Side header image

Coronavirus FAQ

Update 24 april 2020 

Wat je moet weten over het coronavirus

Het coronavirus komt alle dagen ruim aan bod in de media. Een deel van de berichtgeving neigt naar het sensationele, maar we kunnen natuurlijk niet ontkennen dat er iets aan de hand is. Om onnodige paniek te voorkomen, zetten de specialisten van UAntwerpen de belangrijkste feiten op een rijtje. Afhankelijk van hoe de epidemie evolueert, zal deze pagina geregeld worden bijgewerkt.

Laten we beginnen met het belangrijkste: paniek, op de universiteit of elders, is niet nodig, ook niet nu de ziekte in België vastgesteld werd. Er zijn goede procedures om de ziekte vast te stellen en in te dijken, en het overgrote deel van deze infecties is zelflimiterend.

De universiteit lijstte een aantal vaak gestelde vragen op.

Ben je UAntwerpen-medewerker of -student en heb je specifieke vragen gerelateerd aan het coronavirus en de Universiteit Antwerpen, stuur dan een mailtje naar coronavirus@uantwerpen.be


Veelgestelde vragen

Wat zijn coronavirussen?

Wat zijn coronavirussen?

De coronavirussen (CoV) zijn een grote groep virussen die ziekten veroorzaken die kunnen variëren van een verkoudheid tot ernstige ziekten als MERS (Middle East Respiratory Syndrome) en SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome).

Coronavirussen zijn van oorsprong zoönotisch, wat betekent dat ze worden overgedragen tussen dieren en mensen, hoewel overdracht van mens op mens ook mogelijk is.

Een nieuw coronavirus (nCoV) is een nieuwe stam die nog niet eerder bij mensen werd vastgesteld.
 

top

Wat is 2019-nCoV?

Wat is Covid-19?

Covid-19 is de naam van een recent ontdekt coronavirus dat betrokken is bij de huidige uitbraak die in december begon in de Chinese provinciehoofdstad Wuhan.

De eerste gevallen van deze uitbraak werden beschreven op 31 december 2019. Op 7 januari 2020 is door Chinese wetenschappers vastgesteld dat een nieuw virus aan de basis ligt van deze uitbraak, dat voorlopig '2019-nCoV' werd genoemd.

Vier weken na de eerste vaststelling heeft de ziekte zich wereldwijd verspreid. Aangezien de epidemie op het moment van dit schrijven nog steeds in ontwikkeling is, evolueren de cijfers en de getroffen landen snel.

Raadpleeg voor een vollediger beeld van de epidemie de speciale webpagina van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)


top

Hoe raken mensen besmet met Covid-19?

Hoe raken mensen besmet met Covid-19?

Deze uitbraak is zeer recent, en bijgevolg is er nog veel onduidelijkheid over de overdracht van Covid-19 en het spectrum van ziekten die het veroorzaakt. Een significant percentage van de eerste patiënten had vóór de diagnose een grote vismarkt bezocht in de stad Wuhan, wat wijst op een epidemiologisch verband met bepaalde dieren die op de markt worden verkocht.

Daarnaast is er ook melding gemaakt van de overdracht van het virus van mens op mens, onder meer door gezondheidswerkers en enkele familieclusters, waardoor het gebruik van beschermende maatregelen zoals handschoenen, brillen, schorten en maskers bij de verzorging van deze patiënten aangewezen is.

Op dit moment ontbreekt het ons aan gedegen informatie over de omvang en het belang van deze overdracht van mens op mens. Bovendien werd Covid-19 gevonden in uitwerpselen van patiënten. Het belang van deze vondst blijft momenteel nog onduidelijk. Verder onderzoek naar alle mogelijke manieren van overdracht is essentieel, en wordt momenteel uitgevoerd.


top

Hoe kan een infectie met Covid-19 behandeld worden?

Hoe kan een infectie met Covid-19  behandeld worden?

Op dit moment zijn er geen bewezen antivirale of andere doeltreffende behandelingen beschikbaar; verscheidene experimenten met antivirale middelen zijn momenteel wereldwijd aan de gang.

Op basis van de huidige gegevens is de mortaliteit van deze infectie ongeveer 2-3%, maar waarschijnlijk zal die uitkomen op minder dan 1% aangezien er veel besmette mensen zijn die niet in het ziekenhuis – en dus ook niet in de statistieken – opgenomen zijn. Dit betekent dat een groot deel van de getroffen mensen in staat lijkt te zijn om deze infectie met het eigen immuunsysteem te boven te komen.

15% van alle patiënten met een Covid-19  infectie is zwaar ziek en heeft hospitalisatie nodig, ongeveer 10 tot 15% van hen sterft in het ziekenhuis. Ter vergelijking: bij een seizoensgriep in België ligt het gemiddelde sterftecijfer in het ziekenhuis op 5 à 6%.
De meeste mensen die tot nog toe aan deze infectie overleden zijn, waren mannen ouder dan 60 jaar en hadden andere onderliggende aandoeningen zoals diabetes, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk of immuunziekten.

top 

Wat zijn de symptomen?

Wat zijn de symptomen?

Tot nu toe is de incubatietijd vastgesteld op 2 tot 14 dagen, maar nieuwe data suggereren een gemiddelde incubatietijd van slechts 5 tot 7 dagen.

De belangrijkste symptomen zijn zeer moeilijk te onderscheiden van andere infecties van de luchtwegen:

 • acute koorts
 • hoest
 • spierpijn
 • keelpijn
 • hoofdpijn 
 • soms diarree
 • verschillende patiënten vertonen tekenen van longontsteking op een röntgenfoto van de borstkas.

Onze kennis van de omvang van de symptomen, inclusief de mogelijke rol van asymptomatische dragers, zal de komende weken en maanden allicht toenemen naarmate er meer informatie over de huidige gevallen naar buiten komt.

In elk geval maakt de aspecifieke aard van de symptomen deze nieuwe ziekte moeilijk te onderscheiden van andere seizoensgebonden infecties van de luchtwegen.


top

Zijn we in Belgiƫ voorbereid op besmettingen met 2019-nCoV?

Zijn we in België voorbereid op besmettingen met Covid-19 ?

Het virus bereikte in februari 2020 ook België.

Ziekenhuizen en huisartsen in België hebben zich kunnen voorbereiden en namen de nodige maatregelen. De richtlijnen worden voortdurend bijgewerkt op basis van nieuwe gegevens.

Wanneer een patiënt wordt gediagnosticeerd met een Covid-19-infectie worden ook alle mensen waarmee die persoon recentelijk in contact is geweest, opgespoord en opgevolgd.


top

Ik ben misschien besmet met het Covid-19 virus. Wat moet ik doen?

Ik ben misschien besmet met het Covid-19 virus. Wat moet ik doen?

Op welke alarmsignalen moet ik letten? Als je je ziek voelt, hoest, keelpijn, ademhalingsmoeilijkheden en koorts boven de 38° hebt, is het coronavirus een van de virussen die je mogelijk hebt opgelopen.

Als je bovendien onlangs naar een regio bent gereisd die sterk door het coronavirus is getroffen of als je in contact bent geweest met mensen die besmet zijn of daarheen zijn gereisd, dan moet je nog waakzamer zijn.

Wat moet ik doen als ik ziek ben? Ga niet naar de wachtzaal van je arts of naar spoed, maar neem telefonisch contact op met je arts. Vermeld je symptomen, contacten en eventuele reisgeschiedenis. Je arts zal op basis van een specifieke procedure kunnen beoordelen bij welke personen een coronavirustest moet worden overwogen. Hou er rekening mee dat je ook de wintergriep kan hebben.

Voorkom dat je anderen zou besmetten. Houd afstand van andere personen. Bedek je mond en neus met een wegwerpzakdoekje bij niezen of hoesten, of hoest of nies in je elleboog. Gooi de zakdoekjes weg in een vuilnisbak met een deksel en was je handen. Was of ontsmet je handen regelmatig, zeker na het niezen of hoesten. Blijf thuis of op je kamer als je mogelijk besmet bent met Covid-19.

Wie moet er getest worden?

Naarmate de uitbraak van COVID-19 zich verder zet, wordt het steeds moeilijker om te bepalen wie getest moet worden. Initieel kon men dat nog duidelijk afbakenen tot mensen met een bepaalde reisgeschiedenis of contact met een besmette persoon + symptomen, maar naarmate er meer regio’s in de wereld met besmettingen zijn en er ook meer lokale besmettingen zijn in eigen land, wordt dat criterium onhoudbaar.

De testcapaciteit is ook niet onbeperkt. Met de signalen dat de reagentia voor de testen op geraken in de labo’s, wordt het steeds belangrijker de testen te prioriteren en niet meer breed te testen.  

Naarmate de griep in ons land afneemt, wordt de kans dat iemand met luchtweginfecties een COVID-19-patiënt heeft, steeds waarschijnlijker.

Over de test

De test, die screent op een specifieke genetische code die uniek is voor dit virus, wordt uitgevoerd op een uitstrijkje van de keel en de neus. De gescreende persoon wordt tijdelijk in een isoleerkamer ondergebracht in afwachting van de testresultaten (gemiddeld 6-8 uur). De tests worden uitgevoerd in het Nationaal Referentiecentrum voor respiratoire pathogenen (UZ Leuven), in Sciensano (het Belgisch instituut voor gezondheid) en in het UZA.

 • Als het testresultaat negatief blijkt (m.a.w. Covid-19 is niet aangetroffen), mag de persoon naar huis gaan.
   
 • Als het testresultaat positief blijkt (m.a.w. Covid-19 is wel aangetroffen), gaat de persoon in afzondering thuis (zelf-isolatie). Wie ernstige symptomen heeft, wordt opgenomen in het ziekenhuis .


top

Hoe voorkom ik dat ik besmet raak met Covid-19?

Hoe voorkom ik dat ik besmet raak met Covid-19 ?

Helaas is er geen 'wondermiddel' om besmetting met Covid-19 te voorkomen. Er is vooralsnog geen vaccin of preventieve behandeling voorhanden.

Er is geen bewijs dat het gebruik van maskers door het grote publiek op zich een doeltreffende methode is om besmetting te voorkomen. Bovendien sluiten ze niet altijd goed aan en verliezen ze ook nog eens hun filtercapaciteit zodra ze vochtig worden door condensatie van de adem. Daarom worden zulke maskers niet aanbevolen.

Wel beveelt de WHO een aantal algemene hygiënische maatregelen aan om de verspreiding van de infectie tegen te gaan:

 • was regelmatig de handen met een gel op alcoholbasis of met water en zeep
   
 • bedek bij hoesten of niezen de mond en de neus met gebogen elleboog of met een papieren zakdoekje – gooi onmiddellijk het zakdoekje weg en was de handen
   
 • vermijd nauw contact met mensen die koorts hebben en hoesten
   
 • roep medische hulp in bij koorts, hoesten en/of moeite met ademhalen, en licht zorgverleners in over uw contacten en reisgeschiedenis.

Lees het advies van de World Health Organization


top

Ik heb een specifieke vraag

Ik heb een specifieke vraag

Deze pagina bevat algemene informatie over het 2019-nCoV-virus en enkele praktische richtlijnen voor preventie en bestrijding, maar studenten en medewerkers hebben misschien nog specifieke vragen.

Meer informatie?
Neem contact op met: coronavirus@uantwerpen.be


top

Waar kan ik nog meer informatie vinden?

Waar kan ik nog meer informatie vinden?


top

Specifieke vragen

Enkel voor studenten en medewerkers.
Vragen van externen kunnen wij niet langer beantwoorden.
coronavirus@uantwerpen.be