Side header image

Keuzevak vrijwilligerswerk of 'Community Service Learning'

25 januari 2019

De Universiteit Antwerpen wil haar studenten opleiden tot bekwame hoog­geschoolden die naast professionele verantwoordelijkheden ook een maatschappelijke rol kunnen opnemen.

Daarom stimuleert UAntwerpen maatschappelijk engagement.

In de bacheloropleiding komt vanaf volgend academiejaar (2019 - 2020) een korf van maatschappelijk vormende keuzevakken waaruit studenten uit alle faculteiten minstens één opleidingsonderdeel opnemen, en daar ook een praktijkervaring van 3 studiepunten aan kunnen koppelen.

Korf

Alle bachelorstudenten aan de Universiteit Antwerpen volgen in het laatste jaar van hun programma een opleidingsonderdeel levensbeschouwing

De Universiteit Antwerpen ontwikkelt momenteel een korf van verbredende vakken die vanaf het academiejaar 2019-2020 worden geïntegreerd in alle bacheloropleidingen, als alternatief voor én als aanvulling op dit huidige opleidingsonderdeel levensbeschouwing.

Concreet zal de korf bestaan uit drie delen:

 1. Actief pluralisme en interculturaliteit
  De verplichte variant van het vak levensbeschouwing wordt omgevormd naar een keuze uit 9 opleidingsonderdelen die vanuit verschillende invalshoeken invulling geven aan actief pluralisme en interculturaliteit. Hierbij vervult levensbeschouwing nog steeds een belangrijke positie.
   
 2. Verbredende en interdisciplinaire vakken
  Centraal worden nieuwe, interdisciplinaire vakken georganiseerd die door studenten (bijkomend en facultatief) kunnen worden opgenomen.
   
 3. Maatschappelijk engagement
  Studenten kunnen hier nog een bijkomend vak aan koppelen rond Community Service Learning of Social Innovation/Social Entrepreneurship en dit ook opnemen in hun bachelorprogramma als onderdeel van de keuze. Op die manier kan maatschappelijk engagement een volwaardig onderdeel worden van een bacheloropleiding.

Inhoudelijke invulling

Deel A – Actief pluralisme en interculturaliteit

Alle studenten nemen in hun bachelorprogramma verplicht één vak op uit volgende lijst:

 • Opleidingsonderdelen gebaseerd op de huidige opleidingsonderdelen levensbeschouwing:
  • Levensbeschouwing: Religie, atheïsme en wetenschap
  • Levensbeschouwing: Religie, atheïsme en zingeving
  • Levensbeschouwing: Religie, atheïsme en cultuur
  • Levensbeschouwing: Religie, atheïsme en samenleving
 • Nieuwe opleidingsonderdelen:
  • Stad en diversiteit
  • Media en digitale samenleving
  • Migratie, integratie en diversiteit
  • Vrijheid, burgerschap en democratie
  • Global Justice (Engels)

In elk van deze opleidingsonderdelen komen actief pluralisme en interculturaliteit uitdrukkelijk  en uitgebreid aan bod doorheen de verschillende thema’s die worden aangehaald:

 • Aandacht voor verschillende levensbeschouwelijke uitgangspunten;
 • actieve interesse voor andere denkbeelden, standpunten en ideeën;
 • focus op wederzijds respect;
 • klemtoon op kritische reflectie en dialoog.

Deel B – Verbredende en interdisciplinaire vakken

Volgende opleidingsonderdelen worden facultatief aangeboden:

 • Duurzaamheid;
 • klimaatverandering;
 • armoede en ongelijkheid;
 • Debating Development.
   

Deel C – Maatschappelijk engagement

Om het maatschappelijk engagement van studenten te stimuleren, kunnen bachelorstudenten ook een extra vak maatschappelijk engagement opnemen. Dit kan onder de vorm van Community Service Learning of een praktijkervaring in een organisatie.

Belangrijk daarbij is dat Community Service Learning deel uitmaakt van het curriculum, omdat de academische component nauw moet samenhangen met de praktijkervaring en met kritische reflectie. De reflectie vormt de verbinding tussen de academische, theoretische leerinhouden en de praktijkervaring

Deze praktijkervaring vindt plaats binnen een organisatie en is gericht op reële maatschappelijke noden en problemen. De onderzoeksvraag wordt samen met de sociale organisatie opgesteld.

Community Service Learning wil het leren versterken, de ontwikkeling van professionele vaardigheden mogelijk maken en de motivatie, het kritisch denken en de sociale betrokkenheid van de studenten verbeteren. Het geeft studenten kansen om te groeien tot verantwoordelijke en actieve burgers. Het is een hulpmiddel voor het ontwikkelen van democratische vaardigheden; zo leert het studenten samenwerken met sociaal kwetsbare groepen in de samenleving. 

community service learning