IDAHOT

Termen in het 'vet worden toegelicht in de 'verklarende woordenlijst LGBTQ+

Op 17 mei is het IDAHOT, de Internationale Dag tegen Holebifobie en Transfobie. Wereldwijd worden er die dag jaarlijks acties georganiseerd om aandacht te vragen voor de rechten en het welzijn van holebi’s, transgender en intersekse personen.  

Sinds 2019 hangt de Universiteit Antwerpen de regenboogvlag uit om op een symbolische manier solidariteit te betuigen aan de LGBTQ+ gemeenschap en bekend te maken dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn aan de Universiteit Antwerpen ongeacht haar, zijn of hun genderidentiteit of seksuele oriëntatie. 

In 2020 steunde de Universiteit Antwerpen de campagne Paars. In 2021 maakten we van de gelegenheid gebruik om te sensibiliseren en te informeren over genderinclusie in onze communicatie: Communiceer jij al positief? Genderbewust en –inclusief? 

Lees er hieronder meer over! 

2021 Communiceer positief: genderbewust en -inclusief!

Dit jaar maken we van de gelegenheid gebruik om te sensibiliseren en te informeren over genderinclusie in onze communicatie. Communiceer jij al positief? Genderbewust en –inclusief? 

IDAHOT 2021

Communiceer positief: genderbewust en -inclusief!

Ga zelf aan de slag met genderinclusieve taal, lees er meer over en laat je inspireren door de vijf infofiches

Je zal merken dat zelfs een taal als het Nederlands, schijnbaar in de greep van een tweeledig (gender)idee, relatief makkelijk aan te passen is. Taal evolueert met de tijd, evolueer jij mee?  

Drie lezingen

De x in m/v/x: waarom gender ons allemaal aangaat

- genderinclusieve taal 

- genderidentiteit in kwantitatief onderzoek? 

Gedicht 

Het gedicht van onze campusdichteres Esohe Weyden werd opgehangen in de bibliotheken van UAntwerpen waarbij iedereen werd uitgenodigd hun boodschap te delen. 

Aan de toiletten werden er posters opgehangen met de slogan "Whatever: Just wash your hands". 

Afzonderlijke toiletten voor mannen en vrouwen zijn zo goed als overal te vinden in openbare ruimtes, ook aan onze universiteit. Logisch, toch? Indien je cisgender bent (d.w.z. wanneer je genderidentiteit samenvalt met het geslacht dat je bij je geboorte toegewezen kreeg), is de kans groot dat je hier nog niet eerder bij stilstond. Voor transgender of non-binaire personen is de keuze van toilet hierdoor echter vaak minder evident of veilig. Naar welk toilet moet je gaan als je je niet man en/of vrouw voelt? Ook transgender personen die bijvoorbeeld in transitie zijn, krijgen soms afwijzende blikken wanneer ze een toilet bezoeken. Bij genderinclusieve toiletten is er geen scheiding op basis van gender en kan iedereen op een veilige manier gebruik maken van hetzelfde toilet. Zolang dit geen realiteit is, is het belangrijk dat we elkaar niet aankijken op toiletkeuze. Naar aanleiding van IDAHOT maken we dit graag expliciet duidelijk: de toiletten zijn voor iedereen aan onze universiteit. Want ook dat is inclusieve communicatie.


2020 Campagne PAARS

De Universiteit Antwerpen steunt ook de campagne PAARS. Deze campagne zet zich in het Vlaamse secundair en hoger onderwijs in voor meer verdraagzaamheid en respect voor LGBTQ+-jongeren. Paars is een kleur uit de regenboogvlag die kracht en moed (‘Spirit’) symboliseert. Moed en kracht zijn nodig om te zeggen dat iedereen zichzelf mag zijn en zich daarbij veilig mag voelen.


IDAHOT 2020

Een woordje van de rector

UAntwerpen steunt IDAHOT en campagne PAARS

Antwerp Pride 

Sinds 2018 neemt de Universiteit Antwerpen deel aan de Antwerp Pride met een gepersonaliseerde wagen en live DJ-set.

Antwerp Pride

Met UAntwerpen sfeermaker dj-set op de feestwagen

Voornaamwoorden: zij/haar/haar, hij/hem/zijn, die/hen/hun

Dagelijks sturen we e-mails uit en grijpen we naar de meest voor de hand liggende voornaamwoorden. Bij elke e-mail maken we een inschatting. Soms is deze juist, maar soms ook niet. Zo zijn er personen met gender neutrale namen, maar er zijn ook personen die zich noch als man, noch als vrouw wensen te identificeren. Dat noemen we personen met een non-binaire genderidentiteit. In dit laatste geval kunnen personen de voorkeur hebben om aangesproken te worden met de genderneutrale voornaamwoorden die/hen/hun.

Met het plaatsen van voornaamwoorden in onze e-mailhandtekening, bijvoorbeeld, geven we aan hoe wij wensen aangesproken te worden.

  • Bv. 
  • Bv. 

Meer informatie en wat je zelf kan doen, vind je hier.