Side header image

NESI

NESIVaccins voorkomen meer dan 2,5 miljoen gevallen van kindersterfte per jaar. Helaas blijven nog altijd 19,3 miljoen kinderen onder de leeftijd van een jaar ongevaccineerd. Het Network for Education and Support in Immunisation (NESI), verbonden aan de vakgroep Epidemiologie en Sociale Geneeskunde van UAntwerpen, leidt medisch en verplegend personeel in ontwikkelingslanden ter plaatse op.  Zo kan het geschikte vaccin, tijdig op een correcte manier toegediend worden.

www.nesi.be