Geneeskunde en Gezondheids­wetenschappen

Interprofessioneel samenwerken - IPSIG

Het belang van interprofessioneel samenwerken in de gezondheidssector neemt almaar toe. UAntwerpen heeft die boodschap al lang begrepen, en organiseerde in de week van 8 tot en met 12 maart voor de zeventiende keer de IPSIG-module. 

IPSIG staat voor ‘Interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg’. De Universiteit Antwerpen organiseert de module, in samenwerking met de Artesis Plantijn Hogeschool, de Karel de Grote Hogeschool, de Thomas More Hogeschool en de Hogeschool Zeeland. Bedoeling is studenten uit verschillende opleidingen in de gezondheidszorg – geneeskunde, kinesitherapie, ergotherapie, verpleeg- en vroedkunde, voedingsleer, logopedie etc. – met elkaar in contact te brengen, en zo probleemoplossend en efficiënt te leren samenwerken in teamverband.

COVID-19 zorgde er vorig academiejaar voor dat de IPSIG-module van een live-gebeurtenis snel online moest schakelen. Een jaar later hebben de strenge maatregelen nog steeds een grote impact op ons onderwijs. Live lessen zijn nog steeds niet toegelaten. Maar net zoals de hele zorgsector, hebben ook de betrokken onderwijsinstellingen van de IPSIG-module zich positief geëngageerd en hun creatieve geesten uitgedaagd om er ook dit jaar een geweldige IPSIG-editie van te maken. De digitale upgrade kwam tot stand in samenwerking met Ecco la Luna, zij zorgden voor een digitale teambuilding activiteit op de eerste dag. En ZIDIS maakte nieuw videomateriaal, dankzij sponsoring van de Provincie Antwerpen. Onder de deskundige begeleiding van een 100-tal tutoren, gingen meer dan 1000 toekomstige gezondheidswerkers gingen samen aan de slag in kleine groepen. Ze leerden samen 'van, met en over elkaar' in een virtuele omgeving. 

“Via IPSIG worden studenten zich meer bewust van het belang van een goede communicatie binnen een samenwerking. Door onderwijs te bieden waarbij de verschillende professionals met elkaar in interactie gaan, verlaagt de drempel om bij elkaar hulp te vragen, vergroot het inzicht in elkaars expertise en kan er doelgericht samengewerkt worden”, legt coördinator Giannoula Tsakitzidis (UAntwerpen) uit. “Zelfs hulpverleners vanuit het werkveld bevestigen dat ook zij hier nog steeds nood aan hebben. Dit alles in functie van zorg waarbij de patiënt centraal staat.

Uniek, internationaal én digitaal

Onder de vakkundige begeleiding van tutoren leren de studenten over de beroeps-, maar ook over de landsgrenzen heen samenwerken. Elk jaar worden er modules in het Engels aangeboden, en ook Nederlandse studenten van de Hogeschool Zeeland nemen deel. “Voor internationalisering hoef je nog geen 100 kilometer verderop te zijn. Daar vind je een andere taal, een ander zorgsysteem en een ander onderwijssysteem”.

De module bestaat uit hoorcolleges, zelfstudie, groepswerk, reflectie en feedback. Het merendeel van de activiteiten gebeurt in kleine groepjes. De studenten werken daarbij met concrete casussen, die ze vanuit hun eigen stageterrein meebrengen. De week werd dit jaar afgesloten met een interactieve slotdag. Panels met in totaal een vijftigtal experten en stakeholders uit welzijns- en gezondheidszorg traden in interactie met de deelnemende studenten, in tien verschillende online auditoria. 

Samen kunnen wij zoveel meer!