Bereid je optimaal voor op het toelatingsexamen arts

Elk jaar in het begin van juli organiseert de Vlaamse overheid het toelatingsexamen voor artsen. Om met de opleiding geneeskunde te mogen starten aan een Vlaamse universiteit, moet je slagen én gunstig gerangschikt worden bij dat toelatingsexamen. 

Het leerstofoverzicht voor het toelatingsexamen vertelt je wat je moet kennen. Het is belangrijk om de leerstof van de wetenschapsvakken wiskunde, chemie, fysica en biologie uit het middelbaar opnieuw in te studeren of zelfs bij te spijkeren, zeker als je in het middelbaar maar een beperkt pakket wetenschappen kreeg. Maak je ook vertrouwd met medische teksten, zoals die uit het Tijdschrift voor Geneeskunde. Je kunt jezelf testen aan de hand van de examens van de voorbije jaren.

Inschrijven voor het toelatingsexamen zelf kan vanaf januari, via de officiële website van het toelatingsexamen.

Volg de workshops van EMSA

Een heel goede aanvulling om je slaagkansen te verhogen, zijn de voorbereidende workshops die studentenvereniging EMSA (European Medical Students’ Association Antwerpen) en de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen samen organiseren.

Schrijf je in voor de workshops van EMSA.

Workshops KIW

KIW staat voor Kennis en Inzicht in de Wetenschappen, een onderdeel van het toelatingsexamen waarin je kennis van biologie, wiskunde, chemie en fysica wordt getest.

In de EMSA-workshops biologie, wiskunde, chemie en fysica overlopen de docenten bondig de theorie en bespreken ze voorbeeldvragen, waarbij de nadruk ligt op oplossingstechnieken.

Workshops GC

GC staat voor Generieke Competenties, het tweede onderdeel van het toelatingsexamen. GC is opgesplitst in de deelcompetenties "CLEAR" (arts-patiëntcommunicatie) en "VAARDIG" (tekstbegrip).

De EMSA-workshops CLEAR en VAARDIG focussen op communicatievaardigheden in de arts-patiëntrelatie en op het inoefenen van technieken voor het beantwoorden van vragen bij medische teksten.

Wanneer?

De workshops vinden plaats op zes zaterdagen in de periode februari-april:

  • 15 februari 2020: wiskunde (9-16 u.)
  • 22 februari 2020: fysica 1 (9-16 u.)
  • 7 maart 2020: fysica 2 (9-12 u.) - VAARDIG (stilleesteksten) (13-16 u.)
  • 21 maart 2020: biologie (9-12 u.) - CLEAR (communicatie) (13-16 u.)
  • 28 maart 2020: chemie (9-16 u.)
  • 18 april 2020: proefexamen (9-12 u.)

Waar?

De eerste vier workshops (15 februari, 22 februari, 7 maart en 21 maart) gaan door op Campus Groenenborger, in T.103. De twee laatste workshops (28 maart en 18 april) gaan door op Campus Drie Eiken, in aula O.6 en O.8. 

Kostprijs

In 2020 bedraagt de kostprijs voor het totaalpakket (alle workshops + oefeningencursus + broodje en drankje) € 40.

Inschrijven

Inschrijven kan tot en met de woensdag vóór elke workshop, via de website van EMSA.

Wat als je niet slaagde of niet gerangschikt werd bij het toelatingsexamen?

De Universiteit Antwerpen zet je op weg om de juiste keuze te maken.

 


Workshops EMSA Schrijf je in

Toelatingsexamen arts Wat als je niet slaagt?

Toelatingsexamen arts Wat veranderde er in 2018?