Side header image

Onderwijs tijdens het academiejaar 2020 - 2021

UAntwerpen biedt in het academiejaar 2020-2021 een weloverwogen en realistische onderwijsmix aan, met zoveel mogelijk les​ op de campus, aangevuld met online werkvormen. Want helemaal terug naar de normaliteit is pas mogelijk na een algemene vaccinatie tegen COVID-19.

Titel

Dit jaar volg je maximaal les op de campus, en dat combineren we met ondersteunend afstandsonderwijs. Elke faculteit en elke opleiding organiseert de lessen volgens enkele grote richtlijnen:

Jij staat centraal

In de mix van intensief contactonderwijs met afstandsonderwijs sta jij, de student, altijd centraal.

Speciale aandacht gaat naar de eerstejaarsstudenten die net de stap hebben gezet van het secundair onderwijs naar de universiteit. Wij verwelkomen jullie graag zoveel mogelijk op de campus, zodat je je snel thuis voelt op de universiteit en je ook de kans hebt om een nieuwe vriendenkring op te bouwen. Dit gebeurt steeds met de nodige veiligheidsmaatregelen en volgens de richtlijnen van de overheid.

Een doordachte onderwijsmix

UAntwerpen kiest in het onderwijs voor combinaties van verschillende werkvormen, met contactonderwijs op de campus aan de ene kant en online leeractiviteiten aan de andere kant. We gebruiken voor elke opleiding en voor elk vak de meest geschikte mengvorm.

Deze mengvorm noemen we ‘blended’ leren. Voorbeelden van activiteiten bij blended leren zijn:

  • Live onderwijsactiviteiten op de campus: interactieve hoorcolleges, werkcolleges, oefeningensessies, seminaries, practica ...
  • Live onderwijsactiviteiten online: chatsessies en sessies op  Blackboard Collaborate, het online leerplatform van UAntwerpen.
  • Zelfgestuurd leren: lesopnames, leerstof met een leeswijzer, opdrachten.
  • Samenwerking: discussies, groepsopdrachten.
  • Assessments en feedback: tussentijdse toetsen, opdrachten, portfolio ...

Hoe zien de lessen op de campus er dan uit?

Je krijgt les in kleinere groepen, want in elke aula of auditorium moet je de afstandsregels respecteren. Afhankelijk van de kleurcode waarin ons universiteit zich bevindt, hoef je tijdens deze lessen geen mondmasker te dragen.

Labo’s, practica, oefenlessen en lessen in PC-klassen worden aangepast. In dat geval is een mondmasker wel verplicht. Je zal dan ook tot een vaste groep behoren die altijd samen deze labo’s of practica volgt.

Behoor je tot een risicogroep voor COVID-19? Dan mag je zoveel mogelijk online les volgen. We bekijken voor jou of vakken die je niet online kan volgen (bv labo’s) een jaar later kunnen opgenomen worden.

Voor vragen en extra toelichting kan je gemakkelijk terecht bij docenten en assistenten, altijd. Dat is een van de belangrijke troeven van onze onderwijsschaal: aan UAntwerpen ben je geen nummer.

Huursysteem voor laptops

Is een eigen laptop of stabiele internetverbinding niet evident voor jou? Dan zoeken we naar een oplossing, zodat je 100% kan participeren aan ons onderwijs. Onder bepaalde voorwaarden kan je bijvoorbeeld een toestel van de universiteit huren. 

Veiligheid en hygiëne zijn een absolute prioriteit

We zijn continu in contact met onze virologen en medische experts. We volgen strikt de richtlijnen van de overheid op en toetsen alles af bij onze experten.

De studentenbegeleiders staan voor je klaar

Het team studentenbegeleiders krijgt volgend jaar versterking. Heb je vragen of twijfels? Nood aan ondersteuning of praktische vragen over je studieloopbaan? Met alle vragen kan je terecht bij het StudentenInformatiePunt (STIP) of bij de studietrajectbegeleiders in de faculteiten.