Side header image

Armoedeprofessor leidt De Roma

Daniëlle Dierckx
Danielle Dierckx (44) was armoedeprofessor aan de Universiteit Antwerpen én is de vrouw van Groenkopstuk Wouter Van Besien. Nu wordt ze coördinator van de Borgerhoutse cultuurtempel De Roma.

Opgegroeid in Turnhout, als nakomertje in een beenhouwersgezin van vijf, rolde ze vanuit het werkveld in de academische wereld. Jarenlang was Daniëlle Dierckx het gezicht van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting en zocht ze naar strategieën tegen armoede die zowel voor het beleid als voor de praktijk werkten. 

Onderzoek vanuit de praktijk
Dierckx is altijd een eigenzinnige onderzoekster geweest die het belangrijk vond om vanuit de praktijk te vertrekken. 'Het meeste onderzoek deed ik in wisselwerking met mensen die de armoede zelf ervaarden of er als hulpverlener mee geconfronteerd werden. Ik vond het ook belangrijk om te wijzen op beleidsmaatregelen die goede bedoelingen hadden, maar hun effect misten. Na zeventien jaar academische carrière denk ik dat ik vooral bijgedragen heb aan het zichtbaar maken van armoede, en dat ik het thema op de agenda heb geplaatst door onze jaarboeken Armoede en Sociale Uitsluiting. Ik heb er ook mee voor geijverd om armoedebestrijding als een ministeriële bevoegdheid te laten opnemen.'

'De armoedecijfers in België zijn de laatste jaren niet gedaald. Elk jaar opnieuw worden er in Antwerpen alleen al 2000 kinderen in armoede geboren. Ik zie in Antwerpen veel jongeren die hun ambities nu al naar beneden afstellen, omdat ze geen positieve rolmodellen om zich heen hebben die hen tonen hoe ze die armoedespiraal kunnen doorbreken. Dat is op termijn nefast voor de hele samenleving. De oplossing: werk aan de talentontwikkeling en het zelfrespect van die jongeren. We moeten onderwijsdrempels slechten en voorzien in een voldoende groot vrijetijdsaanbod, waar ze bevestiging krijgen en leren om verantwoordelijkheid en initiatief te nemen.'

De Roma
Hoe gepassioneerd ze ooit in het academische veld stapte, zo gemotiveerd gaat Dierckx nu een nieuwe uitdaging aan: het leiden van de Borgerhoutse cultuurtempel De Roma. Ze denkt dat ze ook in De Roma met heel wat van haar favoriete thema’s aan de slag kan. 'De internationale component zit in de uitgebreide concertagenda. De Roma is ingebed in het multiculturele, etnisch uitdagende Borgerhout. Bovendien krijg ik nu de kans om dingen te doen die ik ook interessant vind, maar die niet in het academische pakket pasten. De Roma wordt bijvoorbeeld gedragen door vierhonderd vrijwilligers die een sterk netwerk vormen. Op vlak van sociale cohesie, maar ook economisch is dat een heel boeiend verhaal. Deze job wordt veel meer hands-on, het is als het ware een terugkeer naar het veldwerk en dat bevalt me wel.'

Lees het coververhaal verder in het UAntwerpen Magazine | December 2017