Side header image

Examens

Update: 2 juni 2020

Deze pagina krijgt geregeld een update.
Examens Waagnatie
Op de Universiteit Antwerpen vinden de examens plaats van 1 juni (pinkstermaandag inclusief) tot en met 3 juli.

De organisatie van de examens gebeurde in continu overleg met de eigen experten (prof. Erika Vlieghe en prof. Pierre Van Damme) en de GEES, de expertengroep die ons land uit de lockdown leidt. 

Maar vanzelfsprekend rekent de universiteit er ook op dat alle studenten burgerzin zullen tonen: neem je verantwoordelijkheid door maximaal de regels van social distancing (1,5 m) te respecteren en tijdig ter plekke te zijn (40 minuten voor de start van het examen).

Bekijk de reportage op ATV 
 

Algemene richtlijnen voor alle examenvormen

Vertrek goed voorbereid

 • Noteer op voorhand waar je juist moet zijn.
 • Vertrek op tijd. We vragen om 40 minuten voor aanvang van het examen op de campus/Waagnatie/Antwerp Expo te zijn. Check de richtlijnen die je hierover ontvangt van je faculteit.
 • Voorzie zeker iets voor de regen en op de middag bescherming tegen de zon. Het is mogelijk dat je buiten zal moeten aanschuiven en je kan de rij niet verlaten omwille van de socialdistancingregels.
 • Je mag een flesje water meenemen zonder etiket. Eten op de campus/Waagnatie/Antwerp Expo is echter niet toegestaan.
 • Al je spullen moeten in één tas/rugzak zitten die afgesloten kan worden

Verplaatsing naar de examenlocatie

 • Kom bij voorkeur te voet of met de fiets.
 • De wagen is de tweede optie: je rijdt alleen of wordt afgezet door een gezinslid. Carpoolen kan ook als je 1,5 m afstand van elkaar kan houden.
 • Het openbaar vervoer is de derde, minst optimale optie qua social distancing en timing.

Voor, tijdens en na het examen

 • Houd 1,5 m afstand. De examenlocaties (binnen en buiten) zijn zo ingericht dat dit perfect mogelijk is.
 • Gebruik van mondmaskers: 
  Studenten, docenten en toezichters dragen verplicht een mondmasker bij het betreden en het verlaten van het examenlokaal. Studenten mogen hun masker afzetten tijdens het examen, maar wel pas nadat eventuele controles (codex, rekenmachine, ...) uitgevoerd werden. Een instructiefiche voor het op- en afzetten ligt op de werkplek. Bij het verlaten van de vaste zitplaats moet eveneens het masker worden opgezet. Deze beslissing werd genomen in overleg met de experten van de GEES.
  Wie bij aankomst aan het lokaal reeds een mondmasker draagt, mag dat aanhouden. Let op: dat geldt alleen voor mondmaskers, niet voor sjaals, bandana’s of dergelijke.
  De Universiteit Antwerpen stelt wegwerpmondmaskers ter beschikking bij de ingang van elk examenlokaal.
 • Blijf na het examen niet ‘hangen’ aan het lokaal of rond het gebouw.
 • Alle examenlocaties worden door de universiteit geregeld ontsmet.

Specifieke richtlijnen voor studenten met faciliteiten of medische problemen

Studenten die tijdens een examenreeks gebruik kunnen maken van faciliteiten, zullen dat uiteraard ook tijdens deze zittijd kunnen. Verdere informatie volgt.

Drie examentypes 

De universiteit onderscheidt verschillende examentypes. Voor elk type examen wordt een uitgebreid draaiboek uitgewerkt. Die documenten zullen binnenkort ook online geraadpleegd kunnen worden door de studenten.

Schriftelijke examens in Antwerp Expo en Waagnatie

Schriftelijke examens in Antwerp Expo en Waagnatie

Beide locaties zullen gebruikt worden voor schriftelijke examens met grotere groepen studenten. De hallen zijn erg ruim, zodat social distancing gewaarborgd is. Elke student krijgt een apart tafeltje met stoel.
Waagnatie
JE KOMT TOE OP DE LOCATIE

 • Er zijn voldoende fietsenstallingen op beide locaties.
 • Parking auto's: aan Antwerp Expo is er gratis parking op de Vogelzanglaan de De Legrellelaan. Aan Waagnatie zijn er 175 gratis parkeerplaatsen op de parking voor het gebouw. Let op! Er is ook een deel betaalparking zonder slagbomen. Volg de signalisatie en neem de juiste inrit.
 • Je komt toe en je volgt de signalisatie (bekijk de plannetjes hieronder).
 • Houd altijd en overal 1,5 m afstand!
 • Ga eerst naar het toilet. Was je handen met water en zeep. Er zijn toiletunits buiten.
 • Houd je studentenkaart binnen handbereik en zet je GSM volledig uit. Steek alles wat je niet nodig hebt weg in je tas en sluit deze af.

NAAR DE JUISTE INGANG

 • De hallen zullen toegankelijk zijn ca. 30 minuten voor aanvang van het examen. Check vooraf de instructies die je hierover krijgt van je faculteit.
 • Je gaat richting ingangen en je checkt je aanschuifrij (bijvoorbeeld blok A-B). Volg de geafficheerde richtlijnen of de instructies van een steward (draagt een fluo hesje).
 • Je schuift aan met 1,5 m afstand (witte stippen op de grond). Aanschuiven gebeurt aan beide gebouwen buiten. Houd rekening met de weersomstandigheden.
 • Ontsmet je handen voor het binnengaan. Er staat alcoholgel.

AAN DE INGANG

Bij het binnenkomen

 • Je toont je studentenkaart en laat zien dat je GSM/smartwatch afstaat. Stop kaart en GSM/smartwatch in je tas.
 • Je neemt een mondmasker (als je er nog geen draagt) en zet dit op.
 • Eens binnen toont een steward waar je kan gaan zitten.
 • Je wandelt naar je zitplaats op de looplijn en je behoudt 1,5 m afstand van je voorganger.
 • Je gaat zitten op de plaats die je toegewezen wordt (tafels en stoelen staan voldoende ver uit mekaar).
 • Controleer zeker of je wel in het juiste blok zit.
 • Je zet je spullen onder tafel. Alles moet in één gesloten tas/zak/rugzak zitten.
 • De tafel waaraan je zit, werd vooraf gedesinfecteerd.
 • Op de tafel liggen de examenpapieren klaar, met instructies. Je start pas als het sein gegeven wordt.

Tijdens het examen

 • Het examen start stipt op tijd.
 • Toezichters/docenten circuleren altijd met een mondmasker op.
 • Toiletbezoek moet tot een minimum beperkt worden.
 • Je mag het mondmasker afzetten tijdens het examen (volgens de richtlijnen die je zal krijgen).
 • Je blijft minstens het eerste halfuur in de hal. Daarna mag je de hal verlaten wanneer je klaar bent. 
 • Er wordt stipt op tijd gestopt.

Na het examen

 • Je zet je mondmasker op.
 • Je volgt de looplijnen bij het verlaten van je zitplaats.
 • Je deponeert zelf je examenformulier in de daartoe bestemde doos.
 • Je laat het aanwezigheidsformulier afstempelen. Een deel laat je achter, het andere deel neem je mee. Je toont hierbij je studentenkaart.
 • Was je handen.

JE VERTREKT ONMIDDELLIJK

 • Het mondmasker houd je op minstens tot je de hal verlaat.
 • Je blijft niet rondhangen, je vertrekt onmiddellijk.
   

Bekijk de examen detailplannen: 

Schriftelijke en mondelinge examens op de UAntwerpen-campussen

Schriftelijke en mondelinge examens op de UAntwerpen-campussen

De aula’s en lokalen op de campus worden gebruikt voor examens met kleinere groepen studenten. Bij het gebruik van aula’s wordt rekening gehouden met social distancing. Bijvoorbeeld: in aula R.001 (normaal 305 zitplaatsen) op de Stadscampus zullen nu maximaal 50 studenten examen hebben. De zitplaatsen die gebruikt mogen worden, worden duidelijk gemarkeerd met een geel bordje.

JE KOMT TOE OP DE CAMPUS

Houd altijd en overal 1,5 m afstand!

 • Je begeeft je naar het juiste gebouw en respecteert hierbij de aangebrachte signalisatie. Neem zeker de juiste ingang als er meerdere mogelijkheden zijn. (Bekijk de plannetjes hieronder voor concrete info. Vind je het plan van je gebouw niet terug, dan neem je de gebruikelijke ingang.)
 • Ga eerst naar toilet (tijdens het examen is dit niet mogelijk!). Was je handen met water en zeep.
 • Houd je studentenkaart binnen handbereik en zet je GSM volledig uit. Steek alles wat je niet nodig hebt weg in je tas en sluit deze af.

Bekijk ook de 360° foto's van de opstellingen op de campus

NAAR HET EXAMENLOKAAL

 • Het examenlokaal zal toegankelijk zijn ca. 30 minuten voor aanvang van het examen. Check vooraf de instructies die je hierover krijgt van je faculteit.
 • Volg de geafficheerde richtlijnen of de instructies van een steward (draagt een fluo hesje).
 • In de meeste gevallen zal je direct kunnen doorlopen tot aan het lokaal waar een toezichter van de faculteit je opwacht.
 • Bij grotere drukte kan het zijn dat je in een met stippen aangeduide wachtzone (buiten of binnen) moet wachten op verdere instructies.
 • Volg de looplijnen tot aan het lokaal en houd altijd en overal 1,5 m afstand!
 • Eigen mondmasker, sjaal of bandana mag je aanhouden tot aan het examenlokaal. Vanaf daar volg je de instructies van de toezichter/docent van de faculteit.

AAN HET EXAMENLOKAAL

Bij het binnenkomen

 • Je toont je studentenkaart en laat zien dat je GSM/smartwatch afstaat. Stop kaart en GSM/smartwatch in je tas.
 • Je ontsmet je handen met alcoholgel.
 • Je neemt een mondmasker en zet dit op.
 • Je gaat zitten op de plaats die je toegewezen wordt (je kan enkel de zitplaatsen gebruiken aangeduid met een geel vlaggetje).
 • Het tabletje van je zitplaats of de tafel waaraan je zit werd vooraf gedesinfecteerd.

Tijdens het examen

 • Het examen start stipt op tijd.
 • Toezichters/docenten circuleren altijd met een mondmasker op.
 • Toiletbezoek is niet toegestaan.
 • Je mag het mondmasker afzetten tijdens het examen (volgens de richtlijnen die je zal krijgen).
 • Je blijft de ganse duur van het examen zitten. Ook als je klaar bent, blijf je zitten!
 • Er wordt stipt op tijd gestopt.

Na het examen

 • Je volgt de richtlijnen van de toezichters bij het verlaten van het lokaal.
 • Je deponeert zelf je examenformulier in de daartoe bestemde doos.

JE VERTREKT ONMIDDELLIJK

 • Je verlaat het gebouw met respect voor social distancing, en volgt daarbij de looplijnen.
 • Het mondmasker houd je op minstens tot je het gebouw verlaat.
 • Je blijft niet rondhangen op de campusterreinen, je vertrekt onmiddellijk.
 • Zelfs als je later die dag nog een examen zou hebben, verlaat je de campus en kom je later terug.

Bekijk de examen detailplannen: 

Elektronische examens op de UAntwerpen-campussen

Elektronische examens op de UAntwerpen-campussen

Let op! Studenten dienen hun gebruikersnaam en wachtwoord uit het hoofd te kennen. 
Tip: sla deze niet op in je browser maar maar geef ze zelf in. Zo oefen je elke dag.

JE KOMT TOE OP DE CAMPUS

 • Houd altijd en overal 1,5 m afstand!
 • Je begeeft je naar het juiste gebouw en respecteert hierbij de aangebrachte signalisatie.
 • Ga eerst naar het toilet (tijdens het examen is dit niet mogelijk!). Was je handen met water en zeep.
 • Houd je studentenkaart binnen handbereik en zet je GSM volledig uit. Steek alles wat je niet nodig hebt weg in je tas en sluit deze af.

NAAR HET EXAMENLOKAAL

 • Het lokaal zal toegankelijk zijn ca. 30 minuten voor aanvang van het examen. Check vooraf de instructies die je hierover krijgt van je faculteit.
 • Volg de geafficheerde richtlijnen of de instructies van een steward (draagt een fluo hesje).
 • In sommige gevallen zal je direct kunnen doorlopen tot aan het lokaal waar een toezichter van de faculteit je opwacht. Op sommige plekken word je in kleine groepjes naar het lokaal gebracht.
 • Bij grotere drukte kan het zijn dat je in een met stippen aangeduide wachtzone (buiten of binnen) moet wachten op verdere instructies.
 • Volg de looplijnen tot aan het lokaal en houd altijd en overal 1,5 m afstand!
 • Eigen mondmasker, sjaal of bandana mag je aanhouden tot aan het examenlokaal. Vanaf daar volg je de instructies van de toezichter/docent van de faculteit.

AAN HET EXAMENLOKAAL

Bij het binnenkomen

 • Je toont je studentenkaart en laat zien dat je GSM/smartwatch afstaat. Stop kaart en GSM/smartwatch in je tas.
 • Je ontsmet je handen met alcoholgel.
 • Je neemt een mondmasker en zet dit op.
 • Je gaat zitten op de plaats die je toegewezen wordt (je kan enkel de zitplaatsen gebruiken waar een toetsenbord staat).
 • De tafel waaraan je zit, werd vooraf gedesinfecteerd.
 • Je zet je spullen onder tafel. Alles moet in één gesloten tas/zak/rugzak zitten.
 • Op de tafel liggen de instructies klaar. Je start pas als het sein gegeven wordt.

Tijdens het examen

 • Het examen start stipt op tijd.
 • Examenbegeleiders helpen in het geval van computerproblemen zoveel mogelijk vanop afstand, met specifieke software.
 • Toezichters/docenten circuleren altijd met een mondmasker op.
 • Toiletbezoek is niet toegestaan.
 • Je mag het mondmasker afzetten tijdens het examen (volgens de richtlijnen die je zal krijgen)
 • Je blijft de ganse duur van het examen zitten. Ook als je klaar bent, blijf je zitten!
 • Er wordt stipt op tijd gestopt.

Na het examen

 • Je volgt de richtlijnen van de toezichters bij het verlaten van het lokaal.
 • Je deponeert zelf je examenformulier in de daartoe bestemde doos.

JE VERTREKT ONMIDDELLIJK

 • Je verlaat het gebouw met respect voor de social distancing, je volgt daarbij de looplijnen.
 • Het mondmasker houd je op minstens tot je het gebouw verlaat.
 • Je blijft niet rondhangen op de campusterreinen, je vertrekt onmiddellijk.
 • Zelfs als je later die dag nog een examen zou hebben, verlaat je de campus en kom je later terug.