Side header image

Maatregelen coronavirus voor studenten

Hieronder geven we je een alfabetisch overzicht van de algemene coronamaatregelen. Meer gedetailleerde informatie en specifieke maatregelen vanuit de faculteit of van docenten vinden studenten terug op Blackboard.

Bibliotheken

Blijf op de hoogte van de aangepaste dienstverlening in de UAntwerpen Bibliotheken

Buitenland

Buitenlandse reizen in het kader van de studie kunnen plaatsvinden, mits aan de volgende voorwaarden voldaan is:

  • België geeft geen negatief uitreisadvies voor het land in kwestie;
  • Het betrokken land heeft geen inreisbeperkingen voor reizigers vanuit België;
  • De lokale omstandigheden zijn van die aard dat de academische doelstellingen van de reis behaald kunnen worden (lessen gaan door, organisatie waar stage plaatsvindt is actief, …)

Indien aan deze voorwaarden voldaan is, kan de faculteit in overleg met de student beslissen dat de reis kan doorgaan. De faculteit zal dit evalueren vier weken voorafgaand aan het voorziene vertrek. In zeer uitzonderlijke gevallen kan de Commissie Risicobestemmingen toch toestemming geven voor reizen door studenten naar gebieden met negatief reisadvies.

Indien een reis naar het buitenland niet mogelijk blijkt, dan zoekt de faculteit samen met de student naar een oplossing om de vertraging in de studievoortgang te vermijden of te beperken.

Studenten die terugkeren uit het buitenland dienen zich te houden aan de regels opgelegd door de overheid.

Cursusdiensten

De cursusdiensten zijn open, maar werken volgens een zomerregime. Ze voorzien steeds in een online dienstverlening en levering per post. Meer informatie vind je op www.cursusdienst.be.

Examens

De tweede zittijd start op 17 augustus en eindigt op 5 september 2020. De examens worden op een veilige manier georganiseerd, conform de richtlijnen die op dat moment gelden. We gaan ervan uit dat studenten zich in deze periode zullen mogen verplaatsen om examens af te leggen, en dat ook een mondelinge examencomponent eventueel kan worden georganiseerd, mits strikte inachtneming van social distance en het dragen van mondmaskers waar nodig. Studenten zullen dus veel meer verspreid worden en de circulatie van studenten wordt zorgvuldig uitgetekend. Voor grote groepen zullen we naast de universiteitsgebouwen ook gebruik maken van Waagnatie en Antwerp Expo.

Lees de maatregelen in detail

komida

Door de coronamaatregelen werken de komidastudentenrestaurants nog niet volgens hun gekende regime MAAR personeelsleden en studenten kunnen op de Stadscampus, Campus Middelheim, Groenenborger en Drie Eiken wel online een bestelling plaatsen.

Kot

Hoe leef ik veilig samen op kot? Wat doe ik bij symptomen op kot?

Mondmaskers

Iedereen moet een mondmasker bij zich hebben wanneer hij/zij zich naar de universiteit begeeft. Als je geen 1,5 meter afstand van elkaar kan houden, moet je verplicht je mondmasker opzetten. Dat geldt zowel op de campus als in de nabijheid van de campus. In aula’s en leslokalen zal de docent aangeven of je je mondmasker al dan niet moet aanhouden tijdens de les. Zet je mondmasker steeds op als je een lokaal binnengaat.

Ondersteuning

Studenten die het in deze dagen moeilijk hebben, en behoefte hebben aan hulp of een gesprek kunnen terecht bij onze studentenbegeleiders en -psychologen van het STIP.

Ondervind je financiële moeilijkheden door de maatregelen van het coronavirus? Dan kan je als student een aanvraag indienen voor een financiële toelage bij de Sociale Dienst via socialedienst@uantwerpen.be. Je kan je vragen ook stellen via chat.

Onderwijs

De modus van online lesgeven en afstandsonderwijs wordt tot het einde van dit semester aangehouden. Studenten vinden meer gedetailleerde informatie over hun opleiding op de faculteits- en cursuspagina’s op Blackboard.

Lees meer over het onderwijs volgend academiejaar
 

Stages, practica, bachelor- en masterproeven

De verantwoordelijke docenten werken hiervoor ad hoc oplossingen uit. Ze houden hun studenten op de hoogte via Blackboard en/of mail.

Top