Side header image

Veilige geneesmiddelen voor zwangere vrouwen en kinderen

Beeld uit Centers for Disease Control and PreventionZwangere vrouwen en kinderen vormen een kwetsbare populatie in onze samenleving, ook wanneer het gaat om de behandeling van verschillende ziekten met geneesmiddelen. Sinds de thalidomide (Softenon) tragedie in de jaren ‘60 werd de regelgeving omtrent de evaluatie van de veiligheid van geneesmiddelen verstrengd. Tot vandaag worden door de overheden studies vereist in drachtige dieren van 2 verschillende species, knaagdier en niet-knaagdier, alvorens zwangere vrouwen mogen worden blootgesteld aan een geneesmiddel. Aangezien dit echter gepaard gaat met een hoog proefdiergebruik wordt momenteel nagegaan of de veiligheid van geneesmiddelen ook kan worden gegarandeerd adhv in vitro testen, waarbij geen dieren moeten worden gebruikt. Hierbij wordt het zebravisembryo onderzocht aangezien de embryonale ontwikkeling gelijkaardig is aan die van de mens, kan opgevolgd worden onder een microscoop en snel verloopt. Voor indicaties bij kinderen stelt zich ook een ethisch probleem. Tot op vandaag worden de meeste behandelingen met geneesmiddelen gebaseerd op ervaring in volwassenen en worden de dosissen vaak enkel aangepast ifv het gewicht van het kind. Aangezien echter verschillende organen die instaan voor de omzetting en eliminatie van geneesmiddelen nog moeten matureren, zeker bij baby’s en peuters, kan dit leiden tot een onder- of overdosering van deze kinderen waardoor respectievelijk het geneesmiddel niet werkzaam is of toxisch wordt. Owv deze redenen worden farmaceutische firma’s sinds 2006 verplicht om kinderen in klinische studies op te nemen en indien ze dit niet doen, moeten zij een duidelijke rationale voorzien. Dit ligt echter heel gevoelig aangezien sterfte of blijvende schade bij kinderen in een klinische studie desastreus is. Er wordt dan ook gezocht naar modellen om de veiligheid van geneesmiddelen voor de pediatrische populatie na te gaan, alvorens deze aan (jonge) kinderen worden toegediend. Dit kan al voor een deel aan de hand van mathematische en in vitro modellen, maar deze kunnen het complexe ontwikkelende organisme nog niet benaderen. Eén van de diermodellen die nu verder onderzocht worden, is het Göttingen minivarken, aangezien de jonge biggen verschillende anatomische en fysiologische gelijkenissen vertonen met kinderen.

Wenst u dit onderzoek te ondersteunen? Dat kan eenvoudig door te klikken op de knop rechtsboven of via het bankrekeningnummer BE42 7310 4624 7854 van de Universiteit Antwerpen (op naam van Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13) met vermelding: "veilige geneesmiddelen voor zwangere vrouwen en kinderen". U heeft recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van uw gift vanaf 40 euro. U ontvangt hiervoor een attest van de Universiteit Antwerpen.