Side header image

Herman Van Goethem start als nieuwe rector

Herman Van Goethem
Op 1 oktober 2016 start historicus Herman Van Goethem als nieuwe rector. 

Na een spannende strijd werd hij in het voorjaar tot rector van de Universiteit Antwerpen verkozen. De verkiezingen zijn verleden tijd, nu telt de toekomst. Maar geen toekomst zonder terugblik. Van Goethem is historicus en jurist, diplomatisch en werelds ook, en dat laat zich voelen. “In 2003 is onze universiteit gefusioneerd, dat proces hebben we met succes doorgemaakt. We zijn gegroeid van 9000 studenten in 2003 tot 22 000 vandaag – zonder extra middelen, en tóch een stabiele instelling. Dat is de verdienste van het vorige bestuur. Maar nu is het tijd om te verbreden.”Verbreden?
We moeten ons sterker positioneren, vanuit onze locatie hier. Antwerpen is geen grootstad, maar heeft wel grootstedelijke kenmerken. De haven en migratie, transport en kansarmoede, gezondheidszorg en cultuur, we hebben het hier allemaal op een spreekwoordelijke zakdoek. Antwerpen als locatie is een soort labo, een troef die we interdisciplinair moeten uitspelen, onderzoeken, en ook zelf mee kunnen aansturen.

Onze universiteit moet een internationaal referentiepunt worden inzake kennis over de organisatie van de grootstad in de eenentwintigste eeuw. Hoe organiseer je in een hoogtechnologische samenleving een plaats waar heel veel en diverse mensen zo dicht op elkaar leven? Hoe zorg je dan voor cohesie, en voor sociaal, economisch en cultureel welzijn? Bij zulke vragen kunnen wij een fundamentele rol spelen. Zowel met onderzoek en ontwikkeling als met onderwijs. Alle wetenschappelijke disciplines komen daarin samen, als ultieme vorm van maatschappelijke dienstverlening. 

Zijn meer studenten op zich ook een doelstelling?
Ja en nee. Er komen meer en meer studenten uit Zuid-Nederland. Dat is interessant en biedt verfrissende perspectieven. Als we bovendien vinden dat in totaal meer jongeren naar het hoger onderwijs moeten, betekent dat ipso facto een stijging, natuurlijk. 

U bent vragende partij voor ‘een democratische instroom van kwaliteitsvolle studenten’. Dat klinkt geweldig. Wie niet?
Met democratisch bedoel ik dat we, in een soort van vooruitgangsgedachte, jongeren uit sociaal zwakkere groepen – minder welgestelden, jongeren met een migratieachtergrond – moeten aantrekken. En je wil goede studenten, toch?

Uiteraard. De vraag is: hoe? Lees het volledige interview met Herman Van Goethem in het magazine van de Universiteit Antwerpen (september 2016) 

Herman Van Goethem

Herman Van Goethem​

  • ° Mortsel, 1958
  • Master geschiedenis, doctor in de rechten
  • Gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen
  • Doceert onder meer Politieke geschiedenis van België en Geschiedenis en beeld
  • 2008-2012: curator Kazerne Dossin – Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten
  • 2013-2016: conservator Kazerne Dossin
  • Schreef meerdere boeken, onder meer over Leopold III en collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog
  • Vanaf 1 oktober 2016 is Herman Van Goethem rector van de Universiteit Antwerpen