De Universiteit Antwerpen zet in op twee diversiteitsactieplannen; één gericht op studenten uit kansengroepen en één gericht op personeel

Het thema gender zit mee vervat in beide actieplannen, maar kreeg in het verleden ook expliciete aandacht in het strategisch actieplan ‘duurzaam genderbeleid voor academisch personeel’ (2014) en de update van dat rapport in 2018. Een synthese van het genderbeleid en een samenvattend overzicht van de acties uit deze actieplannen die rechtstreeks of onrechtstreeks inpakt hebben op de gendergelijkheid kan je terugvinden in het ‘Gender Equality Plan’.