Online slotevent ‘Naar een nieuw sociaal contract’ – 3 februari 20211000×1000 is een groot succes geworden. Meer dan 1200 collega’s hebben hun handtekening onder de oorspronkelijke oproep gezet. Dat is onuitgegeven. Ook de teller van de binnenkomende stortingen staat al op  €670.000 euro. Meer dan 550 collega’s stortten de volle €1000 aan 1000×1000. Op 3 februari geven we de fakkel door. We doen dat door de ingezamelde fondsen en de handtekeningen over te dragen aan de Koning Boudewijnstichting en aan het beleid, vertegenwoordigd door minister Frank Vandenbroucke. Tijdens het online slotevent wil 1000×1000 een stem geven aan de meer dan duizend academici die gepleit hebben voor een betere aanpak van de grote maatschappelijke problemen, en vooral van de kansarmoede. Tijdens een online slotevent zoeken we dat debat op. We daagden eminente collega’s, experten uit de armoedeorganisaties én de minister van Sociale Zaken uit om te reflecteren over onze vraag naar een vernieuwd sociaal beleid voor de toekomst. Bart Eeckhout (De Morgen) modereert het debat.

Dit online slotcongres gaat door op woensdag 3 februari 2021

Het programma: 

 • 1000×1000: géén finissage! Bruno Blondé (Universiteit Antwerpen)
 • Naar een nieuw sociaal contract, Bea Cantillon (Universiteit Antwerpen)
 • Het ging de goede kant op. Gelijke onderwijskansen in en na corona, Ides Nicaise (KULeuven)
 • Hoe maken we van COVID-19 een grote gelijkmaker? Koen Schoors (UGent)
 • Overhandiging handtekeningen aan en reactie door Frank Vandenbroucke (Vice-premier Sociale Zaken en Volksgezondheid)
 • Debat onder leiding van Bart Eeckhout (Hoofdredacteur De Morgen)
 • Overhandiging cheque aan Koning Boudewijnstichting en toelichting projecten ter versterking van kansen van kinderen en jongeren uit sociaal-economische kwetsbare milieus door Saïda Sakali (Senior projectcoördinator Koning Boudewijnstichting)
 • Slotwoord door Noël Slangen (Voorzitter Kinderarmoedefonds)

Professoren willen 1000x1000 euro inzamelen

Vlaamse academici pleiten voor nieuw Sociaal Contract en starten grote solidariteitsactie.

Professoren van alle Vlaamse universiteiten zetten hun schouders onder een solidariteitsactie. Onder de noemer 1000x1000 willen ze één miljoen euro inzamelen voor drie projecten van de Koning Boudewijnstichting. Tegelijkertijd pleiten ze voor een nieuw Sociaal Contract.

De impact van de COVID-19-crisis op de samenleving is ongelijk verdeeld. Het virus slaat harder toe in wijken met een minder sterk sociaal-economisch profiel. De gevolgen van de lockdown troffen niet iedereen op dezelfde manier. Mensen met een lage scholing zijn het zwaarst getroffen: door werkloosheid, door minder gunstige woonomstandigheden, door onzekerheid. Hun kinderen hebben het meest geleden onder het nieuwe schoolregime, onder meer (maar zeker niet uitsluitend) door een beperkte toegang tot e-learning.

Daarom pleiten professoren en emeriti van alle Vlaamse universiteiten voor een nieuw Sociaal Contract. “Wij dringen aan op een rechtvaardiger verdeling van de middelen en van de lasten, met onder meer evenwichtiger belastingen op loon en vermogen, een sociaal rechtvaardige klimaattransitie, de broodnodige intergenerationele solidariteit en het scheppen van kansen voor mensen die moeilijk mee kunnen in de nieuwe kenniseconomie”, legt prof. Bea Cantillon (UAntwerpen) uit.

Persoonlijk engagement
De academici maken dat pleidooi ook zelf concreet en lanceren een grote solidariteitsactie. Ook de universitaire wereld werd en wordt door COVID-19 beproefd. Maar door massaal over te schakelen op online onderwijs werden de professoren op geen enkel moment in de werkloosheid gedwongen.

“Wij vragen alle collega’s om onze oproep te onderschrijven door 1000 euro te doneren”, zegt prof. Bruno Blondé (UAntwerpen). “Dat geld zal gebruikt worden voor initiatieven ter versterking van de onderwijskansen van kinderen, leerlingen en studenten uit diverse kansengroepen. Daarmee koppelen we ons pleidooi voor een rechtvaardiger fiscaliteit en een efficiënter sociaal beleid aan een persoonlijk engagement voor een solidaire samenleving.”

Drie mooie projecten
Met het geld van de 1000x1000-actie zullen drie mooie projecten van de Koning Boudewijnstichting ondersteund worden.

 • Kinderarmoedefonds
  In Vlaanderen wordt 1 op 7 kinderen geboren in een kansarm gezin: zo’n 130 000 kinderen krijgen dus al van in de wieg minder kansen. Het Kinderarmoedefonds verleent steun aan innovatieve en langlopende projecten die uitsluiting van kansarme kinderen en hun gezinnen tegengaan. 
  www.kinderarmoedefonds.be
   
 • Boost
  Boost wil jonge talenten uit sociaal-economisch kwetsbare milieus alle kansen geven om een toekomst uit te bouwen die overeenstemt met hun motivatie en potentieel. Het doel is hun slaagkansen in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt te maximaliseren. Het intensieve talentontwikkelingsprogramma loopt vanaf het vierde middelbaar tot het afronden van de studies en omvat individuele coaching, groepsateliers, en materiële en financiële steun.
  www.boostfortalents.be
   
 • Kleine Kinderen, Grote Kansen
  Het project Kleine Kinderen, Grote Kansen biedt inspiratie en ondersteuning om met kinder- en kansarmoede om te gaan in het onderwijs. Het platform zet intense samenwerkingen op met alle lerarenopleidingen kleuter- en lagere school, via Lerende Netwerken, opdat toekomstige leerkrachten gerichter met kansarmoede en uitsluiting leren om te gaan.
  www.grotekansen.be

1000 000 euro voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen

De universitaire wereld wil 1000 collega's overtuigen om elk 1000 euro te schenken.