Side header image

Diversiteitsbeleid

Als actief pluralistische instelling wil de Universiteit Antwerpen een stimulerende omgeving zijn voor al haar leden, zowel voor studenten als voor personeel. De troeven en de uitdagingen die eigen zijn aan de diverse (Antwerpse) samenleving geven ons en extra stimulans om in te zetten op gelijke kansen.

Organisatie

Stuurgroep Diversiteit en Gelijke Kansen

De academische Stuurgroep Diversiteit en Gelijke Kansen geeft als denktank richting aan het diversiteitsbeleid, zowel voor personeel als voor studenten. Er wordt rechtstreeks gerapporteerd aan de Raad Dienstverlening. De stuurgroep bestaat uit acht professoren, aangevuld met leden uit de centrale administratie. Bij de samenstelling wordt rekening gehouden met de expertise en met dwarsverbanden met onderzoek en onderwijs.

Team Diversiteit

Het beleid en de concrete activiteiten worden gecoördineerd en ondersteund door het team Diversiteit en Gelijke Kansen. Dit valt onder het Departement Universiteit & Samenleving:

  • Nele Dutry: projectwerking
  • Saana Haddouchi: projectwerking
  • Janine Meijer: beleid
  • Jonas Nicolaï: projectwerking
  • Edith Piqueray: projectwerking
  • Kristien Seghers: beleid en coördinatie
  • Sofie Stas: projectwerking
  • Marie-Ange Van Dijck: administratieve ondersteuning

Contact

Kristien Seghers Campus Middelheim, gebouw A
A221
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 3 265 31 34
kristien.seghers@uantwerpen.be