Missie

De Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen bevordert de gezondheid van de bevolking door onderwijs, onderzoek en dienstverlening, waarover zij te allen tijde open communiceert. Zij reflecteert over geneeskunde en gezondheid vanuit een evidence-based handelen en kiest voor een open, interdisciplinaire aanpak. De faculteit straalt een sterke internationale dimensie uit. In de Antwerpse regio inspireert en stimuleert zij samenwerking en netwerkvorming in de gezondheidszorg en neemt daartoe initiatieven.

In haar verschillende opdrachten – onderwijs, onderzoek, dienstverlening – legt de faculteit de nadruk op:

  • de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en klinische praktijk
  • de interdisciplinaire aanpak
  • de internationale dimensie

De kernwaarden van de faculteit zijn:

  • kennis en competenties verwerven en ontwikkelen, er kritisch over reflecteren en er kritisch naar handelen
  • bouwen aan het open karakter van de organisatie, dat gericht is op samenwerking
  • streven naar kwaliteit in de ruime betekenis

Belangrijke doelgroepen voor de faculteit zijn studenten, docenten, onderzoekers, medewerkers, alumni, beoefenaars van een zorgberoep en de samenleving in de ruime betekenis van het woord, zowel regionaal als internationaal.

De kerndomeinen voor de faculteit zijn geneeskunde, gezondheid, gezondheidszorg en gezondheidswetenschappen.

Download de integrale missie- en visietekst (pdf - 376 kB).

Contact

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Campus Drie Eiken
Gebouw S
Universiteitsplein 1
2610 WILRIJK (Antwerpen)
Belgiƫ
Tel. +32 3 265 26 39
infoggw@uantwerpen.be