Side header image

Activiteiten

Salon van het Testament voor het Goede Doel
Naar aanleiding van hun tiende verjaardag trakteert Testament.be op een Tournée Généreuse. Op dinsdag 26 oktober 2017 houdt deze tournee halt in Antwerpen.

Juriste Ann Maelfait, gespecialiseerd in erfrecht, informeert u tijdens de infosessie “ABC van schenken en legateren aan het goede doel en besparen op successierechten” over hoe u een testament opstelt, welke manieren er zijn om naast familie en vrienden ook een goed doel op te nemen en wat de voordelen zijn van een duolegaat.

Ook wij zijn aanwezig met een stand en gaan graag met je in gesprek tijdens een hapje en een drankje. Verder kan u ook genieten van gratis juridisch en persoonlijk advies van notarissen. Tot slot is er door de Nationale Loterij een leuke attentie voorzien voor iedereen.

Wanneer: 26 oktober 2017 om 9u45 of 13u45
Waar: Elisabeth Center (de Zoo) - Antwerpen

Reserveer hier uw gratis plaats voor de infosessie van 9u45 of 13u45.
Gelieve in te schrijven voor 15 oktober 2017.


Afgelopen activiteiten

Inauguratie Leerstoel water-link
Op 1 juni 2017 vond de inauguratie van de leerstoel water-link plaats in de historische aula op campus Middelheim. Deze leerstoel kwam tot stand met de steun van water-link, het integrale waterbedrijf van groot Antwerpen en omgeving. Het doel van deze leerstoel is de risico’s op waterverontreiniging beter te identificeren en te beheersen doorheen de hele drinkwaterketen: van bron en productie over distributie tot levering bij de klant. De onderzoeksactiviteiten binnen de leerstoel zijn uniek en omvatten verschillende disciplines: chemische analysetechnieken, risicobeoordeling, milieu-economie en sociologie.
 
 

 

21 januari 2017: Uitreiking tweejaarlijks Wim Dings Ornithologieprijs
Ter nagedachtenis van veldornitholoog Wim Dings (1927-2012) wordt sinds 2015 tweejaarlijks een ornithologieprijs uitgereikt door de Universiteit Antwerpen. Deze prijs staat ter nagedachtenis van de Turnhoutse veldornitholoog Wim Dings (1927-2012) en wil het wetenschappelijk veldornithologisch onderzoek in België aanmoedigen en de zichtbaarheid ervan te verhogen. De prijs bedraagt tweeduizend euro. De ingediende onderwerpen worden beoordeeld door een jury van experts binnen en buiten de universiteit. De prijs werd overhandigd door dhr. Jan Dings, door zijn gulle schenkingen wordt deze prijs mogelijk gemaakt. Winnaar van de prijs was dit jaar Jacques de Satgé, hij verrichtte het onderzoek voor zijn Masterscriptie als onderdeel van de internationale Master in Biodiversity van de Universiteit Antwerpen.

Op vrijdag 2 december organiseerde de Opleiding Bouwkunde een kerstdiner voor hun Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen.
Enkele van de collega's aan onze Universiteit genoten een koksopleiding, zij stelden hun diensten ter beschikking en kookten samen een maaltijd. De opbrangst van deze avond: 861 €, ging integraal naar het intensief taaltraject voor vluchtelingen!

De Grote Vluchteling zkt. Taaltraject Quiz
Woensdagavond 16 november 2016 gingen zeventig teams de intellectuele strijd aan in de sporthal van de Stadscampus UAntwerpen. De opbrengst van de quiz gaat naar de financiering van taaltrajecten Nederlands voor vluchtelingen.
Bekijk hier de eindrangschikking en foto's

 

Inhuldiging Cusanus Grant - interreligieuze dialoog en conflictbeheersing
Op Maandag 17 oktober 2016, 19.30 uur, vond de start van de Cusanus grant rond interreligieuze dialoog en conflictbeheersing plaats in de Tassis-Dürerzaal op de stadscampus.
Met de financiële steun van de Stichting Cusanus wil UAntwerpen de interreligieuze dialoog bij haar studenten én bij een breed publiek bevorderen.

“Studenten krijgen een vak aangeboden rond dit thema, en kunnen op die manier mee de boodschap van vrede en verzoening tussen de godsdiensten uitdragen.  De studenten van de master internationale betrekkingen in de Faculteit Sociale Wetenschappen krijgen een vak rond de rol van de interreligieuze dialoog in conflictpreventie en –oplossing aangeboden. Dit vak wordt gedoceerd door prof. Valentina Gentile (Luiss University, Rome) die als politiek filosofe gespecialiseerd is in de problematiek van religieuze conflictbeheersing en –verzoening. Masterstudenten uit de opleidingen filosofie en rechten kunnen het vak ook als keuzevak volgen.

 

Eerste groep student-vluchtelingen gestart

Het nieuwe academiejaar staat voor de deur. Deze week starten er ook 10 Syrische vluchtelingen aan het taaljaar Nederlands bij Linguapolis, het taalinstituut van de Universiteit Antwerpen. Gedurende 1 jaar volgen ze dit voorbereidende studieprogramma voor anderstaligen die in het Nederlands willen gaan studeren. Wie slaagt voor de taaltest op het einde van het taaljaar, kan volgend academiejaar beginnen studeren aan een Vlaamse hogeschool of universiteit.

Speciaal voor de hooggeschoolde vluchtelingen werd er geld ingezameld om het inschrijvingsgeld van € 3.975 per student bijeen te brengen. Dankzij de steun van de universiteit zelf en dankzij gulle giften van vele donateurs, kunnen er 10 student-vluchtelingen gratis deelnemen aan het taaljaar.

Infoavond over legateren - dinsdag 31 mei

Dirk Vercoutter van testament.be informeerde over het opstellen van een testament en de mogelijkheden van het duolegaat.
Vervolgens vertelden enkele van onze professoren over hun academisch werk.

De Universiteit Antwerpen organiseerde deze infoavond in samenwerking met testament.be.


Programma
Prof. dr. Roeland Samson: AIRbezen en het belang van citizen science.
Prof. dr. Dimitri Mortelmans: Relaties in turbulent vaarwater.
Dr. Tom Deneire, Conservator Bijzonder collecties: kennismaking met de Universiteit Antwerpen als Erfgoedbibliotheek.
Receptie

 

Inhuldiging Leerstoel Europese waarden - 4 mei - Bozar

Deze Leerstoel kwam tot stand onder de auspiciën van baron Velge en met de steun van het Fonds Baillet Latour.


Foto's: Damien Dumoulin

 

Lions Club Antwerpen Linkeroever organiseert concert ten voordele van Palliatieve Hulpverlening Antwerpen

Foto: midden Tine De Vlieger (coördinator PHA) en Werner Maeckelberghe (secretaris PHA).
Aan de buitenkanten de voorzitter en ondervoorzitter van de Lions Club Linkeroever, zij overhandigen de cheque van 5000€

 

Nationale bank van België financiert onderzoek binnen TEW
De NBB financiert het project “Remgelden en de toegankelijkheid van medische zorg: een experimenteel onderzoek naar het effect van het verlagen van de remgelden op patronen van medische consumptie en het uitstellen van zorg” van professor Diane De Graeve (TEW) met Dr. Eva Lefevere (Sociologie) als copromotor.

Univeriteitsfonds nodigt haar schenkers uit
Het Universiteitsfonds van de UAntwerpen betrekt haar schenkers nauw bij de activiteiten van de instelling.
Daarom werd er op 2 december een nocturne georganiseerd in het Rockoxhuis, in samenwerking met het KMSKA. Schenkers kregen een rondleiding door de tentoonstelling Power Flower en een uiteenzetting over de mobiele scanner van onze onderzoeksgroep AXES.Met deze scanner kan een complexe laagopbouw die schuilgaat achter het zichtbare veroppervlak van een schilderij, blootgelegd worden.


 

UAntwerpen krijgt steeds vaker erfenissen
Het Laatste Nieuws 10 juni 2015
Steeds vaker nemen mensen de Universiteit Antwerpen op in hun testament, zodat hun geld na hun overlijden aan bijvoorbeeld onderzoek besteed kan worden. In 2014 zat er zo al één enkele erfenis van bijna 500.000 euro bij. Maar het Universiteitsfonds krijgt ook steeds vaker giften van derden, met een stijging van tien procent - tot 800.000 euro - in 2014.
Lees meer.

Bekijk hier de foto's van de infomiddag.

UAntwerpen vraagt steun voor erfgoedbibliotheek
Het Laatste Nieuws 18 maart 2015

Inauguratie van de Leerstoel ‘Advanced Imaging Techniques for the Arts’
De Universiteit Antwerpen en het Fonds InBev-Baillet Latour nodigenden uit op de inauguratie van de Leerstoel ‘Advanced Imaging Techniques for the Arts’. Deze leerstoel werd toegekend aan de onderzoeksgroep AXES van het Departement Chemie, met dr. Geert Van der Snickt als mandaathouder, en heeft als doel de implementatie van analytische beeldtechnieken bij de studie en conservatie van cultureel erfgoed te bevorderen.
De inaugurale lezing vond plaats op vrijdag 27 februari 2015.
 
Het Fonds InBev-Baillet Latour werd eind jaren zeventig opgericht op initiatief van Alfred de Baillet Latour. Het Fonds reikt jaarlijks bijna tien miljoen euro uit in vier sectoren waarin België uitblinkt op internationale schaal.

Uitreiking Wim DIngs Ornithologieprijs in EOS
Zaterdag 21 februari reikte de Universiteit Antwerpen voor het eerst de aan veldornitholoog Wim Dings opgedragen Ornithologieprijs uit. Het bekroonde proefschrift van master in de biologie Lore De Middeleer (foto rechts) werpt licht op het droeve lot van de grauwe klauwier.Waar paaltjes verdwijnen, verdwijnt ook de grauwe klauwier

Nocturne voor onze schenkers
Op 4 december werden onze schenkers uitgenodigd voor een nocturne op de tentoonstelling Heilige Boeken in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Professoren Geert Lernout en Pierre Delsaerdt, beide als curatior nauw bij deze tentoonstelling betrokken, leidden de genodigden rond.

Inhuldiging Huber & Crommen phd Grant
Op 25 juni 2014 werd de aanstelling van de heer Jef Van Eyndhoven (Master Fiscaal Recht GGO) als phd aan de UA (Antwerp Tax Academy) ingehuldigd. Zijn mandaat voor vier jaar wordt gesponsord door het kantoor Huber & Crommen waar hij thans ook werkzaam is als advocaat. Het doctoraatsonderwerp is te situeren in het domein van het fiscaal strafrecht. 

Prijs krijgt naam vogelkenner
De Universiteit Antwerpen zal in 2015 de eerste prijs Wim Dings "De Wielewaal" Prijs voor Ornithologie uitreiken.

Ornithologieprijs vernoemd naar Wim Dings
Ter nagedachtenis van de Kempense ornitholoog Wim Dings zal de Universiteit Antwerpen vanaf 2015 tweejaarlijks een ornithologieprijs uitreiken. Voor die prijs, die het onderzoek naar vogels moet stimuleren, komen zowel professionele jonge onderzoekers als amateurwetenschappers in aanmerking.

Prof. Bob Colebunders (UAntwerpen) test hypothese in strijd tegen mysterieuze aandoening
“Zwarte vlieg is mogelijk oorzaak verschrikkelijke knikkebolziekte”
Al tientallen jaren bijten onderzoekers de tanden stuk op de vreselijke knikkebolziekte. De Antwerpse onderzoeker Bob Colebunders bewandelt een beloftevolle nieuwe piste: de zwarte vlieg zou wel eens aan de basis van de aandoening kunnen liggen. In Café Corsari op één licht hij woensdagavond zijn hypothese toe.
Lees het artikel op deredactie.be

Verlenging Leerstoel Evidence Based Vaccinology
Op 9 december 2013 werd de verlenging van de Leerstoel Evidence Based Vaccinology gevierd tijdens een causerie in Bistro 't Clubke op onze Campus Drie Eiken.
UAntwerpen viert leerstoel Evidence Based Vaccinology
“Bio-wiskunde en statistiek helpen epidemieën voorspellen”

Vaccinatie is van levensbelang. De wetenschap zette al enorm grote stappen, maar er is nog vooruitgang mogelijk. De sleutel ligt deels in de zogeheten evidence based vaccinology, die op basis van accurate databanken en wiskundige modellen kan voorspellen wie wanneer een grote kans heeft om een infectie op te lopen. De betreffende leerstoel aan UAntwerpen begint aan zijn vijfde jaargang.

Al geruime tijd heeft de Universiteit Antwerpen met VAXINFECTIO het referentiecentrum op het vlak van de vaccinologie in huis. CHERMID vormt als onderdeel van VAXINFECTIO wereldwijd een van de belangrijkste centra op het vlak van economische evaluatie van vaccinatieprogramma’s. In 2009 stampten de wetenschappers van CHERMID samen met hun collega’s van het Centrum voor Statistiek (CenStat, UHasselt) een leerstoel rond evidence based vaccinology uit de grond. Die leerstoel ondersteunt onderwijs en onderzoek naar verbeterde schattingsmethoden om de (kosten)effectiviteit van vaccinatieprogramma’s te bekomen.

“Vaccinaties zijn meer dan het juiste antigeen ontdekken“, zegt prof. Niel Hens (UAntwerpen/UHasselt), houder van de leerstoel. “Vaccinaties moeten bijvoorbeeld ook epidemiologisch en economisch geëvalueerd worden: aan welke bevolkingsgroepen moet prioriteit gegeven worden, en hoeveel mag dat kosten? Wiskundige modellen en de toegang tot accurate databanken spelen op dat vlak een erg belangrijke rol.”

Binnen het domein van de evidence based vaccinology proberen wetenschappers ook relevante voorspellingen te doen. Hens: “We bestuderen hoe infectieziekten worden overgedragen. Om dat te achterhalen, brengen we de contactpatronen tussen mensen in kaart. Niet iedereen heeft evenveel sociale contacten. Jonge mensen en mensen die deel uitmaken van een groter dan gemiddeld huishouden hebben meer kans op besmetting met bepaalde ziekten. De meeste infectieziekten werden bovendien voor het eerst overgedragen en vaak ook bestendigd in menselijke populaties via contacten met dieren. Wie contact heeft met dieren, maakt dus meer kans op een besmetting. Op basis van accurate gegevens en gebruikmakend van wiskundige modellen kan het risico op epidemieën vrij nauwkeurig ingeschat worden, en kunnen we maatregelen nemen om dit risico in te dijken of te elimineren.”

De leerstoel ‘Evidence Based Vaccinology’ wordt o.a. met de steun van Pfizer opnieuw verlengd.

Plechtige ondertekening KPMG PHD research grant
Op 8 november vond de plechtige ondertekening van de KPMG PHD research grant plaats.  De Antwerp Tax Academy, een interfacultair instituut binnen UAntwerpen voor multidisciplinair onderzoek op het terrein van belastingen, heeft inmiddels een uitstekende reputatie opgebouwd. Dit is ook het bedrijfsleven niet ontgaan . KPMG Belastingconsulenten wil het onderzoekscentrum een stevige duw in de rug geven en maakt daar 100 000 euro voor vrij.

“Met die financiële ondersteuning kan een doctoraatsstudent zich enkele jaren  lang verdiepen in het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek binnen het fiscaal recht”, zegt prof. dr. Bruno Peeters (voorzitter van Antwerp Tax  Academy). “De maatschappelijke behoefte aan fundamenteel onderzoek op het gebied van belastingen is zo groot dat elke financiering voor onderzoek meer dan welkom is.”.

“De belangstelling voor de belastingwetenschap is de laatste jaren nooit zo groot geweest. De toenemende internationalisering, de  economische crisis en de verscherpte concurrentie tussen bedrijven zijn hieraan zeker niet vreemd.”  Ook de studenten tonen veel belangstelling voor de thematiek: jaarlijks schrijven er zich ongeveer negentig studenten in voor de master Fiscaal Recht. Heel wat van die studenten kunnen later aan de slag bij KPMG Belastingconsulenten.

“Daarom hechten wij ook veel belang aan een goede samenwerking met de universiteit”, legt Koen Maerevoet (Managing Partner KPMG Belastingconsulenten) uit. “Het succes van een onderneming staat of valt immers met de deskundigheid van haar medewerkers.” Ook Gert Van Dyck, die het door KPMG gefinancierde doctoraatsonderzoek zal uitvoeren, is een alumnus van de Master fiscaal recht van UAntwerpen en werkzaam als consultant bij KPMG.

Uitreiking Tutoraatsprijs Zonta
Op dinsdag 1 oktober vond de feestelijke uitreiking van de tutoraatsprijs Zonta plaats.

UAntwerpen lanceert leerstoel Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek
Juristen en mensen uit de medische sector die zich wilden bekwamen in het gezondheidsrecht, moesten tot dusver naar het buitenland. De leerstoel Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek brengt daar verandering in. Alle informatie over de leerstoel en de opleiding vindt u op www.ahlec.be. U kan ook de foto's van de plechtige inhuldiging op 26 septemberbekijken.

Infomiddag over schenken en legateren aan de Universiteit Antwerpen
Op 13 mei organiseerde het universiteitsfonds een eerste keer een infomiddag over legateren. Alle alumni van onze universiteit waren van harte welkom.  Bij een stukje taart en een kopje koffie kregen onze bezoekers informatie over het opstellen van een testament en kwamen enkele van onze professoren hun onderzoek toelichten. Wilt u er volgende keer ook zeker bij zijn? Stuur dan alvast een mailtje naar universiteitsfonds@uantwerpen.be .

Universiteit Antwerpen in uw testament
Lees hier het interview in het Magazine Universiteit Antwerpen met Vicerector prof. dr. Johan Meeusen en Wouter De Geest, CEO van BASF, over financiële steun aan de Universiteit Antwerpen.

Officiële lancering Leerstoel Vandenbunder Inbev-Baillet Latour voor Filmstudies en Visuele Cultuur

Op 26 februari 2013 vond de officiële lancering van de Leerstoel Vandenbunder Inbev-Baillet Latour voor Filmstudies en Visuele Cultuur plaats in cinema Zuid, in aanwezigheid van Oscarwinnaar Kevin Brownlow. U kan hier de foto's van dit evenement bekijken.

Academische openingsplechtigheid Antwerp Tax Academy
Op 21 februari vond de Academische Openingsplechtigheid plaats van de Antwerp Tax Academy.

Het interfacultair instituut voor belastingwetenschap 'Antwerp Tax Academy'  werd opgericht op 20 november 2012 en is een samenwerking tussen de faculteiten Rechten, Letteren & Wijsbegeerte, Toegepaste Economische Wetenschappen, Politieke en Sociale Wetenschappen en Antwerp Management School

Zowel particulieren als advocaten- en consultantkantoren kunnen ATA steunen door als ‘sympathisant’ van het initiatief een bijdrage te leveren. Dit kan op rekeningnummer van de Universiteit Antwerpen  (BE 46 7350 0799 7636) met vermelding Gift – ATA (fiscaal attest voor giften van € 40 of meer).

De lijst met sympathisanten kan u hier raadplegen.

Nalatenschap voor Universiteit Antwerpen
Steeds meer mensen kiezen ervoor om bij hun overlijden geld te schenken aan een goed doel en daarbij wordt meer en meer aan de universiteit Antwerpen gedacht. Die voert hier nu ook actief campagne rond, om mensen aan te zetten...

BASF-Deloitte Chair on Sustainability 
Op donderdag 25 oktober 2012 vond de inaugurale rede plaats van de BASF-Deloitte Chair on Sustainability.
Deze leerstoel is een gemeenschappelijk project van Antwerp Management School en Universiteit Antwerpen.

Uitreiking Prijs Em.prof.dr. Albert Beken - 12/10/2012 
De vijfde uitreiking van de prijs “Em.prof.dr. Albert Beken” vond plaats op vrijdag 12 oktober 2012 om 16.00 uur in de Kapel van het Klooster van de Grauwzusters, Lange St. Annastraat 7, 2000 Antwerpen.

Nieuwe uitgave Leerstoel Evidence Based Vaccinology 
In samenwerking met VAXINFECTIO (Universiteit Antwerpen), bestuderen onderzoekers van
CenStat/I-BioStat (Universiteit Hasselt) sinds vijftien jaar de verspreiding van infectieziektes in België.
Dit resulteerde in het boek: ‘Modeling Infectious Diseases Parameters Based on Serological and Social Contact Data’

Deloitte Belastingconsulenten sponsoren fiscaal onderzoek en onderwijs aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen 
Deze sponsoring door DELOITTE Belastingconsulenten bewijst dat het bedrijfsleven bereid is om ook in de humane wetenschappen onderwijs en onderzoek financieel te ondersteunen.
Op donderdag 4 oktober werd deze samenwerking officieel ingehuldigd.

Tutoraatprijs Zonta 
Op 20 september 2012 vond de feestelijke uitreiking van de Zonta-Tutoraatprijs plaats.

Nieuwe Master in Veiligheidswetenschappen 
De nieuwe Master in Veiligheidswetenschappen werd opgericht met steun van 5 bedrijven.
BASF, CEPA, GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN, MENSURA en NMBS-HOLDING sponsorden deze Master.
Op woensdag 12 september vond de eerste plechtigheid plaats om de oprichtingvan deze Master te bekrachtigen. BASF, CEPA, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en Mensura waren hierop aanwezig. Op 20 september onderschreef NMBS-Holding de samenwerking met de Master in Veiligheidswetenschappen. Hier kan u de foto's van de plechtigheden bekijken.

Op donderdag 16 februari 2012 gaven Vicerector Johan Meeusen en Jan Rachels van testament.be op ATV uitleg over de werking van testament.be en de deelname van de Universiteit Antwerpen aan de campagne. 

Verlenging Acerta Leerstoel Social Profit 
De Universiteit Antwerpen en HR-dienstengroep Acerta vernieuwden op woensdag 23 november 2011 hun samenwerking, onder de vorm van 'Acerta Leerstoel Social Profit'.
Hier vindt u de foto's van de plechtige ondertekening.

Prof. dr. Christine Van Broeckhoven krijgt legaat van 750 000 euro 
U kan hier het persbericht raadplegen.

Tutoraatprijs Zonta 
Donderdag 13 oktober 2011 vond voor de vierde keer de Tutorprijs Zonta plaats.

Academische zitting Leerstoel 'Evidence-based Vaccinology 
Op dinsdag 21 juni 2011 organiseerde het Vaccin & Infectieziekten Instituut (Vaxinfectio) een tweede academische zitting in het kader van de Leerstoel 'Evidence-based Vaccinology', die tot stand kwam met de steun van Pfizer.

Stichting Cor Voets 
De Stichting Cor Voets biedt jaarlijks financiële steun aan drie minvermogende studenten die starten in de Exacte Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen.

Academische zitting Advanced Research in in Addiction Medicine & Psychiatry 
Op vrijdag 20 november 2009 vond de Academische zitting plaats van de Leerstoel Advanced Research in in Addiction Medicine & Psychiatry.