Geneeskunde en Gezondheids­wetenschappen

Forensische psychiatrie en psychologie

De nood aan een specifieke praktijkgerichte academische opleiding in de forensische psychiatrie en psychologie is er al een geruime tijd. Bovendien wordt een toenemend aantal psychiaters betrokken bij forensisch psychiatrische deeltaken, zoals bijvoorbeeld:

 • deskundigenonderzoeken
 • het gevangeniswezen
 • ambulante en residentiële hulpverlening.

Vanuit die nood werd het interuniversitair post-academisch vormingsprogramma voor forensische psychiatrie en psychologie ingericht.

De organisatie wordt verzekerd door een samenwerkings-verband van vier Vlaamse universiteiten: UAntwerpen, KULeuven, UGent en VU Brussel.

Opgelet! De inschrijvingen werden afgesloten op 15/11/2020.

Praktische informatie

Voor wie is de opleiding?

De opleiding is bedoeld voor:

 • psychiaters
 • psychologen
 • pedagogen 
 • criminologen

Die reeds actief zijn in het domein van de forensische psychiatrie en psychologie of die een bijzondere bekwaamheid wensen te verwerven in dit deeldomein.

Artsen in opleiding in de psychiatrie kunnen eveneens in aanmerking komen. 

Locatie van de lesdagen

De locatie van de seminaries wisselt per cyclus af tussen Universiteit Antwerpen en KULeuven.
De seminaries voor de huidige cylcus vinden plaats aan de KULeuven. De precieze lokalen en adresgegevens, evenals de parkeermogelijkheden, zullen op een later tijdstip doorgegeven worden.

Getuigschrift
Een getuigschrift wordt afgeleverd na het tweede opleidingsjaar voor diegenen die:
• hun inschrijvingsgeld betaald hebben (beide opleidingsjaren)
• de opleiding daadwerkelijk gevolgd hebben (min. 16 van de 20 modules)
• geslaagd zijn voor de paperopdracht met presentatie op het einde van het 2de opleidingsjaar
Indien niet aan elk van deze voorwaarden voldaan is, wordt ENKEL een geïndividualiseerd aanwezigheidsattest afgeleverd.

Toelating en inschrijving

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

Rekening houdend met het aantal beschikbare plaatsen (min. 5 - max. 50) is de opleiding toegankelijk voor de houders van volgende diploma’s:
• master in de psychologie
• master in de criminologische wetenschappen
• master in de pedagogische wetenschappen
• master in de geneeskunde
• na dossieronderzoek (aanvrager toont ≥ 2 jaar relevante werkervaring aan in de forensische geestelijke gezondheidszorg): een diploma van bachelor of master of een diploma van een academische opleiding van de 1ste of 2de cyclus

Hoe stel je je kandidaat?

Belangstellenden kunnen hun kandidatuur indienen bij het secretariaat met: 

 • een gemotiveerd schrijven (max. 1 A4) 
 • curriculum vitae (met vermelding van e-mail adres)
 • een kopie van hun diploma (belangrijk!) 

Inschrijvingen worden verwacht vóór 15/11/2020.
Bij toelating ontvangt u bevestiging vóór 30/11/2020.

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld bedraagt 800 euro per academiejaar.
Overschrijving op rekeningnummer BE86 7350 0853 2550 met vermelding van het projectnummer PA180001 en uw volledige NAAM.
Voor vragen m.b.t. de inschrijving, gelieve contact op te nemen met het secretariaat.
Beoefenaars van vrije beroepen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie via KMO-portefeuille. Deze subsidie aanvragen kan via volgende hyperlink: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille
Hiervoor dient u volgend erkenningsnummer in te geven: DV.O103897 (opgelet: O is hoofdletter o; 0 is cijfer nul).

Programma 2020-2021 (wijzigingen door omstandigheden steeds mogelijk)

De interuniversitaire postacademische vorming wordt over een periode van twee academiejaren voorzien met een eerste opleidingsjaar onder de vorm van thematische seminaries. Zij worden ingeleid door deskundigen en er wordt ruim tijd voorzien voor discussie. De seminaries zijn steeds voorzien op een vrijdag met een ochtend- en een namiddagmodule.
De deuren zijn ’s ochtends geopend vanaf 8.00 uur en de seminaries in de voormiddag zullen beginnen om 8.30 uur en eindigen om 12.30 uur.
De seminaries ’s namiddags zullen beginnen om 13.00 uur en eindigen om 17.00 uur.

 • Modules 1/2 – vrijdag 15/01/2021 (hele dag): Algemene inleiding m.i.v. toelichting paper opdracht Forensische psychopathologie
  K. Goethals (UAntwerpen)
 • Modules 3/4 – vrijdag 12/02/2021 (hele dag): Forensische kinder- en jeugdpsychiatrie
  D. Van West (UAntwerpen-VUB) en S. Tremmery (KULeuven)
 • Module 5 – vrijdag 12/03/2021 (voormiddag): Deskundigenonderzoek bij slachtoffers (en daders) C. Dillen (VUB)
 • Module 6 – vrijdag 12/03/2021 (namiddag): Radicalisering (capita selecta)
  T. Marquant (UAntwerpen)
 • Module 7 – vrijdag 23/04/2021 (voormiddag): Behandeling zowel in een buiten-penitentiaire als penitentiaire setting
  R. Verelst (FOD Justitie)
 • Module 8 – vrijdag 23/04/2021 (namiddag): Psychofarmacotherapie in forensische context
  K. Audenaert (UGent)
 • Module 9 – vrijdag 07/05/2021 (voormiddag): Onderwerpen paper opdracht m.i.v. planning Ethiek en deontologie
  F. Vander Laenen (UGent) en K. Audenaert (UGent)
 • Module 10 – vrijdag 07/05/2021 (namiddag): Forensische kaart
  I. Jeandarme (KUleuven) en K. Seynnaeve (FOD Justitie)

Programma 2021-2020

Tijdens het tweede opleidingsjaar worden nog enkele themata uitgewerkt zoals: inleiding tot het strafrecht en het procedureel recht, inleiding tot het jeugd- en familierecht met inbegrip van de uithandengeving, multidisciplinair werken, forensische psychodiagnostiek, zin en onzin van risicotaxatie, beeldvorming van het centraal zenuwstelsel, neuropsychologisch onderzoek (andere modaliteiten), leugendetectie, amnesie en malingering.


Contact

Secretariaat academiejaar 2020-2021
Mevr. Stephanie Goovaerts
Tel.
+32 3 265 95 86
Campus Drie Eiken - Gebouw R, R2.21
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk