Side header image

Maatregelen coronavirus voor studenten

Het coronavirus COVID-19 verspreidt zich momenteel in de hele wereld. De Universiteit Antwerpen vraagt alle studenten om mee te werken om verdere overdracht te vertragen. Meer specifieke maatregelen vanuit de faculteit of van docenten vinden studenten terug via Blackboard

Update 30 maart 2020

De junizittijd van de examens aan UAntwerpen gaat wel degelijk door. We stemden dit de voorbije dagen af met de andere Vlaamse universiteiten en tekenden nadien met de decanen van onze faculteiten de verdere krijtlijnen uit. De concrete uitwerking geschiedt op het niveau van de opleidingen, waarbij voor elk opleidingsonderdeel de meest aangewezen examenvorm wordt uitgewerkt.

Na dit uitzonderlijk semester beslisten we om de examenperiode met één week op te schuiven. De examenperiode begint in principe op 1 juni (pinkstermaandag) om te eindigen op 3 juli. De examens worden uiteraard op een veilige manier georganiseerd, conform de richtlijnen die op dat moment gelden, zowel voor computerexamens, schriftelijke examens, als voor mondelinge examens. We gaan ervan uit dat in deze periode studenten zich zullen mogen verplaatsen om examens af te leggen, en dat ook een mondelinge examencomponent eventueel kan worden georganiseerd, mits strikte inachtneming van social distance.

Een veilige organisatie betekent dat de studenten veel meer verspreid worden en dat de circulatie van de studenten zorgvuldig wordt uitgetekend. Voor examens in groep zal per dag met minstens drie blokken gewerkt worden, vanaf 8 uur ’s ochtends. Voor grote groepen zal, naast de universiteitsgebouwen, vooral ook gebruik worden gemaakt van Antwerp Expo, aan de Jan Van Rijswijcklaan.

Alle opleidingen zullen nu, vertrekkend van de voorlopige examenroosters, een aangepaste planning uitwerken. Voor stages, practica, bachelor- en masterscripties werken de verantwoordelijke docenten ad hoc oplossingen uit. De extra week net voor de start van de examens en de laatste lesweek bieden mogelijkheden daartoe.

Intussen bevestigde de regering dat de huidige maatregels ‘mogelijk’ tot 3 mei gelden; het is een waarschijnlijk scenario. We blijven dus in een ongewone modus werken die veel aanpassingen en toegevingen vraagt. De universiteit zet zich met alle middelen en met grote inzet in om zoveel mogelijk degelijke opleidingen en degelijke examens te verzorgen. We laten de studenten niet los, en willen ze integendeel zoveel mogelijk nabij zijn en zo goed mogelijk coachen. Aarzel niet om UAntwerpen te contacteren als je nood hebt aan specifieke ondersteuning, je vindt alle contactinformatie op Blackboard > Corona UAntwerpen.

Meer info

Lees de FAQ's

Top