Side header image

Leerstoel Europese waarden: discoursen en perspectieven

Deze leerstoel kwam tot stand onder de auspiciën van baron Velge en met de steun van het Fonds Baillet Latour en Baron Velge. De leerstoel beoogt de studie van de Europese waarden op basis van de grondslagen van de Europese cultuur en werkt nauw samen met de gelijkaardige leerstoel die hetzelfde fonds parallel financiert aan de Université Catholique de Louvain. De Leerstoel Europese Waarden is ingebed binnen het Universiteitsfonds Antwerpen, een fonds dat actief inzet op wetenschappelijke en maatschappelijke topics.

Leerstoelhouders: Heleen Touquet en Wim Weymans
Promotor: prof. dr. Luk Duerloo
Copromotor: prof. dr. Hendrik Opdebeeck
Contactpersoon Universiteitsfonds Antwerpen: Dimitry Beuckelaers

Contactpersoon 
Looptijd: 2015 - 2021

Lees het interview met prof. dr. Noel Clycq over onderwijs dat de inclusieve identiteit moet ondersteunen op Doorbraak.be