Als actief pluralistische instelling wil de Universiteit Antwerpen een stimulerende omgeving zijn voor al haar leden, zowel voor studenten als voor personeel. De troeven en de uitdagingen die eigen zijn aan de diverse (Antwerpse) samenleving geven ons en extra stimulans om in te zetten op gelijke kansen. De Universiteit Antwerpen zet daarvoor in op twee diversiteitsactieplannen; één gericht op studenten uit kansengroepen en één gericht op personeel