Side header image

Girl power haalt Europese miljoenen binnen

Vijf vrouwelijke wetenschappers UAntwerpen krijgen prestigieuze Europese toelagen

Met vijf zijn ze, de vrouwelijke wetenschappers van de Universiteit Antwerpen, die van Europa een European Research Council Grant (ERC) krijgen. Het gaat om de meest prestigieuze toelagen in Europa. Dat de vijf laureaten van UAntwerpen allemaal vrouwen zijn, maakt de universiteit extra trots.

De Europese Commissie reikt jaarlijks European Research Council Grants uit. De Universiteit Antwerpen sleept in 2018 vijf van die prestigieuze toelagen in de wacht, samen goed voor 8,46 miljoen euro. Dat is op zich al een geweldig mooie prestatie. Het bewijst meteen ook dat UAntwerpen op de Europese kaart staat als een dynamische onderzoeksuniversiteit. Maar nog meer bijzonder is dat alle vijf de Antwerpse laureaten vrouwen zijn. Wetenschappelijke girl power dus.

Betere dialoog

De ERC reikt drie verschillende beurzen uit: Starting Grants, Consolidator Grants en Synergy Grants.

Vanessa JoosenStarting Grants gaan naar Kristien Hens en Vanessa Joosen, beide verbonden aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Vanessa Joosen start met het CAFYR-project (Constructing Age for Young Readers). “We zijn ons allemaal bewust van thema’s zoals seksisme en racisme, maar wat leeftijd betreft komen we doorgaans niet verder dan wat clichés. Ik ga daarom onderzoeken hoe kinder- en jeugdliteratuur kan bijdragen tot een betere dialoog tussen de verschillende generaties.”

 

 

Kristien HensKristien Hens krijgt een beurs voor het project Epigenetics, Experience and Responsibility: Implications for neurodevelopmental disorders (NEUROEPIGENETHICS). Zij vertrekt vanuit de vaststelling dat de sociale en fysieke omgeving een invloed hebben op de expressie van de menselijke genen.“Epigenetica leert ons dat we niet louter opgebouwd zijn vanuit een genetisch bouwplan, maar dat omgevingsfactoren een invloed hebben tot in onze cellen. We willen onderzoeken hoe deze wetenschappelijke bevindingen een invloed hebben op hoe we denken over individuele en maatschappelijke verantwoordelijkheid ten opzichte van het welzijn en functioneren van mensen, en dan vooral kinderen.”

 

Nanomaterialen

Sara BalsTwee wetenschapsters van de Faculteit Wetenschappen krijgen een Consolidator Grant, om een vervolg te breien aan hun Starting Grant van enkele jaren geleden. Sara Bals, professor fysica, start het project 3D Structure of Nanomaterials under Realistic Conditions.

“We zullen de driedimensionale vorm, structuur en samenstelling van nanomaterialen onderzoeken”, vertelt de natuurkundige. “We doen dat met een zeer krachtige elektronenmicroscoop, zodat we individuele atomen kunnen waarnemen. Bijzonder is dat we de condities waarbij nanomaterialen in toepassingen gebruikt worden, zo goed mogelijk in de microscoop zullen nabootsen. Zo kunnen we bijvoorbeeld beter begrijpen wat er met de nanodeeltjes gebeurt bij hoge temperatuur en relatief hoge druk. Met deze informatie kan het gebruik van nanodeeltjes voor katalyse, zonnecellen en medische toepassingen verbeterd worden. ”

 

Wendy LowenWiskundige Wendy Lowen krijgt een beurs voor het project Foundations for Higher and Curved Noncommutative Algebraic Geometry. “Het project situeert zich in de niet-commutatieve meetkunde, een deelgebied van de wiskunde dat diepe banden heeft met zowel quantummechanica als snaartheorie”, legt Lowen uit. “Een van de doelen is het realiseren van hogere structuur aan de hand van een uitwisseling van ideeën en technieken tussen niet-commutatieve meetkunde en algebraïsche topologie, om zo onder meer het mysterieuze fenomeen van kromming bij algebraïsche deformatie te doorgronden.”

 

 

Duurzame chemie

Annemie BogaertsHet ultieme pronkstuk is de Synergy Grant voor chemieprofessor Annemie Bogaerts. Zij is de enige Belgische wetenschapper die in 2018 een dergelijke beurs krijgt. Binnen het kader van een Synergy Grant werken wetenschappers uit meerdere landen met elkaar samen aan één groot project. Elk van de wetenschappers krijgt 2,5 miljoen euro.

“We gaan plasma aanwenden om op een duurzame manier methaan, stikstof en CO2 om te zetten naar nieuwe chemische stoffen of brandstoffen”, vertelt Bogaerts. “Dat is een hele goede zaak voor onze aarde, want de omzetting van stikstof, methaan en CO2 behoort tot de belangrijkste chemische processen, die klassiek heel veel energie vergen.”