De Universiteit Antwerpen stimuleert het maatschappelijk debat en hecht groot belang aan de wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening van haar personeel en studenten.

De universiteit deelt haar wetenschappelijke kennis met de samenleving. De professoren en onderzoekers van de Universiteit Antwerpen zetten hun wetenschappelijke expertise in voor maatschappelijke vooruitgang en kennisverspreiding. Ze nemen deel aan het publieke debat, zetten zich in voor actieve en creatieve wetenschapscommunicatie en delen hun kennis door samenwerking en advies.

De Universiteit Antwerpen beperkt haar dienstverlening niet tot de academici maar heeft ook aandacht voor de brede dienstverlenende rol van de universiteit. Bijvoorbeeld door sociale en culturele dienstverlening aan haar studenten, de universiteitsbibliotheek, een gericht en transparant communicatiebeleid en door bruggen te slaan tussen de universiteit en de samenleving, van lokaal tot internationaal.

Vele collega’s werken mee aan de universitaire dienstverlening. De Raad Dienstverlening staat in voor de academische beleidsaansturing, met de medewerking van faculteiten en experten.