Waardestelling: het wikken en wegen van erfgoedwaarden

Vrijdag 27 mei 2016

De opleiding erfgoedstudies (monumenten- en landschapszorg) organiseert op vrijdag 27 mei de lezing: 'Waardestelling: het wikken en wegen van erfgoedwaarden', door Charlotte Van Emstede. 
Tijdens de lezing heeft van Emstede het over het ontstaan, de ontwikkeling, theorie en praktijk van waardestelling en presenteert zij een aangepast model om erfgoedwaarden te identificeren en mee te nemen in planvorming. 

Charlotte van Emstede studeerde bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft en Wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht. In 2015 promoveerde zij aan de TU Delft op haar proefschrift Waardestelling in de Nederlandse monumentenzorg 1981-2009. Sinds maart 2015 werkt van Emstede als onderzoeker bij het Maastricht Centre for Arts and Culture, Conservation and Heritage (MACCH) aan de Faculteit van Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht.

Praktisch

27 mei 2016
14.30 uur - Aula Dieperik
Campus Mutsaard - Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
Deze lezing is gratis, registreren is verplicht

Contact

Marieke Jaenen
Faculteit Ontwerpwetenschappen - erfgoedstudies
Blindestraat 9
2000 Antwerpen
marieke.jaenen@uantwerpen.be

 

Lezing door: Charlotte van Emstede