Update: 26 november 2020 

Op de Universiteit Antwerpen vindt de januarizittijd plaats van 4 tot en met 30 januari 2021.

Deze pagina krijgt geregeld een update. Neem dus af en toe een kijkje.  

 UAntwerpen houdt rekening met alle mogelijke richtlijnen om ook deze examenperiode op een veilige manier te laten verlopen. De organisatie van de examens gebeurt in continu overleg met de eigen experten (prof. Erika Vlieghe en prof. Pierre Van Damme). 

 Maar vanzelfsprekend rekent de universiteit er ook op dat alle studenten burgerzin tonen: neem je verantwoordelijkheid door maximaal de regels rond het dragen van een mondmasker en rond het bewaren van afstand (1,5m) te respecteren en tijdig ter plekke te zijn (ten laatste 15 minuten voor de start van het examen). 

Algemene richtlijnen voor alle examenvormen 

Vertrek goed voorbereid 

 • Noteer vooraf waar je juist moet zijn. 
 • Vertrek op tijd. We vragen om ten laatste 15 minuten voor aanvang van het examen op de examenlocatie te zijn. Check de richtlijnen die je hierover ontvangt van je faculteit. 
 • Voorzie zeker iets voor de regen en koude. Het is mogelijk dat je buiten zal moeten aanschuiven. 
 • Je mag een flesje water meenemen zonder etiket. Eten op de examenlocatie is echter niet toegestaan. 
 • Al je spullen moeten in één tas/rugzak zitten die afgesloten kan worden. 

Verplaatsing naar de examenlocatie 

 • Kom bij voorkeur te voet of met de fiets. 
 • De wagen is de tweede optie: je rijdt alleen of wordt afgezet door een gezinslid. Carpoolen kan ook, als je een mondmasker draagt. 
 • Het openbaar vervoer is de derde, minst optimale optie. Vertrek op tijd en probeer overvolle bussen, trams en treinen te vermijden. 

Voor, tijdens en na het examen 

 • Houd 1,5m afstand. De examenlocaties (binnen en buiten) zijn zo ingericht dat dit perfect mogelijk is. 
 • Studenten, docenten, toezichters en stewards dragen bij voorkeur een chirurgisch mondmasker van zodra ze de campus betreden en dragen dit ook tijdens het examen. 

Chirurgische mondmaskers (type IIR) leveren de beste bescherming: de Universiteit Antwerpen raad het dragen van een dergelijk masker aan tijdens de examens. Best breng je een vers mondmaker mee naar het examen om je comfort en veiligheid te verhogen. Wie niet over een chirurgisch mondmasker beschikt, krijgt bij aankomst op de examenlocatie een exemplaar van de universiteit. 

Stoffen maskers, sjaals, bandana’s en dergelijke beschermen volgens de overheid niet voldoende en mogen tijdens de examens niet gedragen worden. Studenten die bijvoorbeeld omwille van een allergie geen chirurgisch mondmasker kunnen dragen, hebben een doktersattest nodig. 

 • Blijf na het examen niet ‘hangen’ aan het lokaal of rond het gebouw. 
 • Tijdens de examens zullen de gebouwen en de lokalen maximaal geventileerd worden. 
 • Alle examenlocaties worden door de universiteit geregeld ontsmet. 

Specifieke richtlijnen voor studenten met faciliteiten of medische problemen 

Studenten die tijdens een examenreeks gebruik kunnen maken van faciliteiten, zullen dat uiteraard ook tijdens deze zittijd kunnen. Verdere informatie volgt. 

Vertoon je symptomen van COVID-19? 

Jongeren vertonen dikwijls geen of slechts lichte symptomen , wees daarom extra alert op lichte symptomen of na risicovolle contacten. Heb je één of meer klachten zoals geur-of smaakverlies, verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts? Blijf thuis en contacteer je huisarts die eventueel zal doorverwijzen voor een coronatest. Contacteer eveneens de ombudspersoon van je faculteit en blijf thuis in afwachting van je testresultaten. Bij een (vermoedelijke) besmetting moet je minstens 7 dagen symptoomvrij zijn om te mogen deelnemen aan een examen. 

Positief getest op COVID-19? 

Studenten die ziek zijn op het moment van een examen of die in quarantaine zijn (bijvoorbeeld na een hoog-risicocontact), moeten zo snel mogelijk de ombudspersoon contacteren zodat de situatie kan bekeken worden. Er wordt altijd nagegaan of een inhaalmoment mogelijk is.Voor de manier waarop inhaalexamens worden georganiseerd, zijn er verschillen tussen faculteiten (vaste dag of niet) en naargelang het examen (mondeling, schriftelijk, pc-examen). Voor mondelinge examens wordt gekeken of de student bij een andere groep kan aansluiten, bij schriftelijke examens wordt vaak een inhaalexamen georganiseerd.

Drie examentypes 

De universiteit onderscheidt verschillende examentypes. Voor elk type examen wordt een uitgebreid draaiboek uitgewerkt. Die documenten zullen binnenkort ook online geraadpleegd kunnen worden door de studenten.

Schriftelijke examens in Antwerp Expo

​Antwerp Expo zal gebruikt worden voor schriftelijke examens met grotere groepen studenten. De hallen zijn erg ruim, zodat de afstand altijd gewaarborgd is. Elke student krijgt een apart tafeltje met stoel. 

Je komt toe op de locatie 

 • Er zijn voldoende fietsenstallingen voor het gebouw langs de kant Jan Van Rijswijcklaan. 
 • Parking auto's: aan Antwerp Expo is er gratis parking op de Vogelzanglaan en de De Legrellelaan. 
 • Je komt toe en je volgt de signalisatie (bekijk de plannetjes hieronder). 
 • Houd altijd en overal 1,5m afstand! 
 • Was je handen met water en zeep. 
 • Houd je studentenkaart en schrijfgerief binnen handbereik en zet je gsm volledig uit. Steek alles wat je niet nodig hebt weg in je tas en sluit deze af. 

Naar de juiste ingang 

 • De hallen zullen toegankelijk zijn ca. 30 minuten voor aanvang van het examen. Check vooraf de instructies die je hierover krijgt van je faculteit. 
 • Opgelet: UAntwerpen maakt gebruik van drie hallen in Antwerp Expo. In elke hal starten de examens op een ander tijdstip, om drukte te vermijden. Het kan dus zijn dat eenzelfde examen op een ander uur start, omdat de studenten in meer dan één hal moeten plaatsnemen. 
 • De ingangen bevinden zich op de Jan Van Rijswijcklaan. Buiten kies je de ingang van de hal (1, 2 of 3) van jouw examen. De halaanduiding vind je in SisA
 • Binnen kies je het blok van jouw examen. De blokaanduiding vind je in SisA. De blokken staan in hoofdletters, voorafgegaan door het halnummer.
 • Volg de geafficheerde richtlijnen of de instructies van een steward (draagt een fluo hesje). 
 • Je schuift aan met 1,5m afstand en draagt uiteraard een mondmasker. Aanschuiven gebeurt buiten. Houd rekening met de weersomstandigheden. 
 • Je ontvangt een chirurgisch masker, indien nodig
 • Ontsmet je handen voor het binnengaan. Er staat alcoholgel. 

Aan de ingang van hal

 • Je toont je studentenkaart en laat zien dat je gsm/smartwatch afstaat. Stop kaart en gsm/smartwatch in je tas. 
 • Eens binnen toont een steward waar je kan gaan zitten. 
 • Je wandelt naar je zitplaats op de looplijn en je behoudt 1,5m afstand van je voorganger. 
 • Je gaat zitten op de plaats die je toegewezen wordt (tafels en stoelen staan voldoende ver uit mekaar). 
 • Controleer zeker of je wel in het juiste blok zit. 
 • Je zet je spullen onder tafel. Alles moet in één gesloten tas/zak/rugzak zitten. 
 • De tafel waaraan je zit, werd vooraf gedesinfecteerd. 
 • De examenpapieren worden uitgedeeld net voor de start. Je start pas als het sein gegeven wordt. 

Tijdens het examen

 • Het examen start stipt op tijd. 
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht, ook tijdens het examen. 
 • Toiletbezoek moet tot een minimum beperkt worden. 
 • Je blijft minstens het eerste halfuur in de hal. Daarna mag je de hal verlaten wanneer je klaar bent. 
 • Er wordt stipt op tijd gestopt. 

Na het examen 

 • Je volgt de looplijnen bij het verlaten van je zitplaats. 
 • Je deponeert zelf je examenformulier in de daartoe bestemde doos. 
 • Je laat het aanwezigheidsformulier afstempelen. Een deel laat je achter, het andere deel neem je mee. Je toont hierbij je studentenkaart. 
 • Was je handen. 
 • Je blijft niet rondhangen, je vertrekt onmiddellijk.

Bekijk de examen detailplannen: 

 • Antwerp Expo detailplan (pdf volgt later) 

Bekijk het animatiefilmpje over de examens op Antwerp Expo.

Schriftelijke en mondelinge examens op de UAntwerpen-campussen

​De aula’s en lokalen op de campus worden gebruikt voor examens met kleinere groepen studenten. Bij het gebruik van aula’s wordt rekening gehouden met de afstandsregels. Bijvoorbeeld: in Aula R.001 (normaal 305 zitplaatsen) op de Stadscampus zullen nu maximaal 50 studenten examen hebben. De zitplaatsen die gebruikt mogen worden, worden duidelijk gemarkeerd met een geel bordje. 

Je komt toe op de campus 

 • Houd altijd en overal 1,5m afstand en draag een mondmasker! 
 • Als je, bijvoorbeeld omwille van een treinverbinding, te vroeg op de campus bent, kan je gebruikmaken van de speciaal ingerichte studie- en vertoefplekken op de campus. 
 • Je begeeft je naar het juiste gebouw en respecteert hierbij de aangebrachte signalisatie. Neem zeker de juiste ingang als er meerdere mogelijkheden zijn. (Bekijk de plannetjes hieronder voor concrete info. Vind je het plan van je gebouw niet terug, dan neem je de gebruikelijke ingang.) 
 • Ga eerst naar toilet (tijdens het examen is dit niet mogelijk!). Was je handen met water en zeep. 
 • Houd je studentenkaart en schrijfgerief binnen handbereik en zet je gsm volledig uit. Steek alles wat je niet nodig hebt weg in je tas en sluit deze af.Bekijk ook de 360° foto's van de opstellingen op de campus.NAAR 

Het examenlokaal 

 • Het examenlokaal zal toegankelijk zijn ca. 30 minuten voor aanvang van het examen. Check vooraf de instructies die je hierover krijgt van je faculteit. 
 • Volg de geafficheerde richtlijnen of de instructies van een steward (draagt een fluo hesje). 
 • In de meeste gevallen zal je direct kunnen doorlopen tot aan het lokaal waar een toezichter van de faculteit je opwacht. 
 • Bij grotere drukte kan het zijn dat je in een met stippen aangeduide wachtzone (buiten of binnen) moet wachten op verdere instructies. 
 • Volg de looplijnen tot aan het lokaal en houd altijd en overal 1,5m afstand! 
 • Het mondmasker moet je aanhouden. 
 • Aan het examenlokaal volg je de instructies van de toezichter/docent van de faculteit. 

Aan het examenlokaal 

 • Je toont je studentenkaart en laat zien dat je gsm/smartwatch afstaat. Stop kaart en gsm/smartwatch in je tas. 
 • Je ontsmet je handen met alcoholgel. 
 • Je gaat zitten op de plaats die je toegewezen wordt (je kan enkel de zitplaatsen gebruiken aangeduid met een geel vlaggetje). 
 • Het tabletje van je zitplaats of de tafel waaraan je zit werd vooraf gedesinfecteerd. 

Tijdens het examen

 • Het examen start stipt op tijd. 
 • Toiletbezoek is niet toegestaan. 
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht. 
 • Je blijft minstens het eerste halfuur in het lokaal. Daarna mag je het lokaal verlaten wanneer je klaar bent, mits toestemming van de opzichters. 
 • Er wordt stipt op tijd gestopt. 

Na het examen 

 • Je volgt de richtlijnen van de toezichters bij het verlaten van het lokaal. 
 • Je deponeert zelf je examenformulier in de daartoe bestemde doos. 
 • Je verlaat het gebouw met respect voor de afstandsregels, en volgt daarbij de looplijnen. 
 • Het mondmasker houd je op. 
 • Je blijft niet rondhangen op de campusterreinen, je vertrekt zo snel mogelijk. 
 • Als je, bijvoorbeeld omwille van een treinverbinding, nog even op de campus moet blijven, kan je gebruikmaken van de speciaal ingerichte studie- en vertoefplekken op de campus.

Bekijk de examen detailplannen: (komen weldra online)

 • Campus Drie Eiken: Gebouw M en Gebouw O (pdf) 
 • Campus Groenenborger: Gebouwen X-U-Us-S-Y-T-V (pdf)
 • Campus Groenenborger: Gebouw Z (pdf)
 • Campus Middelheim (pdf) 
 • Stadscampus: Gebouwen A, B, C, ABC, D, E (sporthal) (pdf) 
 • Stadscampus: Gebouw K (pdf) 
 • Stadscampus: Gebouw R (pdf) 
 • Stadscampus: Brantijser (pdf) 
 • Stadscampus: Paardenmarkt (pdf) 


Bekijk het animatiefilmpje over de examens on campus.

Elektronische examens op de UAntwerpen-campussen

​Let op! Studenten dienen hun gebruikersnaam en wachtwoord uit het hoofd te kennen. 

Tip: sla deze niet op in je browser maar geef ze zelf in. Zo oefen je elke dag. 

Je komt toe op de campus 

 • Houd altijd en overal 1,5m afstand! 
 • Als je, bijvoorbeeld omwille van een treinverbinding, te vroeg op de campus bent, kan je gebruikmaken van de speciaal ingerichte studie- en vertoefplekken op de campus. 
 • Je begeeft je naar het juiste gebouw en respecteert hierbij de aangebrachte signalisatie. 
 • Ga eerst naar het toilet (tijdens het examen is dit niet mogelijk!). Was je handen met water en zeep. 
 • Houd je studentenkaart binnen handbereik en zet je gsm volledig uit. Steek alles wat je niet nodig hebt weg in je tas en sluit deze af.NAAR 

Het examenlokaal 

 • Het lokaal zal toegankelijk zijn ca. 30 minuten voor aanvang van het examen. Check vooraf de instructies die je hierover krijgt van je faculteit. 
 • Volg de geafficheerde richtlijnen of de instructies van een steward (draagt een fluo hesje). 
 • Je ontvangt indien nodig een chirurgisch mondmasker
 • In sommige gevallen zal je direct kunnen doorlopen tot aan het lokaal waar een toezichter van de faculteit je opwacht. Op sommige plekken word je in kleine groepjes naar het lokaal gebracht. 
 • Bij grotere drukte kan het zijn dat je in een met stippen aangeduide wachtzone (buiten of binnen) moet wachten op verdere instructies. 
 • Volg de looplijnen tot aan het lokaal en houd altijd en overal 1,5m afstand! 
 • Het mondmasker moet je aanhouden. 
 • Aan het examenlokaal volg je de instructies van de toezichter/docent van de faculteit. 

Aan het examenlokaal 

 • Je toont je studentenkaart en laat zien dat je gsm/smartwatch afstaat. Stop kaart en gsm/smartwatch in je tas. 
 • Je ontsmet je handen met alcoholgel. 
 • Je gaat zitten op de plaats die je toegewezen wordt (je kan enkel de zitplaatsen gebruiken waar een toetsenbord staat). 
 • De tafel waaraan je zit, werd vooraf gedesinfecteerd. 
 • Je zet je spullen onder tafel. Alles moet in één gesloten tas/zak/rugzak zitten. 
 • Op de tafel liggen de instructies klaar. Je start pas als het sein gegeven wordt. 

Tijdens het examen 

 • Het examen start stipt op tijd. 
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht.Examenbegeleiders helpen in het geval van computerproblemen zoveel mogelijk vanop afstand, met specifieke software. 
 • Toiletbezoek is niet toegestaan. 
 • Je blijft minstens het eerste halfuur in het lokaal. Daarna mag je het lokaal verlaten wanneer je klaar bent, mits toestemming van 
 • de opzichters. 
 • Er wordt stipt op tijd gestopt. 

Na het examen 

 • Je volgt de richtlijnen van de toezichters bij het verlaten van het lokaal. 
 • Je verlaat het gebouw met respect voor de afstandsregels, je volgt daarbij de looplijnen. 
 • Het mondmasker houd je op 
 •  Je blijft niet rondhangen op de campusterreinen, je vertrekt zo snel mogelijk. 
 • Als je, bijvoorbeeld omwille van een treinverbinding, te vroeg op de campus bent, kan je gebruikmaken van de speciaal ingerichte studie- en vertoefplekken op de campus.

Succes met de examens!

Blijf ademen: volg onze examentips