Side header image

Legaten aan de Universiteit Antwerpen

Het Legaat Rosa Blanckaert
Ten laste van de opbrengsten van het legaat Stichting Rosa Blanckaert wordt €10.000 voorbehouden voor de toekenning van 4 beurzen, van elk € 2.500, voor predoctorale vorsers uit de natuur- en biomedische wetenschappen, bij voorkeur voor projecten m.b.t. onderzoek rond menselijk lijden in het algemeen (hetzij rechtstreeks toepasbaar onderzoek vanuit (bio-)medisch oogpunt, hetzij meer fundamenteel geaard onderzoek).

Legaten en schenkingen Matthieu, Stradling College, Roland en Mercier-Boveroux
Ten laste van de opbrengsten van de legaten en schenkingen Matthieu et al. wordt €6.000 voorbehouden voor de toekenning van 3 beurzen, van elk € 2.000, voor predoctorale vorsers uit de sociale en humane wetenschappen.

Legaat Baetens
Met dit legaat worden twee 4-jarige FWO-opvangmandaten gefinancierd op het gebied van kankerbestrijding in al zijn vormen, bestrijding van hart- en bloedvatenziekten en bestrijding van dementie.

Legaat Baetens - Van Mechelen
Professor Christine Van Broeckhoven (Universiteit Antwerpen en VIB) is de begunstigde in het gezamenlijke testament van het echtpaar Baetens - Van Mechelen. Het koppel laat een erfenis na van €750.000, een bedrag dat nagenoeg integraal dient gebruikt te worden voor het alzheimeronderzoek van de Antwerpse wetenschapster.