Geneeskunde en Gezondheids­wetenschappen

Eredoctoraten 2019

Prof. Heidi Larson - dr. Dennis Mukwege

In 2019 reikte de universiteit een eredoctoraat uit aan vijf eredoctoren, waaronder prof. dr. Heidi Larson (geneeskunde en gezondheidswetenschappen) en Nobelprijswinnaar dr. Denis Mukwege (algemene verdiensten).

Naar aanleiding daarvan vonden op donderdag 4 april 2019 de volgende initiatieven plaats:

  • 09.20 - 11.45 uur: Gezamenlijke masterclass Heidi Larson - Denis Mukwege
  • 13.00 - 15.00 uur: Filmdocumentaire “L'homme qui répare les femmes” over het werk van dr. Denis Mukwege
  • 16.00 uur: Plechtige uitreiking eredoctoraten

Over prof. dr. Larson

Prof. dr. Van Damme spreekt

Over dr. Mukwege

Prof. dr. Van Goethem spreekt

Duo masterclass: prof. dr. Heidi Larson en dr. Denis Mukwege

Vaccine Emotions: Why politics, beliefs and histories matter (4 april 2019)

Masterclass door prof. dr. Heidi Larson, London School of Hygiene and Tropical Medicine
Laudatio: prof. dr. Pierre Van Damme

Herbekijk de masterclass (online stream)

Masterclass: Vaccine Emotions: Why politics, beliefs and histories matter - Dr. Heide Larson

Vaccins in twijfel trekken, of zelfs weigeren, gebeurt vandaag niet langer in de marge van de samenleving, maar wordt steeds algemener, en dat overal ter wereld. De problematiek is verweven met geopolitieke kwesties, maar ook met lokale politieke campagnes, religieuze en culturele kwesties en de eeuwenoude glorificatie van moeder natuur boven de moderne technologie. Onder de twijfelaars en weigeraars vinden we ouders, politici en zelfs enkele professionals uit de gezondheidszorg. Zij zitten met uiteenlopende vragen en problemen, en geven niet op in hun zoektocht naar antwoorden. Hebben we echt zoveel vaccins nodig? Zijn ze veilig? Waarom mogen wij, het brede publiek, niet zelf kiezen wat we willen? Wat zijn de echte beweegredenen? Is het wel aan de staat om onze keuzevrijheid aan banden te leggen en te raken aan onze religieuze of andere overtuigingen?

Wat al deze vragen met elkaar gemeen hebben, is een onderliggend gevoel van diepe twijfel en wantrouwen. Hoe is het zover kunnen komen? In deze lezing werd ingegaan op de emoties rond vaccinatie in Europa (waar in 2018 trouwens meer gevallen van mazelen waren dan in heel Afrika), psychosomatische reacties bij tienermeisjes na HPV-vaccinatie in meerdere landen (van Latijns-Amerika tot Azië), vaccinatie in de context van Ebola en burgerconflicten, en de uitroeiing van polio die belemmerd wordt door militante groepen in het noordwestelijke grensgebied van Pakistan en Boko Haram in Nigeria. Vaccinatie maakt veel emoties los, en die gaan over veel meer dan louter het vaccin.

Heidi Larson

Prof. dr. Heidi Larson (London School of Hygiene Tropical Medicine) krijgt een eredoctoraat voor haar expertise op het vlak van vertrouwen in / wantrouwen tegenover vaccinaties.

Conflict-related sexual violence (4 april 2019)

Masterclass door dr. Denis Mukwege, Nobelprijswinnaar voor de Vrede 2018 en directeur van het Panzi HospitalLaudatio: rector Herman Van Goethem

Masterclass: Conflict-related sexual violence - Dr. Dennis Mukwege

Dr. Denis Mukwege voert wereldwijd campagne om het gebruik van seksueel geweld als oorlogswapen tot een einde te brengen. Hij ontving de Nobelprijs voor de Vrede van 2018 voor zijn activisme en hij ontving talloze andere onderscheidingen voor zijn dienstverlening aan overlevenden van seksueel geweld.

Toen het aantal verkrachtingsslachtoffers dat aan de poort van het Panzi-ziekenhuis arriveerde, toenam, besefte Denis Mukwege dat alleen medische voorzieningen het probleem niet zullen oplossen. "Je kunt niet opereren tegen geweld", zegt hij. "Je kunt het alleen maar afschaffen." Samen met de Yazidi-activist Nadia Murad ontving dr. Mukwege de Nobelprijs voor de Vrede van 2018 voor zijn "pogingen om een ​​einde te maken aan het gebruik van seksueel geweld als een oorlogswapen en gewapend conflict."In zijn pogingen om het onderwerp onder de aandacht van de VN en andere internationale organisaties te brengen, is hij een toonaangevende activist voor mensenrechten en gendergelijkheid geworden. Hij ijvert om de bescherming van vrouwen te vergroten en om te pleiten dat degenen die verantwoordelijk zijn voor seksueel geweld voor de rechter worden gebracht.Mukwege is 'de helper' die duizenden slachtoffers van seksueel geweld in zijn land, de Democratische Republiek Congo (DRC), medische zorg en chirurgie heeft verleend. In 1999 richtte hij het Panzi-ziekenhuis op dat bekend werd om de steun aan meer dan 48.482 overlevenden van seksueel geweld.

Denis Mukwege

Dr. Denis Mukwege ontvangt een eredoctoraat voor zijn onderzoek en prestaties in het domein van de gynaecologie en reproductieve gezondheidszorg, en meer in het bijzonder zijn acties ten aanzien van seksueel geweld als directeur van het ziekenhuis van Panzi.