Als actief pluralistische instelling hecht de Universiteit Antwerpen veel belang aan diversiteit. We willen een inclusieve gemeenschap zijn waar alle studenten en personeelsleden zich thuis voelen, dus ook ongeacht zijn, haar of hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Elke vorm van discriminatie kan en mag niet getolereerd worden.

De Universiteit Antwerpen wil hier op meerdere manieren op inzetten