Side header image

Research university (nexus onderzoek - onderwijs)

In academisch onderwijs is kwaliteitsvol onderwijs gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Aan onze universiteit verwerft de student wetenschappelijke kennis, attitudes en vaardigheden om zijn of haar rol in de samenleving waar te kunnen maken.

Opleidingsonderdelen of opdrachten zijn zo geprogrammeerd dat studenten tot een geleidelijke ontwikkeling van onderzoekscompetenties komen.

In vakken of opdrachten kunnen studenten:

  • inzicht in onderzoeksresultaten (onderzoekstheorieën, concepten, modellen) verwerven;
     
  • inzicht in de onderzoeksmethodologie verwerven (observeren, interpreteren en analyseren van gegevens);
     
  • onderzoeksvaardigheden ontwikkelen (vb. leeronderzoek, academisch schrijven,...);
     
  • deelnemen aan onderzoek of zelf onderzoek organiseren (vb. in bachelor- of masterproef).

Voor hogervermelde vier punten worden leerlijnen doorheen het studieprogramma uitgewerkt.

Studenten voeren voor hun bachelor- en masterproef zelf onderzoek uit.

Studenten verwerven de competentie om – zowel tijdens de studie als in hun latere (beroeps)leven – zelfstandig nieuwe kennis en inzichten te verwerven uit boeken, wetenschappelijke literatuur en door het gebruik van nieuwe media.