenschappers, clinici en beleidsmakers die wetenschappelijke bevindingen willen vertalen naar en verankeren in de dagelijkse klinische praktijk.

De inaugurale lezing vond plaats op vrijdag 15 maart 2019, de laatste lezing was op 17 mei 2019, samen met dr. Karim Berkouk van de Europese Commissie.
Over dr. Karim Berkouk (in het Engels)