Side header image

Intensief taaltraject voor vluchtelingen

taaltraject voor vluchtelingenDe Universiteit Antwerpen wil haar steentje bijdragen aan de integratie van vluchtelingen in ons land.

Een aantal onder hen kan het best zijn talenten ontplooien door verder te studeren. We denken hierbij bijvoorbeeld aan jongeren die hun studie niet konden opstarten of voltooien in hun eigen land of mensen met een diploma hoger onderwijs dat niet volledig erkend wordt in België. Het taaljaar Nederlands voor anderstaligen in een academische context bereidt hen hierop voor. 

Wat is het nut en het doel van het taaljaar Nederlands?
In de meeste opleidingen in het hoger onderwijs is Nederlands de instructietaal. Daarom organiseert Linguapolis, het taalinstituut van de UAntwerpen, een intensief voorbereidend taaljaar Nederlands voor anderstalige kandidaat-studenten. Het einddoel van de studenten van dit taaljaar is het ITNA-certificaat behalen en hiermee de officiële toelating op het vlak van taalvoorwaarden om te kunnen studeren aan een Vlaamse hogeschool of universiteit.

Wat is de kostprijs van het taaljaar Nederlands?
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 4.270 per student voor het volledige taaljaar. Aangezien de opleiding niet wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, doen we graag een beroep op je vrijgevigheid zodat we deze opleiding gratis kunnen aanbieden aan student-vluchtelingen met beperkte eigen middelen.

Wens je meer info over het taaljaar Nederlands?
Tijdens dit voltijds studieprogramma volgen de studenten op één academiejaar de vijf opeenvolgende niveaus (tot ERK B2/C1) van de Linguapolis-taalopleidingen Nederlands voor anderstaligen, aangevuld met de opleidingsonderdelen Nederlandenkunde, Academische Vaardigheden en Fonetiek.

‚ÄčWil je steunen?
Dat kan eenvoudig via de knop rechtsboven of met een gift op het bankrekeningnummer BE42 7310 4624 7854 van de Universiteit Antwerpen (op naam van Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13) met vermelding: 'fiscaal attest – taaltraject'

Je hebt recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van een gift vanaf 40 euro. Je ontvangt hiervoor een attest van de Universiteit Antwerpen.