Side header image

Hoe zal het onderwijs volgend academiejaar verlopen?

Volgend academiejaar zet UAntwerpen in op een weloverwogen en realistische mix van lesactiviteiten​ op de campus, en online.

We evalueren tijdens de zomermaanden de nieuwe online initiatieven die onze opleidingen in het huidige semester ontwikkelden. Succesverhalen nemen we zeker mee naar volgend academiejaar en combineren we zoveel mogelijk met contactonderwijs in veilige omstandigheden.

'Blended leren' is de toekomst

Blended leren is een combinatie van online en face-to-face werkvormen, leeractiviteiten en evaluatievormen.

Voorbeelden van activiteiten bij blended leren zijn:

  • Live onderwijsactiviteiten op de campus: interactieve hoorcolleges, werkcolleges, oefeningensessies, seminaries, practica ...
  • Live onderwijsactiviteiten online: Blackboard Collaborate sessies, chatsessies.
  • Zelfgestuurd leren: lesopnames, leerinhouden met een leeswijzer, opdrachten.
  • Samenwerking: discussies, groepsopdrachten.
  • Assessments en feedback: tussentijdse toetsen, opdrachten, portfolio ...

Student centraal

In deze mix van intensief contactonderwijs met afstandsonderwijs staat bij ons de student altijd centraal.

Speciale aandacht zal gaan naar de nieuwe studenten die net de stap hebben gezet van het middelbaar of een hogeschoolopleiding naar de universiteit. Deze groep studenten maakt voor de eerste keer kennis met de universiteit, en heeft dus absoluut nood aan voldoende face-to-face momenten op de campus, zeker bij de start van het academiejaar.