Side header image

Erasmus Mundus

Erasmus Mundus is een samenwerkings- en mobiliteitsprogramma voor het hoger onderwijs, gefinancierd door de Europese Commissie. Het draagt enerzijds bij tot de verbetering van de kwaliteit van het Europese hoger onderwijs en moedigt anderzijds interculturele dialoog en begrip aan door academische samenwerking. Via beurzen voor mobiliteit tussen Europa en de partnerlanden draagt Erasmus Mundus ook bij aan de menselijke ontwikkeling, en aan de capaciteitsopbouw van hoger onderwijsinstellingen op vlak van internationale samenwerking.

Erasmus Mundus voorziet financiële steun voor de deelnemende universiteiten voor het beheer van de programma’s, en beurzen voor studenten, onderzoekers en docenten. Er zijn 3 acties:

  • Actie 1: Gezamenlijke Europese master- en doctoraatsopleidingen (met studiebeurzen)
  • Actie 2: Partnerschappen met niet-Europese hoger onderwijsinstellingen en beurzen voor studenten, onderzoekers en docenten.
  • Actie 3: Projecten ter bevordering en promotie van het Europese hoger onderwijs wereldwijd

Erasmus Mundus aan de Universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen is momenteel betrokken bij 9 Erasmus Mundus programma’s:

Als coördinator:

Als partneruniversiteit:

Daarnaast coördineerde Universiteit Antwerpen het Connec project, een Erasmus Mundus Actie 2 programma met China als partnerland, van 2009 tot 2013. Als partneruniversiteit nam ze deel aan EADIC I & II and Emundus20, Actie 2 projecten met Argentinië and Midden-Amerika als partnerregio’s.

Contact

Annelien Dewinter Gratiekapelstraat 10
2000 Antwerpen
Tel. +32 3 265 49 59
annelien.dewinter@uantwerpen.be