Side header image

Gender

Strategisch Actieplan ‘Duurzaam genderbeleid voor academisch personeel’

Het Strategisch Actieplan ‘Duurzaam genderbeleid voor academisch personeel’ vertaalt het engagement van de Universiteit Antwerpen om werk te maken van genderdiversiteit in de academische geledingen via operationele beleidsmaatregelen, acties en vorming. Het plan werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur op 21 januari 2014.

Contact

Kristien Seghers Campus Middelheim - gebouw A
A221
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 3 265 31 34
kristien.seghers@uantwerpen.be