Strategisch Actieplan ‘Duurzaam genderbeleid voor academisch personeel’

Het Strategisch Actieplan ‘Duurzaam genderbeleid voor academisch personeel’ vertaalt het engagement van de Universiteit Antwerpen om werk te maken van genderdiversiteit in de academische geledingen via operationele beleidsmaatregelen, acties en vorming. Het plan werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur op 21 januari 2014.

Charter Gender in academia 

De Universiteit Antwerpen ondertekende net als de andere Vlaamse universiteiten op 26 juni 2019 het charter Gender in Academia. Het document werd opgesteld door de Jonge Academie (JA) en de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). Het bouwt voort op de lopende inspanningen van de universiteiten en beoogt een snellere transitie naar gendergelijkheid in de academische wereld. De Universiteit Antwerpen ondertekende net als de andere Vlaamse universiteiten op 26 juni 2019 het charter Gender in Academia. Het document werd opgesteld door de Jonge Academie (JA) en de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). Het bouwt voort op de lopende inspanningen van de universiteiten en beoogt een snellere transitie naar gendergelijkheid in de academische wereld. 

Download

Download