Side header image

Veelgestelde vragen over het coronavirus

Wat je moet weten over het coronavirus

Het coronavirus komt alle dagen ruim aan bod in de media. Een deel van de berichtgeving neigt naar het sensationele, maar we kunnen natuurlijk niet ontkennen dat er iets aan de hand is. Om onnodige paniek te voorkomen, zetten de specialisten van UAntwerpen de belangrijkste feiten op een rijtje. Afhankelijk van hoe de epidemie evolueert, zal deze pagina geregeld worden bijgewerkt.

Laten we beginnen met het belangrijkste: paniek, op de universiteit of elders, is niet nodig, ook niet nu de ziekte in België vastgesteld werd. Er zijn goede procedures om de ziekte vast te stellen en in te dijken, en het overgrote deel van deze infecties is zelflimiterend.

De universiteit lijstte een aantal vaak gestelde vragen op.

Heb je specifieke vragen over dit onderwerp, stuur dan een mailtje naar coronavirus@uantwerpen.be


Veelgestelde vragen

Wat zijn coronavirussen?

Wat zijn coronavirussen?

De coronavirussen (CoV) zijn een grote groep virussen die ziekten veroorzaken die kunnen variëren van een verkoudheid tot ernstige ziekten als MERS (Middle East Respiratory Syndrome) en SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome).

Coronavirussen zijn van oorsprong zoönotisch, wat betekent dat ze worden overgedragen tussen dieren en mensen, hoewel overdracht van mens op mens ook mogelijk is.

Een nieuw coronavirus (nCoV) is een nieuwe stam die nog niet eerder bij mensen werd vastgesteld.
 

top

Wat is 2019-nCoV?

Wat is 2019-nCoV?

2019-nCoV is de naam van een recent ontdekt coronavirus dat betrokken is bij de huidige uitbraak die in december begon in de Chinese provinciehoofdstad Wuhan.

De eerste gevallen van deze uitbraak werden beschreven op 31 december 2019. Op 7 januari 2020 is door Chinese wetenschappers vastgesteld dat een nieuw virus aan de basis ligt van deze uitbraak, dat voorlopig '2019-nCoV' is genoemd.

Vier weken na de eerste vaststelling heeft de ziekte zich wereldwijd verspreid. Aangezien de epidemie op het moment van dit schrijven nog steeds in ontwikkeling is, evolueren de cijfers en de getroffen landen snel.

Raadpleeg voor een vollediger beeld van de epidemie de speciale webpagina van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)


top

Hoe raken mensen besmet met 2019-nCoV?

Hoe raken mensen besmet met 2019-nCoV?

Deze uitbraak is zeer recent, en bijgevolg is er nog veel onduidelijkheid over de overdracht van 2019-nCoV en het spectrum van ziekten die het veroorzaakt. Een significant percentage van de eerste patiënten had vóór de diagnose een grote vismarkt bezocht in de stad Wuhan, wat wijst op een epidemiologisch verband met bepaalde dieren die op de markt worden verkocht.

Daarnaast is er ook melding gemaakt van de overdracht van het virus van mens op mens, onder meer door gezondheidswerkers en enkele familieclusters, waardoor het gebruik van beschermende maatregelen zoals handschoenen, brillen, schorten en maskers bij de verzorging van deze patiënten aangewezen is.

Op dit moment ontbreekt het ons aan gedegen informatie over de omvang en het belang van deze overdracht van mens op mens. Bovendien werd 2019-nCoV gevonden in uitwerpselen van patiënten. Het belang van deze vondst blijft momenteel nog onduidelijk. Verder onderzoek naar alle mogelijke manieren van overdracht is essentieel, en wordt momenteel uitgevoerd.


top

Hoe kan een infectie met 2019-nCoV behandeld worden?

Hoe kan een infectie met 2019-nCoV behandeld worden?

Op dit moment zijn er geen bewezen antivirale of andere doeltreffende behandelingen beschikbaar; verschillende experimenten met antivirale middelen zijn momenteel aan de gang in China en wereldwijd.

Op basis van de huidige gegevens is de mortaliteit van deze infectie ongeveer 2-3%, maar waarschijnlijk zal die uitkomen op minder dan 1% aangezien er veel besmette mensen zijn die niet in het ziekenhuis – en dus ook niet in de statistieken – opgenomen zijn. Dit betekent dat een groot deel van de getroffen mensen in staat lijkt te zijn om deze infectie met het eigen immuunsysteem te boven te komen.

15% van alle patiënten met een 2019-nCoV infectie is zwaar ziek en heeft hospitalisatie nodig, ongeveer 10 tot 15% van hen sterft in het ziekenhuis. Ter vergelijking: bij een seizoensgriep in België ligt het gemiddelde sterftecijfer in het ziekenhuis op 5 à 6%.
De meeste mensen die tot nog toe aan deze infectie overleden zijn, waren mannen ouder dan 60 jaar en hadden andere onderliggende aandoeningen zoals diabetes, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk of immuunziekten.

top 

Wat zijn de symptomen?

Wat zijn de symptomen?

Tot nu toe is de incubatietijd vastgesteld op 2 tot 14 dagen, maar nieuwe data suggereren een gemiddelde incubatietijd van slechts 5 tot 7 dagen.

De belangrijkste symptomen zijn zeer moeilijk te onderscheiden van andere infecties van de luchtwegen:

 • acute koorts
 • hoest
 • spierpijn
 • keelpijn
 • hoofdpijn 
 • soms diarree
 • Verschillende patiënten vertonen tekenen van longontsteking op een röntgenfoto van de borstkas.

Onze kennis van de omvang van de symptomen, inclusief de mogelijke rol van asymptomatische dragers, zal de komende weken en maanden allicht toenemen naarmate er meer informatie over de huidige gevallen naar buiten komt.

In elk geval maakt de aspecifieke aard van de symptomen deze nieuwe ziekte moeilijk te onderscheiden van andere seizoensgebonden infecties van de luchtwegen.


top

Zijn we in Belgiƫ voorbereid op besmettingen met 2019-nCoV?

Zijn we in België voorbereid op besmettingen met 2019-nCoV?

Gezien de omvang van de huidige uitbraak in China en de verspreiding ervan naar verschillende andere landen is het mogelijk dat er besmette personen in België aankomen.

Ziekenhuizen en huisartsen in België zijn op de hoogte gebracht van de te nemen maatregelen, en de richtlijnen worden voortdurend bijgewerkt op basis van nieuwe gegevens.

In het geval dat een patiënt wordt gediagnosticeerd met een 2019-nCoV-infectie zullen ook alle mensen waarmee die persoon recentelijk in contact is geweest opgespoord en opgevolgd worden.


top

Wie moet er getest worden op een infectie met 2019-nCoV, en hoe gaat dat in zijn werk?

Wie moet er getest worden op een infectie met 2019-nCoV, en hoe gaat dat in zijn werk?

Alleen mensen die de afgelopen 14 dagen in China hebben gereisd of verbleven EN die duidelijke symptomen van een ernstige luchtweginfectie vertonen (hoest + koorts) dienen gescreend te worden op een eventuele infectie met 2019-nCoV. Mensen die de afgelopen 14 dagen terugkwamen van een verblijf in Hubei worden ook getest als ze milde ziektesymptomen vertonen. 

De volgende mensen worden momenteel NIET getest:

 • mensen die niet in de afgelopen 14 dagen in China geweest zijn en die geen nauw contact gehad hebben met iemand die in de afgelopen 14 dagen in China geweest is, zelfs als ze symptomen ontwikkelen zoals koorts en hoesten.
   
 • mensen die de afgelopen 14 dagen in China geweest zijn, maar die geen lichamelijke klachten hebben.

Over de test
De test, die screent op een specifieke genetische code die uniek is voor dit virus, wordt uitgevoerd op een uitstrijkje van de keel en de neus. De gescreende persoon wordt tijdelijk in een isoleerkamer ondergebracht in afwachting van de testresultaten (gemiddeld 6-8 uur). De tests worden uitgevoerd in het Nationaal Referentiecentrum voor respiratoire pathogenen (UZ Leuven), in Sciensano (het Belgisch instituut voor gezondheid) en binnenkort ook in het laboratorium van het UZA.

 • Als het testresultaat negatief blijkt (m.a.w. 2019-nCoV is niet aangetroffen), mag de persoon naar huis gaan.
   
 • Als het testresultaat positief blijkt (m.a.w. 2019-nCoV is wel aangetroffen), blijft de persoon in afzondering in het ziekenhuis tot de ziekte voorbij is.


top

Hoe voorkom ik dat ik besmet raak met 2019-nCoV?

Hoe voorkom ik dat ik besmet raak met 2019-nCoV?

Helaas is er geen 'wondermiddel' om besmetting met 2019-nCoV te voorkomen. Er is vooralsnog geen vaccin of preventieve behandeling voorhanden.

Er is geen bewijs dat het gebruik van maskers door het grote publiek op zich een doeltreffende methode is om besmetting te voorkomen. Bovendien sluiten ze niet altijd goed aan en verliezen ze ook nog eens hun filtercapaciteit zodra ze vochtig worden door condensatie van de adem. Daarom worden zulke maskers niet aanbevolen.

Wel beveelt de WHO een aantal algemene hygiënische maatregelen aan om de verspreiding van de infectie tegen te gaan:

 • was regelmatig de handen met een gel op alcoholbasis of met water en zeep
   
 • bedek bij hoesten of niezen de mond en de neus met gebogen elleboog of met een papieren zakdoekje – gooi onmiddellijk het zakdoekje weg en was de handen
   
 • vermijd nauw contact met mensen die koorts hebben en hoesten
   
 • roep medische hulp in bij koorts, hoesten en/of moeite met ademhalen, en licht zorgverleners in over uw reisgeschiedenis.

Lees het advies van de World Health Organization


top

Mogen studenten en personeelsleden van UAntwerpen nog naar China/Aziƫ reizen?

Mogen studenten en personeelsleden van UAntwerpen nog naar China/Azië reizen?

Op 23 januari 2020 heeft UAntwerpen besloten om alle geplande reizen naar China voor studie, onderzoek of conferenties op te schorten tot nader order.

De belangrijkste reden voor deze beslissing is niet louter het risico op besmetting met 2019-nCoV, maar ook het onvoorspelbare karakter van de epidemie en het daarmee gepaard gaande risico op sociale ontwrichting in de getroffen gebieden, waaronder moeilijkheden om medische behandeling te krijgen als ziekenhuizen overstelpt worden door 2019-nCoV-patiënten. Bovendien kunnen ginds plots extra quarantainemaatregelen opgelegd worden die het onmogelijk maken om naar huis terug te keren.

Deze maatregel is niet lichtvaardig genomen en de noodzaak ervan wordt voortdurend geëvalueerd.

Er kunnen nog steeds voorbereidingen getroffen worden voor reizen later in het jaar (bijvoorbeeld selecties voor de zomerscholen in China), maar het is raadzaam om nog geen tickets te kopen of enige andere financiële verplichtingen aan te gaan tot de situatie verbeterd is en het reisverbod opgeheven is, of om een annulatieverzekering af te sluiten.

Universiteitsgerelateerde reizen van studenten en personeelsleden naar andere Aziatische landen dan China kunnen tot nader order wel nog doorgaan.


top

Wat gebeurt er met personeelsleden en studenten die van China naar UAntwerpen (terug)komen?

Wat gebeurt er met personeelsleden en studenten die van China naar UAntwerpen (terug)komen?

De WHO heeft geen reisbeperkingen voor Chinese burgers uitgevaardigd (al heeft de Chinese overheid dat wel gedaan), en de Belgische regering heeft ook geen inreisbeperkingen voor hen uitgevaardigd. Dat betekent dat er geen beperkingen zijn voor Chinese studenten en onderzoekers die naar België reizen voor geplande studie- of werkbezoeken aan UAntwerpen.

Internationale reizen kunnen echter extra risico's met zich meebrengen voor de reizigers en de mensen met wie ze in contact komen. Daarom kan het als beschermende maatregel voor reizigers en de gemeenschap verstandig zijn om met Chinese collega's geval per geval de mogelijkheden te bespreken om geplande reizen uit te stellen totdat de epidemie wereldwijd onder controle is.

Als er toch een bezoek doorgaat, moet rekening gehouden worden met het onderstaande advies:

 • Momenteel is er geen behoefte aan diagnostische screening noch formele quarantaine van gewone, gezonde mensen die vanuit China afgereisd zijn, hoewel de Chinese ambassade haar burgers gevraagd heeft om thuis een 14-daagse periode van zelfquarantaine toe te passen als ze in het buitenland zijn. Dit is ook het advies van de Universiteit Antwerpen voor alle inkomende studenten en personeel dat van China terug naar België reist. 
   
 • Bovendien moeten alle Chinese bezoekers, studenten of personeel dat terugkeert vanuit China hun gezondheid nauwlettend in de gaten te houden door hun temperatuur te meten en te letten op andere mogelijke symptomen gedurende de eerste 14 dagen na hun vertrek uit China. Vertel hen hoe en waar ze medische zorg kunnen krijgen in geval van ziekte: 
  • Bezoekers en studenten kunnen contact opnemen met een huisarts via de Huisartsenwachtpost
    
  • De huisarts zal de persoon onderzoeken en zo nodig medicatie voorschrijven of de persoon doorverwijzen naar een ziekenhuis voor onderzoek of behandeling.
    
  • Een afspraak met een huisarts kost ongeveer € 25, contant te betalen. De meeste artsen bieden ook de mogelijkheid om met bankkaart te betalen. Na de consultatie levert de arts een betalingsbewijs af om aan de zorgverzekeraar te bezorgen.
    
  • Tijdens het weekend en op feestdagen is het mogelijk om een arts te raadplegen in een Huisartsenwachtpost. Lees meer informatie, contactgegevens en tarieven
    
  • In geval van nood is er nog de spoedafdeling van het UZA (Universitair Ziekenhuis Antwerpen), maar wees indachtig dat dit uitsluitend de bedoeling is voor echt dringende gevallen. De kosten voor een consultatie liggen daar hoger.


top

Ik heb een specifieke vraag

Ik heb een specifieke vraag

Deze pagina bevat algemene informatie over het 2019-nCoV-virus en enkele praktische richtlijnen voor preventie en bestrijding, maar studenten en medewerkers hebben misschien nog specifieke vragen.

Meer informatie?
Neem contact op met: coronavirus@uantwerpen.be


top

Waar kan ik nog meer informatie vinden?

Waar kan ik nog meer informatie vinden?


top

Specifieke vragen

coronavirus@uantwerpen.be