Side header image

Leerstoel Europese waarden: discoursen en perspectieven

Deze leerstoel kwam tot stand onder de auspiciën van baron Velge en met de steun van het Fonds Baillet Latour en Baron Velge. De leerstoel beoogt de studie van de Europese waarden op basis van de grondslagen van de Europese cultuur en werkt nauw samen met de gelijkaardige leerstoel die hetzelfde fonds parallel financiert aan de Université Catholique de Louvain.
Titularis: prof. dr. Noel Clycq

Lees het interview met prof. dr. Noel Clycq over onderwijs dat de inclusieve identiteit moet ondersteunen op Doorbraak.be