Side header image

Internationalisering

De Universiteit Antwerpen neemt maximaal deel aan internationale uitwisselings- en samenwerkingsprogramma’s om haar studenten een open en mondiale visie te geven en om hen voor te bereiden op participatie aan internationaal wetenschappelijk onderzoek.

De Universiteit Antwerpen:

 • Formuleert internationale competenties die de afgestudeerde dient te bereiken. Bij een aantal relevante competenties van de opleiding wordt het internationale aspect aangevuld.
   
 • Structureert het studieprogramma zo dat het internationale uitwisseling van studenten vergemakkelijkt.
   
 • Organiseert vakken in een andere taal of gedoceerd door een buitenlandse docent.
   
 • Gebruikt anderstalig studiemateriaal.
   
 • Organiseert vakken met een internationale dimensie.
   
 • Laat studenten in een internationale onderzoeksomgeving samenwerken voor de masterproef of de stage.
   
 • Ontwikkelt voor sommige opleidingen een anderstalige equivalente opleiding die inhoudelijk of onderzoeksmatig interessant is voor een internationaal publiek.
   
 • Start internationale consortia op of neemt hieraan deel (eventueel vanuit bestaande internationale onderzoekscontacten) met de bedoeling een gezamenlijk programma te ontwikkelen dat kan leiden tot gezamenlijke of multipele diploma’s.