Commissie Internationalisering (CI-FGGW)

De Commissie Internationalisering (CI-FGGW) is een beleidsvoorbereidend orgaan van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en opereert binnen de missie en visie van de Faculteit en van de opdrachtverklaring van de Universiteit Antwerpen. De CI-FGGW heeft tot doel adviezen te geven aan de Faculteit over een gevarieerd spectrum van onderwerpen en beleidsdomeinen binnen het terrein van internationale gezondheid.

De CI-FGGW hanteert facultaire beleidsplannen om het internationaliseringsbeleid vorm te geven. Het Facultair beleidsplan internationalisering van het onderwijs (2018-2021), dat in oktober 2018 in voege trad en een opvolger is van het driejarenplan (2015-2017), omvat vijf strategische en 15 ambitieuze operationele doelstellingen voor de periode 2018-2021. Dit plan kwam tot stand na een intensief participatietraject met de verschillende opleidingen. 

Contact

Secretariaat Commissie Internationalisering Drie Eiken - Gebouw R
Lokaal R.214A
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk (Antwerpen)
Tel. +32 265 26 48
dimitri.geelhanddemerxem@uantwerpen.be