Examens januari 2022

Update: 7 januari 2022

De examens gaan door op de campussen van de universiteit. De bezetting van de lokalen is die van een normale examensituatie. Omdat de omikronvariant onzekerheid met zich meebrengt, zorgt de Universiteit Antwerpen voor een extra veiligheidslaag. Gedurende de examenperiode voorziet ze FFP2-maskers voor alle studenten en medewerkers die bij de examens betrokken zijn.

Met zo’n FFP2-masker is het risico op besmetting zelfs bij veel viruscirculatie zeer minimaal. Je beschermt met dit type masker niet alleen de anderen maximaal, maar ook jezelf, ongeacht de afstand. Door hierin te investeren gaan we voor een zo goed mogelijke bescherming van onze studenten en medewerkers tijdens de examens.

Iedereen die deelneemt aan een examen moet dus een FFP2-masker dragen, ongeacht de examenvorm. De FFP2-maskers worden uitgedeeld op verscheidene plekken op al onze campussen en kan je afhalen voor je je examen komt afleggen. Waar precies lees je op Blackboard. Wie zelf FFP2-maskers thuis heeft, mag natuurlijk ook een eigen exemplaar meebrengen. Een FFP2-masker kan je maximum acht uur dragen. 

We willen aan iedereen veilig een masker kunnen uitdelen. Dat vraagt een beetje tijd. Je houdt daar best rekening mee door iets voor tijd naar je examen te komen.

Vanzelfsprekend rekent de universiteit er ook op dat alle studenten burgerzin tonen, zoals ze dat tijdens het voorbije academiejaar schitterend gedaan hebben: neem je verantwoordelijkheid door maximaal de regels rond het dragen van een mondmasker en rond het bewaren van afstand (1,5m) te respecteren en tijdig ter plekke te zijn (30 minuten voor de start van het examen). En uiteraard raden we iedereen aan om zich te laten vaccineren indien dat nog niet geval is.

Ziek of in quarantaine? 

Lees wat je moet doen op Blackboard

Algemene richtlijnen voor alle examenvormen

Vertrek goed voorbereid 

 • Noteer vooraf waar je juist moet zijn. 
 • Vertrek op tijd. We vragen om ten laatste 15 minuten voor aanvang van het examen op de examenlocatie te zijn. Check de richtlijnen die je hierover ontvangt van je faculteit. 
 • Hou rekening met de weersomstandigheden. Het is mogelijk dat je buiten zal moeten aanschuiven. We zullen je zoveel mogelijk meteen toelaten op de examenlocatie zodat er zich binnen of buiten geen tot weinig wachtrijen zullen vormen.
 • Je mag een flesje water zonder etiket meenemen. Eten op de examenlocatie is echter niet toegestaan. 
 • Al je spullen moeten in één tas/rugzak zitten die afgesloten kan worden. 

Verplaatsing naar de examenlocatie 

 • Kom bij voorkeur te voet of met de fiets. 
 • De wagen is de tweede optie: je rijdt alleen of wordt afgezet door een gezinslid. Moet je toch carpoolen, draag dan zeker een mondmasker en zet de achterste ramen open voor een goede verluchting. 
 • Het openbaar vervoer is de derde, minst optimale optie. Vertrek op tijd en probeer overvolle bussen, trams en treinen te vermijden.

Veiligheid voor, tijdens en na het examen 

 • Afstand: houd minimaal 1,5 meter afstand. De examenlocaties (binnen en buiten) zijn zo ingericht dat dit perfect mogelijk is. 
 • Mondmaskers: studenten, docenten, toezichters en stewards dragen een FFP2-masker tijdens het examen. De FFP2-maskers worden uitgedeeld op verscheidene plekken op al onze campussen. Waar precies lees je op Blackboard. Wie zelf FFP2-maskers thuis heeft, mag natuurlijk ook een eigen exemplaar meebrengen.
  Studenten die omwille van medische redenen geen mondmasker kunnen dragen, hebben een doktersattest nodig. Gelieve contact op te nemen met de preventiedienst op preventiedienst@uantwerpen.be 
 • Blijf na het examen niet ‘hangen’ op de campus. 
 • Tijdens de examens zullen de gebouwen en de lokalen maximaal geventileerd worden. 
 • Alle examenlocaties worden door de universiteit geregeld ontsmet. 

Vertoon je symptomen van COVID-19? 

Lees wat je moet doen op Blackboard.

Jongeren vertonen dikwijls geen of slechts lichte symptomen. Wees daarom extra alert op lichte symptomen of na risicovolle contacten.

Wat als je je niet 100% voelt, maar ook niet doodziek? Om alle risico’s te vermijden blijf je thuis als je ziek bent. Weet wel dat je altijd een doktersattest en/of een quarantaineattest moet kunnen voorleggen als je niet kan deelnemen aan een examen.

Positief getest op COVID-19 of in afwachting van het testresultaat? 

Studenten die ziek zijn op het moment van een examen of studenten die in quarantaine zijn (bijvoorbeeld na een hoog-risicocontact of in afwachting van een testresultaat) en dus niet fysiek aanwezig kunnen zijn op het examen, en een doktersattest of quarantaineattest kunnen voorleggen, moeten zo snel mogelijk de helpdesk van de faculteit contacteren zodat de situatie kan bekeken worden. De faculteit zal nagaan of je kan deelnemen aan een inhaalexamen op een later tijdstip.

Terugkeren uit het buitenland en quarantaine

 • Als je uit het buitenland naar België komt (en je niet meer dan 48 uur in het buitenland was) moet je een Passenger Locator Form invullen. Op basis daarvan kan je verplicht worden om je te laten testen en/of in quarantaine te gaan. Vermijd dat je in quarantaine moet gaan door tijdig naar België terug te keren, want een quarantaine kan de manier waarop je examens kan afleggen bemoeilijken en misschien zelfs tijdelijk onmogelijk maken. Contacteer zo snel mogelijk je facultaire studentenadministratie indien je in deze situatie zou terechtkomen.
 • Denk in de eerste plaats aan jouw veiligheid en aan die van de anderen, en zorg ervoor dat je ook tijdens de blok en examenperiode niet besmet geraakt en anderen niet besmet. Volg de richtlijnen van de overheid.

Examentypes 

De universiteit onderscheidt verschillende examentypes.​

Schriftelijke en mondelinge examens op de UAntwerpen-campussen

De aula’s en lokalen op de campus zijn door de bezettingsgraad tijdens de examens, het gebruik van chirurgische mondmaskers en ventilatie omgevingen met een laag risico. 

Je komt toe op de campus 

 • Houd altijd en overal 1,5m afstand en draag zowel binnen als buiten een chirurgisch mondmasker 
 • Als je, bijvoorbeeld omwille van een treinverbinding, te vroeg op de campus bent, kan je gebruikmaken van de speciaal ingerichte studie- en vertoefplekken op de campus zoals bv. de bibliotheken
 • Je begeeft je naar het juiste gebouw en respecteert hierbij de aangebrachte signalisatie. Neem zeker de juiste ingang als er meerdere mogelijkheden zijn. (Bekijk de plannetjes hieronder voor concrete info. Vind je het plan van je gebouw niet terug, dan neem je de gebruikelijke ingang.) 
 • Ga eerst naar toilet (tijdens het examen is dit niet mogelijk!). Was je handen met water en zeep. 
 • Houd je studentenkaart en schrijfgerief binnen handbereik en zet je gsm volledig uit. Steek alles wat je niet nodig hebt weg in je tas en sluit deze af. Bekijk ook de 360° foto's van de opstellingen op de campus.

Het examenlokaal 

 • Het examenlokaal zal toegankelijk zijn ca. 30 minuten voor aanvang van het examen. Check vooraf de instructies die je hierover krijgt van je faculteit. 
 • Volg de geafficheerde richtlijnen of de instructies van een steward (draagt een fluo hesje). 
 • In de meeste gevallen zal je meteen kunnen doorlopen tot aan het lokaal waar een toezichter van de faculteit je opwacht. 
 • Volg de looplijnen tot aan het lokaal en houd altijd en overal 1,5m afstand! 
 • Het mondmasker moet je aanhouden. 
 • Aan het examenlokaal volg je de instructies van de toezichter/docent van de faculteit. 

Aan het examenlokaal 

 • Je toont je studentenkaart en laat zien dat je gsm/smartwatch afstaat. Stop kaart en gsm/smartwatch in je tas. 
 • Je ontsmet je handen met alcoholgel. 
 • Je gaat zitten op de plaats die je toegewezen wordt.
 • Het tabletje van je zitplaats of de tafel waaraan je zit werd vooraf gedesinfecteerd. 

Tijdens het examen

 • Het examen start stipt op tijd. 
 • Toiletbezoek is niet toegestaan. 
 • Het dragen van een chirurgisch mondmasker is verplicht. 
 • Bij AlephQ-examens mag je niet afmelden van de pc of je pc niet uitzetten.
 • Je blijft minstens het eerste halfuur in het lokaal. Daarna mag je het lokaal verlaten wanneer je klaar bent, mits toestemming van de opzichters.
 • Er wordt stipt op tijd gestopt. 

Na het examen 

 • Je volgt de richtlijnen van de toezichters bij het verlaten van het lokaal. 
 • Je deponeert zelf je examenformulier in de daartoe bestemde doos. 
 • Je ontsmet je handen met alcoholgel.
 • Je verlaat het gebouw met respect voor de afstandsregels, en volgt daarbij de looplijnen. 
 • Het mondmasker houd je op. 
 • Je blijft niet rondhangen op de campusterreinen, je vertrekt zo snel mogelijk. 
 • Als je, bijvoorbeeld omwille van een treinverbinding, nog even op de campus moet blijven, kan je gebruikmaken van de speciaal ingerichte studie- en vertoefplekken op de campus.

Examens op de campus

Elektronische examens op de UAntwerpen-campussen

​Let op! Studenten moeten hun gebruikersnaam en wachtwoord uit het hoofd kennen. 

Tip: sla deze niet op in je browser maar geef ze zelf in. Zo oefen je elke dag. 

Je komt toe op de campus 

 • Hou altijd en overal 1,5m afstand en draag zowel binnen als buiten een chirurgisch mondmasker! 
 • Als je, bijvoorbeeld omwille van een treinverbinding, te vroeg op de campus bent, kan je gebruikmaken van de speciaal ingerichte studie- en vertoefplekken op de campus. 
 • Je begeeft je naar het juiste gebouw en respecteert hierbij de aangebrachte signalisatie. 
 • Ga eerst naar het toilet (tijdens het examen is dit niet mogelijk!). Was je handen met water en zeep. 
 • Houd je studentenkaart binnen handbereik en zet je gsm volledig uit. Steek alles wat je niet nodig hebt weg in je tas en sluit deze af.

Het examenlokaal 

 • Het lokaal zal toegankelijk zijn ca. 30 minuten voor aanvang van het examen. Check vooraf de instructies die je hierover krijgt van je faculteit. 
 • Volg de geafficheerde richtlijnen of de instructies van een steward (draagt een fluo hesje). 
 • Je ontvangt indien nodig een chirurgisch mondmasker
 • In sommige gevallen zal je direct kunnen doorlopen tot aan het lokaal waar een toezichter van de faculteit je opwacht. Op sommige plekken word je in kleine groepjes naar het lokaal gebracht. 
 • Bij grotere drukte kan het zijn dat je in een wachtzone (buiten of binnen) moet wachten op verdere instructies. 
 • Volg de looplijnen tot aan het lokaal en houd altijd en overal 1,5m afstand! 
 • Het mondmasker moet je aanhouden. 
 • Aan het examenlokaal volg je de instructies van de toezichter/docent van de faculteit. 

Aan het examenlokaal 

 • Je toont je studentenkaart en laat zien dat je gsm/smartwatch afstaat. Stop kaart en gsm/smartwatch in je tas. 
 • Je ontsmet je handen met alcoholgel. 
 • Je gaat zitten op de plaats die je toegewezen wordt (je kan enkel de zitplaatsen gebruiken waar een toetsenbord staat). 
 • De tafel waaraan je zit, werd vooraf gedesinfecteerd. 
 • Je zet je spullen onder tafel. Alles moet in één gesloten tas/zak/rugzak zitten. 
 • Op de tafel liggen de instructies klaar. Je start pas als het sein gegeven wordt. 

Tijdens het examen 

 • Het examen start stipt op tijd. 
 • Het dragen van een chirurgisch mondmasker is verplicht. Examenbegeleiders helpen in het geval van computerproblemen zoveel mogelijk vanop afstand, met specifieke software. 
 • Toiletbezoek is niet toegestaan. 
 • Bij AlephQ-examens mag je niet afmelden van de pc of je pc niet uitzetten.​
 • Je blijft minstens het eerste halfuur in het lokaal. Daarna mag je het lokaal verlaten wanneer je klaar bent, mits toestemming van de opzichters. 
 • Er wordt stipt op tijd gestopt. 

Na het examen 

 • Je volgt de richtlijnen van de toezichters bij het verlaten van het lokaal. 
 • Je verlaat het gebouw met respect voor de afstandsregels, je volgt daarbij de looplijnen. 
 • Je ontsmet je handen met alcoholgel.
 • Het mondmasker hou je op.
 • Je blijft niet rondhangen op de campusterreinen, je vertrekt zo snel mogelijk. 
 • Als je, bijvoorbeeld omwille van een treinverbinding, te vroeg op de campus bent, kan je gebruikmaken van de speciaal ingerichte studie- en vertoefplekken op de campus.