Side header image

Ornithologieprijs Wim Dings 'De Wielewaal'


Ter nagedachtenis van veldornitholoog Wim Dings (1927-2012) zal vanaf 2015 tweejaarlijks een ornithologieprijs worden uitgereikt door de Universiteit Antwerpen. Wim Dings was een enthousiast veldornitholoog en actief lid van vereniging 'De Wielewaal', nu deel van Natuurpunt, en in het bijzonder de Turnhoutse afdeling. De doelstelling van de Wim Dings 'De Wielewaal' prijs voor ornithologie is het wetenschappelijk veldornithologisch onderzoek in België te ondersteunen via een financiële aanmoediging en een verhoogde visibiliteit.
 
De prijs zal tweejaarlijks worden uitgereikt en zal in 2015 tweeduizend euro bedragen. De prijs wordt uitgereikt door de Universiteit Antwerpen en beoordeeld door een jury van experts binnen en buiten de universiteit. De laureaat wordt uitgenodigd om zijn of haar resultaten te komen voorstellen op de Vogeldag of een gelijkaardig forum.

De eerste prijs werd uitgereikt  op de belgische Vogeldag.
Lore De Middeleer mocht deze in ontvangst nemen voor haar Masterthesis die een licht werpt op het droeve lot van de grauwe klauwier.

 

       


Wilt u deze prijs sponsoren en zo het ornithologisch onderzoek in België steunen? Dat kan, door uw bijdrage over te maken op het rekeningnummer BE46 7350 0799 7636 van de Universiteit Antwerpen (op naam van Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13)
- Met vermelding: Prijs Wim Dings
- U heeft recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van uw gift vanaf €40, u ontvangt hiervoor een attest van de Universiteit Antwerpen