Geneeskunde en Gezondheids­wetenschappen

UAntwerpen en Daughters for Life

Jonge vrouwen uit Midden-Oosten krijgen een studiebeurs

UAntwerpen, Stichting Cusanus en Zonta Club Antwerpen scharen zich achter missie ‘Daughters for Life’ van eredoctor Izzeldin Abuelaish


Tijdens de uitreiking van het eredoctoraat aan de Palestijnse arts Izzeldin Abuelaish ondertekende UAntwerpen samen met Stichting Cusanus en Zonta Club Antwerpen een samenwerkingsovereenkomst met de organisatie ‘Daughters for Life’ van Abuelaish. Het doel? Jonge vrouwen uit het Midden-Oosten de kans geven universitair onderwijs te volgen. 

Professor Abuelaish is hoofddocent Global Health aan de Dalla Lana School of Public Health (University of Toronto), en de eerste Palestijnse arts werkzaam in een hospitaal in Israël. Op dinsdag 30 maart kreeg hij op de Antwerpse universiteit het eredoctoraat voor Algemene Verdiensten, onder meer als erkenning voor zijn bijdragen aan de empowerment van jonge vrouwen.

Bijzondere Palestijnse arts

“Zijn drie dochters kwamen in 2009 om bij een inval van Israëlitische troepen in Gaza”, zegt rector Herman Van Goethem. “Nadien schreef hij het boek I Shall Not Hate en richtte hij de stichting ‘Daughters for Life’ op. Ons eredoctoraat is een erkenning voor zijn bijdragen aan de empowerment van jonge vrouwen tot changemakers binnen hun gemeenschap. De stichting geeft jonge vrouwen de kans universitair onderwijs te volgen. Na hun opleiding kunnen ze meebouwen aan een betere wereld in het Midden-Oosten."

Met Daughters for Life geeft Izzeldin Abuelaish jonge vrouwen uit het Midden-Oosten de kans verder te studeren.

De Universiteit Antwerpen wil naast het toekennen van een eredoctoraat aan Izzeldin Abuelaish, ook zelf actief deelnemen aan de stichting van de professor. Het Universiteitsfonds Antwerpen richtte in samenwerking met Zonta Club Antwerpen het ‘Fonds Zonta Antwerpen’ op. De serviceclub is al jarenlang een trouwe partner van het Tutoraat-project aan de Universiteit Antwerpen, waarbij studenten van de universiteit scholieren begeleiden. “Ons doel is om de positie van de vrouw in diverse domeinen van de maatschappij te verbeteren en te versterken. Dit sluit helemaal aan bij de stichting van professor Abuelaish”, zegt voorzitster Martine de Clercq.

Studiebeurzen

Ook de Stichting Cusanus, die zich inzet voor toenadering en dialoog tussen religies, zet haar schouders onder het initiatief. Via het Universiteitsfonds Antwerpen zullen beide organisaties de kosten voor studiebeurzen voor minstens drie jonge vrouwen uit het Midden-Oosten voor hun rekening nemen.

In een filmpje geeft rector Herman Van Goethem meer uitleg bij het eredoctoraat: https://www.youtube.com/watch?v=AigC5YnBDlM