Side header image

Succesvolle infonamiddag 29 april 2019: schenken en nalaten

Op maandag 29 april 2019 organiseerde het Universiteitsfonds Antwerpen een infonamiddag over schenken en nalaten. In het prachtige kader van het Klooster van de Grauwzusters informeerde het Universiteitsfonds Antwerpen een 40-tal aanwezigen over de diverse mogelijkheden om een goed doel op te nemen in je testament. Dankzij de boeiende sprekers Dirk Vercoutter (Testament.be), Filip Meysman (Project 'CurieuzeNeuzen Vlaanderen'), Fredrik Swennen (Leerstoel 'Dier en Recht') en Filip Lardon (CORE kankeronderzoek) kregen ze een inzicht in maatschappelijke thema's waar de Universiteit Antwerpen mee bezig is. Benieuwd naar de foto's van dit evenement? Ontdek ze hiernaast. Wil jij ook graag een engagement opnemen in het Universiteitsfonds Antwerpen steunen? Neem dan geheel vrijblijvend contact op via universiteitsfonds@uantwerpen.be

Voorbije activiteiten

Kennismaken met ons kankeronderzoek?

We trachten onze schenkers zoveel mogelijk te betrekken bij het reilen en zeilen aan onze universiteit. Dat deden we op zondag 17 maart 2019 met een rondleiding in het laboratorium van het Centrum voor Oncologisch Onderzoek. Schenkers konden met eigen ogen zien hoe hun giften het verschil maken in het onderzoek naar betere en veelbelovende therapiemogelijkheden.

Lees hier meer over ons kankeronderzoek en ontdek hoe u een gift kan doen.

Wilt u er volgende keer ook bij zijn? Stuur dan alvast een mailtje naar universiteitsfonds@uantwerpen.be.

Thomas Lameris wint derde Ornithologieprijs Wim Dings – De Wielewaal

In mei legt elke vogel een ei: de opwarming van het klimaat maakt dat deze klassieker hoe langer, hoe minder geldt. Zeker in het hoge noorden wordt het broedproces grondig verstoort. Dat blijkt onder meer uit werk van Thomas Lameris, die voor zijn onderzoek naar brandganzen op zaterdag 19 januari de Ornithologieprijs Wim Dings – De Wielewaal ontving.

De prijs, waaraan een bedrag van 2000 euro verbonden is, herdenkt veldornitholoog Wim Dings (1927-2012). Turnhoutenaar Dings was een enthousiast en actief lid van vereniging 'De Wielewaal', nu deel van Natuurpunt. De prijs wil het wetenschappelijk veldornithologisch onderzoek in België en Nederland stimuleren.

Bekijk hier de foto's van de prijsuitreiking.

Uitreiking Prijs Pierre Wildiers

Op 7 december reikte de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte de Prijs Pierre Wildiers uit aan studenten Manochak Milkon en Mauricio Ramirez Carmona voor hun masterproeven over de Spaanse taal. Aan de Prijs Pierre Wildiers is een geldbedrag verbonden van 2.500 euro voor elke laureaat. De prijs kwam tot stand door het legaat Van Sittert.

Inauguratie Leerstoel Dier & Recht

Op 18 oktober 2018 vond de inauguratie plaats van de Leerstoel Dier & Recht:

Programma

17.30 u: Verwelkoming rector Herman Van Goethem
17.35 u: Inauguratie prof. dr. Filip Lardon, vicerector en voorzitter van de Raad Dienstverlening
17.40 u: Dierwaardigheid en beleid Dr. Dirk Lips, voorzitter van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn
17.50 u: Dierwaardigheid en maatschappij Mr. Dries Herpoelaert, Algemeen Directeur KMDA
18.00 u: Dierwaardigheid en wetenschap Prof. dr. Marcel Wissenburg, Professor of Political Theory, Radboud University Nijmegen
18.20 u: Recht en Dierwaardigheid. Aanvaarding van de Leerstoel Prof. dr. Frederik Swennen, decaan van de Faculteit Rechten, mede namens coördinator dr. Johan Van de Voorde
18.30 u: Receptie  

Bekijk hier de foto's van de inauguratie.

In de pers:

Comedybenefiet

Op 7 mei 2018 zakten een 100-tal comedyliefhebbers af naar het Klooster van de Grauwzusters voor stand-upcomedian Nigel Williams. Het was een unieke gelegenheid om Nigel nog eens aan het werk te zien in een grote zaal, want vorig jaar nam hij afscheid van de grote zaalshows. De aanwezige personeelsleden, studenten, familie en vrienden steunden zo onze 3 jaarprojecten: de zoektocht naar alternatieve proefdieren van het Zebrafishlab, de strijd tegen depressie van onderzoeksgroep CAPRI en de ontwikkeling van 3D-protheses door de onderzoeksgroep Productontwikkeling. De benefiet bracht ongeveer 1.400 euro op.

Bekijk hier de foto's van de benefiet.

Inauguratie Leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving

Op 28 maart 2018 vond de inauguratie plaats van de Leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving in aula O5 op Campus Drie Eiken.
Deze leerstoel ontvangt gedurende 3 jaar financiering van de Provincie Antwerpen en bouwt voort op het werk van het lopende project “Licht op Groen” waarin de onderzoeksgroep ELIZA samenwerkt met de Provincie Antwerpen.
Vanaf 2019 zet de leerstoel zich in op onderzoek, onderwijs en dienstverlening over de betere afstemming tussen eerstelijns gezondheidszorg en een natuurlijke leefomgeving.

Bekijk hier de foto's van de inauguratie.

Infoavond legateren

Gezien het grote succes van onze infomiddag in december, gaven we op 20 maart 2018 graag nog een aantal mensen de kans om kennis te maken met het nieuwe erfrecht dat op 1 september 2018 in werking treedt.
Professor Nicolas Geelhand de Merxem gaf een uiteenzetting over de hervormingen die op komst zijn. Achteraf konden de genodigden bij hem terecht voor specifieke vragen.
De mensen maakten ook kennis met onze 3 jaarprojecten: de zoektocht naar alternatieve proefkonijnen, de strijd tegen depressie en de ontwikkeling van 3D-protheses.

Bekijk hier de foto's van de infoavond.

Verlenging Leerstoel Mensura

Mensura verlengde opnieuw hun Leerstoel in Veiligheidswetenschappen voor een periode van 2 jaar. Op donderdag 18 januari 2018, werd deze verlenging ingehuldigd.
Mensura wil werkgevers eenvoudige, transparante en efficiënte oplossingen aanbieden inzake preventie, gezondheid en veiligheid op het werk. bovendien wil Mensura een maatschappelijke bijdrage leveren door werkgevers te helpen om duurzame tewerkstelling te creëren en te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen.

Infomiddag legateren
Op woensdag 13 december 2017 namen alumni en sympathisanten van de Universiteit Antwerpen deel aan de jaarlijkse infomiddag over legateren. De inschrijvingen waren een overdonderend succes. Geïnteresseerden die een plaatsje hadden bemachtigd, luisterden naar de boeiende presentatie van professor Nicolas Geelhand de Merxem over het nieuwe erfrecht. Vervolgens stelden drie professoren hun innovatief onderzoek voor, meteen ook de drie nieuwe jaarprojecten van het Universiteitsfonds:

Prof. dr. Dries Knapen: Alternatieve proefkonijnen

Prof. dr. Manuel Morrens: Strijd tegen depressie

Prof. dr. Stijn Verwulgen: 3D-protheses

Lees het artikel 'Recordaantal giften voor Universiteit Antwerpen' in De Standaard

Lees het artikel 'UAntwerpen krijgt steeds meer schenkingen' in GvA


Salon van het Testament voor het Goede Doel
Naar aanleiding van hun tiende verjaardag trakteerde Testament.be op een Tournée Généreuse. Op donderdag 26 oktober 2017 hield deze tournee halt in Antwerpen.
De genodigden kwamen in de Darwinzaal van het Elisabeth Center luisteren naar de infosessie “ABC van schenken en legateren aan het goede doel en besparen op successierechten”.
In de Marmeren Zaal konden mensen kennis maken met een aantal goede doelen.
Ook wij waren aanwezig met een stand en we hebben zo heel wat aangename en boeiende gesprekken mogen voeren.

Bekijk de video 'Steeds vaker gaat erfenis naar het goede doel' op ATV

Inauguratie Leerstoel water-link
Op 1 juni 2017 vond de inauguratie van de leerstoel water-link plaats in de historische aula op campus Middelheim. Deze leerstoel kwam tot stand met de steun van water-link, het integrale waterbedrijf van groot Antwerpen en omgeving. Het doel van deze leerstoel is de risico’s op waterverontreiniging beter te identificeren en te beheersen doorheen de hele drinkwaterketen: van bron en productie over distributie tot levering bij de klant. De onderzoeksactiviteiten binnen de leerstoel zijn uniek en omvatten verschillende disciplines: chemische analysetechnieken, risicobeoordeling, milieu-economie en sociologie.