Side header image

Ruusbroecgenootschap

JvR erepaneelHet Ruusbroecgenootschap, in 1925 gesticht door vier jezuïeten, is een onderzoeksinstituut verbonden aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. De vaste medewerkers en jonge onderzoekers doen onderzoek naar de geschiedenis van de spiritualiteit in de Nederlanden, met een focus op de tekstuele traditie en op gedrukte bronnen. In de schoot van het Ruusbroecgenootschap kwamen tekstedities tot stand van onder meer Ruusbroec en Hadewijch, die ook hun weg vonden naar een breder publiek in binnen- en buitenland.

Het uitgeven van dergelijke teksten is een arbeids- en tijdsintensieve bezigheid – monnikenwerk! – waarvoor binnen het huidige wetenschapsbedrijf jammer genoeg geen financiëring meer beschikbaar is. Talloze teksten zijn echter nog steeds alleen in handschrift of druk beschikbaar en voor het grote publiek ontoegankelijk. Dit is jammer want juist op het vlak van het vlak van mystieke en devotionele literatuur hebben de Lage Landen een grote en unieke bijdrage geleverd aan de Europese cultuur en de Christelijke spiritualiteit. Voorbeelden zijn de werken van de Gentse mystica Alijt Bake (†1455), de mystieke schrijfster Maria van Hout (†1547) en de Noord-Nederlandse priester en geestelijk leidsman Jan Pelgrim Pullen (†1608).

Ons doel is om het via externe financiëring mogelijk te maken dat onderzoekers op tijdelijke basis aan het Ruusbroecgenootschap verbonden worden om juist dit werk, ten behoeve van het bredere publiek, op zich te nemen.

Wil je steunen?

Dat kan eenvoudig via de knop rechtsboven of met een gift op het bankrekeningnummer BE42 7310 4624 7854 van de Universiteit Antwerpen (op naam van Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13) met vermelding: Ruusbroecgenootschap

Je hebt recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van een gift vanaf €40. Je ontvangt hiervoor een attest van de Universiteit Antwerpen.