Side header image

Impact elektriciteit in Noord-Kivu, Congo

Het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid (IOB) van de Universiteit Antwerpen onderzoekt en meet de impact van elektriciteitsvoorziening op de economische ontwikkeling, veiligheid en natuurbehoud in en rond het Virunga Park, gelegen in Noord-Kivu, DR Congo.

Het Virunga Park is 8.000 km² groot en herbergt honderden diersoorten, waaronder de berggorilla. Op wandelafstand van het park wonen vier miljoen Congolezen. Zij maken gebruik van de natuurlijke rijkdommen uit het park om in hun levensonderhoud te voorzien, via landbouw, houtskoolproductie, jacht en visvangst. De natuurlijke rijkdommen worden ook illegaal verhandeld door verschillende gewapende groepen die zich schuilhouden in het park.

Virunga Alliance, een publiek-privaat partnerschap, probeert economische ontwikkeling op gang te brengen om zo ook de veiligheid en het natuurbehoud in de regio te verbeteren. Hiertoe bouwt Virunga Alliance een elektriciteitsnetwerk op basis van waterkrachtcentrales.

Is het inderdaad zo dat elektrificatie economische ontwikkeling in deze regio op gang breng? Maakt deze elektrificatie de lokale bevolking minder afhankelijk van de natuurlijke rijkdommen van het park? Vermindert de elektrificatie de lokale steun voor de activiteiten van rebellengroepen? Hoe kunnen we deze ontwikkelingsinterventie bijsturen voor maximale impact

Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen zoeken een antwoord op deze vragen. Ze doen dit door ‘economische ontwikkeling’, ‘natuurbehoud’ en ‘geweld’ doorheen de tijd te meten, zowel in gemeenschappen die aangesloten worden op het elektriciteitsnetwerk in de periode 2019-2020, als in gelijkaardige gemeenschappen die pas na 2021 worden aangesloten. Een team van Congolese enquêteurs voeren de gezins- en bedrijfsenquêtes uit, mede ook dankzij jouw financiële steun. De vooruitgang van het onderzoek kan je makkelijk volgen via de website van IOB.

Steun jij mee het elektriciteitsonderzoek in Noord-Kivu?

Om het elektriciteitsonderzoek in Noord-Kivu naar een hogere versnelling te brengen, zijn er extra middelen nodig. Jouw gift maakt het verschil. Wens je dit waardevolle en internationale onderzoek financieel te steunen? Dat kan via een online schenking via onderstaande knop of via een overschrijving op het bankrekeningnummer BE42 7310 4624 7854 van de Universiteit Antwerpen (op naam van Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13) met vermelding: “elektriciteit in Noord-Kivu”.


Je hebt recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van jouw gift vanaf 40 euro. Je ontvangt hiervoor een attest van de Universiteit Antwerpen. Bezorg ons het handgiftformulier en vul “elektriciteit in Noord-Kivu” in als bestemming van jouw voorkeur. Wens je deze of andere mogelijkheden voor het steunen van het onderzoek verder te bespreken, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Contact:
Marijke Verpoorten, marijke.verpoorten@uantwerpen.be
Nik Stoop, nik.stoop@uantwerpen.be