Een toegankelijke universiteitsomgeving

Een beleid over 'toegankelijkheid'

Momenteel werken we een gecoördineerd toegankelijkheidsbeleid uit in samenwerking met verschillende interne diensten zodat iedereeen kwaliteitsvol kan werken en studeren aan onze universiteit.

Een toegankelijke studieomgeving

De Universiteit Antwerpen heeft ervoor gezorgd dat de meeste gebouwen en lokalen toegankelijk zijn voor studenten in een rolstoel. Er wordt aangeraden dat deze studenten voor de start van het academiejaar contact opnemen met een zorgcoördinator via het STIP (03 265 48 72) of via BijzondereFaciliteiten@uantwerpen.be om de toegankelijkheid naar de leslokalen te controleren en oplossingen te zoeken indien nodig. Ook de elektronische leeromgeving van de Universiteit Antwerpen, staat garant voor een verhoogde toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden.

De universiteitsomgeving telt heel wat gebouwen, parkings en leslokalen die niet altijd even toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Om te voorkomen dat het ontbreken van een lift, een hoge drempel of een niet aangepast toilet leiden tot onaangename verrassingen, werkt de universiteit samen met Inter.

Voor nieuwbouw wint de universiteit vooraf advies in om een zo breed mogelijke toegankelijkheid te garanderen.