Betaalbaar studeren aan de UAntwerpen

Bij de sociale dienst kan je informatie krijgen over financiële tegemoetkomingen en mogelijkheden. Je kan er ook aankloppen met allerlei sociaal-juridische vragen over o.a. kinderbijslag, ziekteverzekering en studentenarbeid. 

Je vindt er antwoorden op vragen als: ​

 • Hoeveel kost studeren?
 • Aan welke voorwaarden moet je voldoen om een studietoelage van de Vlaamse Overheid te ontvangen?
 • Hoe (en wanneer) kan je een studietoelage aanvragen.
 • Kan je de gezinsbijslag op je eigen rekening laten uitbetalen?
 • Heeft studentenarbeid gevolgen voor belastingen (van jezelf of je ouders)?
 • ​Je ouders zijn onderhoudsplichtig. Wat betekent dit?
 • Heb ik als student recht op een leefloon? 
 • Kan ik de betaling van mijn studiegeld spreiden? 
 • ...

Je kan er ook terecht voor het aanvragen van (extra) financiële steun zoals:

 • Een sociale toelage van de Sociale Dienst, al dan niet bovenop je studietoelage van de Vlaamse Overheid.
 • Nood aan een (nieuwe) laptop, maar even geen budget voor? Leen er dan een bij de Sociale Dienst en stuur je aanvraag naar socialedienst@uantwerpen.be.
 • Nood aan extra ondersteuning bij het betalen van jouw kot? Bekijk of je in aanmerking komt voor een kottoelage!
 • ...

Naast al deze universiteitsbrede initiatieven, kunnen de studenten van de opleidingen verbonden aan de Faculteit Wetenschappen, de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen en studenten uit de opleiding Biochemie (Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen) beroep doen op financiële ondersteuning uit het Cor Voets Fonds.

Ben je dus student aan één van deze opleidingen, en voel je de nood tot (extra) financiële ondersteuning, stuur dan een mailtje naar socialedienst@uantwerpen.be . Zij zullen samen met jou bekijken wat de mogelijkheden zijn. Aarzel niet, want ook als je geen recht hebt op de studietoelage van de Vlaamse Overheid, kan je -in financiële nood- aanspraak maken op de steun van het Cor Voets Fonds. ​