Side header image

Legaten aan de Universiteit Antwerpen

Legaat Driessens
De nalatenschap van € 88.000 wendt het Centrum voor Oncologisch Onderzoek (CORE) van de Universiteit Antwerpen aan voor fundamenteel en preklinisch kankeronderzoek. Meer bepaald voor onderzoek naar combinaties van klassieke en volledig nieuwe, doelgerichte behandelingsmodaliteiten. CORE besteedt de middelen graag deels voor de werking (fundamentele en preklinische experimenten) en deels voor een coördinerende (deeltijdse) postdoctorale onderzoeker. Indien er nog bijkomende financiering voorhanden is voor de postdoctorale coördinator, investeren we met dit legaat ook in een doctoraatsstudent en/of een (deeltijdse) laboratoriumtechnicus.

Legaat O.
Het legaat ten bedrage van € 500.000 wordt gebruikt voor de financiering van studiereizen voor minvermogende studenten. Zo kunnen excellente studenten, die niet over voldoende financiële middelen beschikken, toch op buitenlandse studiereis. Deze buitenlandse ervaring maakt vaak een groot verschil voor het curriculum van de student. In het verleden konden al verschillende beurzen worden uitgereikt

Legaten ten gunste van doctoraatsprojecten

  • Legaat Van Vliet ten bedrage van € 8.000 voor oncologisch onderzoek.
  • Legaat De Smedt ten bedrage van € 25.000 voor alzheimeronderzoek.
  • Legaat Cooleman ten bedrage van € 500.000 eveneens voor alzheimeronderzoek.

Legaat Gaeremynck
Het legaat ten bedrage van € 700.000 voor alzheimeronderzoek.

Legaat Everdepoel
Het nalatenschap van € 840.000 werd toegekend aan de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen. Dit bedrag is verdeeld over 4 onderzoeksprojecten (looptijd: 2015-2019):

  • De invloed van de elektrokatalytische eigenschappen van Cu/Ag core-shell nanopartikels op de reductie van CO2 in een continue elektrochemische microreactor.
  • Tijdsanalyse voor real-time ingebedde multicoresoftware
  • Nieuwe gefunctionaliseerde MOFs voor katalytische nanoreactor toepassingen
  • Karakterisering van geavanceerde materialen met behulp van hybride inverse modellering op basis van volle-veld optische metingen

Legaat Van Steen
Een bedrag van € 68.500 werd nagelaten om het wetenschappelijk werk in cardiovasculaire aandoeningen te ondersteunen.

Legaat C.
Het legaat ten bedrage van € 564.000 werd aangewend voor onderzoek naar angst- en paniekstoornissen. Dit onderzoek is van belang om beter inzicht te verschaffen in de pathogenese van de paniekstoornis, welke een basis vormt om effecten van bestaande behandelvormen te evalueren en om nieuwe behandelvormen te ontwikkelen.

Het Legaat Rosa Blanckaert
Ten laste van de opbrengsten van het legaat Stichting Rosa Blanckaert wordt € 10.000 voorbehouden voor de toekenning van 4 beurzen, van elk € 2.500, voor predoctorale vorsers uit de natuur- en biomedische wetenschappen, bij voorkeur voor projecten m.b.t. onderzoek rond menselijk lijden in het algemeen (hetzij rechtstreeks toepasbaar onderzoek vanuit (bio-)medisch oogpunt, hetzij meer fundamenteel geaard onderzoek).

Legaten en schenkingen Matthieu, Stradling College, Roland en Mercier-Boveroux
Ten laste van de opbrengsten van de legaten en schenkingen Matthieu et al. wordt €6.000 voorbehouden voor de toekenning van 3 beurzen, van elk € 2.000, voor predoctorale vorsers uit de sociale en humane wetenschappen.

Legaat Baetens
Met dit legaat werden twee 4-jarige FWO-opvangmandaten gefinancierd op het gebied van kankerbestrijding in al zijn vormen, bestrijding van hart- en bloedvatenziekten en bestrijding van dementie.

Legaat Baetens - Van Mechelen
Professor Christine Van Broeckhoven (Universiteit Antwerpen en VIB) is de begunstigde in het gezamenlijke testament van het echtpaar Baetens - Van Mechelen. Het koppel laat een erfenis na van €750.000, een bedrag dat nagenoeg integraal dient gebruikt wordt voor het alzheimeronderzoek van de Antwerpse wetenschapster.